Γενικός Δείκτης:738.47-0.3%
EUR/USD: 1.18

Νέα μείωση του ELA στα 38,9 δισ. ευρώ

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,6 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Subscribe to this RSS feed