Οικονομία

Στις 30 μέρες θα ελέγξουμε το ρυθμό χορηγήσεως των δανείων ανά τράπεζα. δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι θα γίνει αναμόρφωση του ποσού στις τράπεζες με τον μεγαλύτερο ρυθμό