Οικονομία

Για τρεις ημέρες ακόμα οι φορολογούμενοι μπορούν να καταθέτουν  e-δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων χωρίς να συνυποβάλουν την υπόλοιπη «χαρτούρα» - Τι γίνεται σε περίπτωση ακύρωσης