search icon

Ελλάδα

ΕΚΠΑ: Φόρουμ για τον Εσωτερικό Έλεγχο

Το Φόρουμ διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα όπως οι ηθικές αξίες, η αντικειμενικότητα, η επαγγελματικότητα που πρέπει να έχουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στα πλαίσια της ενημέρωσης των φοιτητών / τριών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» με ειδίκευση τον Εσωτερικό Έλεγχο διοργάνωσε την Πέμπτη 4/11/2021 για δεύτερη χρονιά Φόρουμ για τον Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit Student Forum), υπό την αιγίδα του International Internal Audit Foundation (USA). Η εκδήλωση ήταν υβριδική και πληρούσε όλα τα μέτρα ασφαλείας covid-19.

Κεντρικό θέμα της Ημερίδας ήταν «Τάσεις και Προσόντα που χρειάζονται για τον Εσωτερικό Έλεγχο» και καλύφθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

• Η εξέλιξη στις απαιτήσεις για ικανότητες που πρέπει να έχουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές,

• Η διαχρονική εξέλιξη της εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου στο Ελληνικό Δημόσιο και οι προοπτικές που ανοίγει ο Ν4795/2021.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα όπως οι ηθικές αξίες, η αντικειμενικότητα, η επαγγελματικότητα που πρέπει να έχουν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές. Όμως τονίστηκε ότι η τάση πλέον είναι προς την κατανόηση των τεχνολογικών (ΑΙ, blockchain, big data) και ρυθμιστικών κινδύνων (Ν. 4706/2020, Ν. 4795/2020, GDPR, NIST, CSRD, κλπ.) όπως και η διαρκή ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων.

Την Ημερίδα στελέχωσαν πρόσωπα τόσο από το χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα, όσο και από τη βιομηχανία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως ο Εσωτερικός Έλεγχος, η Διαχείριση Κινδύνων, η Κανονιστική Συμμόρφωση και γενικότερα η Εταιρική Διακυβέρνηση.

Την ημερίδα προλόγισε ο Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος, ο οποίος τόνισε τη στρατηγική επιλογή του ΕΚΠΑ για τη δημιουργία ενός προγράμματος που εστιάζει σε βασικούς πυλώνες της εταιρικής διακυβέρνησης, τον ακαδημαϊκό αλλά ταυτόχρονα και τον πρακτικό προσανατολισμό του μεταπτυχιακού μέσω συνεργασιών με αναγνωρισμένους φορείς και εταιρίες του χώρου με ξεχωριστή εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και τη διάκριση του προγράμματος το 2019 ως το μοναδικό στην Ελλάδα Internal Auditing Education Partnership Program (IAEP).

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΕΕΕ) εκπροσώπησε, με ομιλία του για το Νέο Πλαίσιο Ικανοτήτων των Εσωτερικών Ελεγκτών, ο Γενικός Γραμματέας του κ. Μάκης Σολομών.

Ο κ. Πετροδασκαλάκης, Associate Partner της Ernst and Young, διδάσκων στο μεταπτυχιακό και IAEP Coordinator, παρουσίασε και ανέλυσε την τρέχουσα ζήτηση από τις εταιρίες σε διεθνές επίπεδο για τις δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να έχουν οι εσωτερικοί ελεγκτές.

Ο κ. Καλορίτης. Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου εστίασε στις τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να φέρουν οι εσωτερικοί ελεγκτές στην εποχή του fintech.

Ο κ. Ρεβάνογλου, Senior Business Associate της Aegean Experts, παρουσίασε πρακτικά θέματα εφαρμογής Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα.

Η κα. Κωνσταντινίδη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ανέπτυξε τα βήματα εφαρμογής του Νόμου 4796/2021 περί εφαρμογής συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα και τις προκλήσεις που αναδύονται.

Τα συμπεράσματα και τα βασικά σημεία που ανεδείχθησαν από την ημερίδα παρουσίασε η κα. Αβαρλή, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου στην KOSMOCAR AE.

Η οργάνωση της Ημερίδας κατέστη δυνατή χάρη στην οργανωτική επιτροπή αποτελούμενη από τους συνεργάτες του μεταπτυχιακού προγράμματος κ. Πετροδασκαλάκη (Associate Partner της εταιρείας Ernst Young) και κ. Βαλαντάση (Managing Partner της εταιρείας Aegean Experts), τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Δότση (Συντονιστής της ειδίκευσης Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων) και το Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος Καθηγητή Δημήτριο Καινούργιο.

Σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων, με ειδικεύσεις τον Εσωτερικό Έλεγχο και τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων, έχει σχεδιαστεί για στελέχη που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στα παραπάνω αντικείμενα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Aποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο Πρόγραμμα στην Ελλάδα που θεραπεύει πολυδιάστατα και ολιστικά τη Διαχείριση Κινδύνων.

Έδρα μεταπτυχιακού:

Γρυπάρειο Μέγαρο

Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου. Αθήνα, Τ.Κ. 105 59

5ος όροφος, γραφείο 504

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ: 210 368 9465 – 210 368 9433

Email: appliedriskmgt@econ.uoa.gr

URL: http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/

LinkedIn: Master in Applied Risk Management UOA

Facebook: ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management

Exit mobile version