Ελλάδα

Το 65% των ερωτηθέντων αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με τις ώρες εργασίας τους - Το 40% αξιολογεί ως αρνητικές τις επιπτώσεις της τηλεργασίας σε σχέση με την εξέλιξη της αμοιβής τους.

Η Ελλάδα, με τους μεγάλους ορεινούς όγκους και τα νησιωτικά συμπλέγματα, έχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στη διαχείριση, παρατήρησε εξάλλου. Παρά ταύτα, «μέχρι στιγμής είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου ανέφερε στη σημερινή ενημέρωση για την πανδημία ότι οι εμβολιασμοί παγκοσμίως εξελίσσονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και πως οι παρενέργειες στην Ελλάδα είναι ελάχιστες

Απόρρητο Απόρρητο