Ελλάδα

Τις προτεραιότητες στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης παρουσίασε ο Έλληνας υπουργός στον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ - Το σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας παρουσιάστηκε σε συμβούλους των Μονίμων Αντιπροσωπειών