Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

array(6) { ["headers"]=> object(Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary)#5947 (1) { ["data":protected]=> array(10) { ["cache-control"]=> string(34) "private,max-age=0, must-revalidate" ["content-type"]=> string(45) "application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8" ["content-encoding"]=> string(7) "deflate" ["vary"]=> string(15) "Accept-Encoding" ["server"]=> string(3) "ws1" ["set-cookie"]=> string(72) "ASPSESSIONIDACRSASQT=HJHPJFGCMKINGLHIBIKIFCGJ; path=/; httponly; secure;" ["x-ib-srv"]=> string(6) "ib-ws1" ["x-powered-by"]=> string(7) "Boffins" ["x-aspnet-version"]=> string(3) "kma" ["date"]=> string(29) "Sat, 31 Jul 2021 08:38:09 GMT" } } ["body"]=> string(492536) "{"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1725850","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:58:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - H Alpha Services and Holdings ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385525","photoPath":"","body":"

H Alpha Services and Holdings ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
","updSeqNo":"20210730.211312737"},{"id":"1725843","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:21:35","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ασκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM): Αποτελέσματα Πειραιώς Financial Holdings","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385489","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.203608900"},{"id":"1725842","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:17:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αποτελέσματα Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 SSM Stress Test","contentId":"251","contentSymbol":"ΕΥΡΩΒ","contentSysname":"EUROB.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385453","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.203209503"},{"id":"1725841","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:10:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385415","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
","updSeqNo":"20210730.202504960"},{"id":"1725840","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:06:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών 2021 (Stress Test)","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385378","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.202103190"},{"id":"1725837","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:55:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385343","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210730.201003063"},{"id":"1725835","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:35:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - Εταιρική ανακοίνωση επί των προθέσεων του ελέγχοντος μετόχου","contentId":"139","contentSymbol":"ΑΣΤΑΚ","contentSysname":"ASTAK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385265","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.195003687"},{"id":"1725830","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:12:04","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"386","contentSymbol":"ΟΤΟΕΛ","contentSysname":"OTOEL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385236","photoPath":"","body":"

.

A1 - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
","updSeqNo":"20210730.192711653"},{"id":"1725829","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:08:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385200","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210730.192312710"},{"id":"1725826","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:51:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ","contentId":"344","contentSymbol":"ΜΛΣ","contentSysname":"MLS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385154","photoPath":"","body":"

Ακολουθεί ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.190612417"},{"id":"1725824","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:48:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - H Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να σχηματίσει κοινοπραξία με διεθνή στρατηγικό επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385103","photoPath":"","body":"

H Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να σχηματίσει κοινοπραξία με διεθνή στρατηγικό επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων

210730_ΔΤ_Project Skyline_EL_FINAL
","updSeqNo":"20210730.190307723"},{"id":"1725823","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:31:30","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και τηλεδιάσκεψη","contentId":"459","contentSymbol":"ΦΡΙΓΟ","contentSysname":"FRIGO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385056","photoPath":"","body":"

Δείτε το Δελτίο Τύπου.

Δελτίο Τύπου
","updSeqNo":"20210730.184612213"},{"id":"1725819","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:07:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021","contentId":"357921","contentSymbol":"ΜΟΤΟ","contentSysname":"MOTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385012","photoPath":"","body":"

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 6ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021
","updSeqNo":"20210730.182207177"},{"id":"1725818","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:05:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Αγορά Ιδίων Μετοχών 23.07.2021-29.07.2021","contentId":"326","contentSymbol":"ΛΥΚ","contentSysname":"LYK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384990","photoPath":"","body":"

 

 Κορωπί, 30/07/2021

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 23/07/2021 - 29/07/2021, αγόρασε συνολικά 6.655 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

23/07/2021

1.050

1.529,50

1,4567

1,4400

1,4750

26/07/2021

1.383

2.016,68

1,4582

1,4500

1,4650

27/07/2021

1.350

2.025,00

1,5000

1,5000

1,5000

28/07/2021

1.467

2.217,04

1,5113

1,4950

1,5200

29/07/2021

1.405

2.128,60

1,5150

1,5000

1,5200

Σύνολο

6.655

9.917

1,4901

 

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 14.918 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,07% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: ir@lykos.gr

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 23.07.2021-29.07.2021
","updSeqNo":"20210730.182016550"},{"id":"1725815","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:58:46","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ_Αντικατάσταση παραιτηθέντους μέλους Δ.Σ._Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384967","photoPath":"","body":"

Δείτε το σχετικό απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ.

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ._Αντικατάσταση Παραιτηθέντους Μέλους_Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
","updSeqNo":"20210730.181311773"},{"id":"1725812","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:57:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντους Συμβούλου - Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384949","photoPath":"","body":"

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε΄ της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της  28ης Ιουλίου 2021  και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ) της Εταιρείας, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλόλητας και τις εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία  διαδικασίες,  εξέλεξε:

 

τον κ. Αθανάσιο Δημίου του Γεωργίου ως μη εκτελεστικό μέλος του,  σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντους μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Φρονίστα  του Χρήστου.   

 

Το αναλυτικό βιογραφικό του νέου  ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι  αναρτημένο  στον διαδικτυακό  τόπο της Εταιρείας  thracegroup.com/gr/el/board-of-directors/ όπου έχει  επίσης αναρτηθεί αυτούσια και η σχετική εισήγηση της ΕπΑΑΥ.

 

Η ως άνω αντικατάσταση και δη η εκλογή του συγκεκριμένου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικότερα με την πολυετή εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση του για τον κλάδο των πλαστικών και ειδικότερα των παραγωγικών τεχνολογιών, ενώ πραγματοποιείται και στο πλαίσιο της απόφασης της Εταιρείας για την ουσιαστική και αποτελεσματικότερη  προσαρμογή της οργάνωσής της με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και εναρμονίζεται με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου περί καταλληλόλητας.

 

Η εκλογή του ως άνω νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2026, ως ακολούθως:

 

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).      

2) Θεόδωρος Κίτσος του  Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 

3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).

4) Αθανάσιος Δημίου του  Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Χρήστος Αλέξης Κομνηνός του  Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

7) Χρίστος Σιάτης του  Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

8) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη,  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

9) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

10) Σπυριδούλα Μαλτέζου του  Ανδρέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

11) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

 

","updSeqNo":"20210730.181216257"},{"id":"1725810","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:44:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384927","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.175902843"},{"id":"1725809","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:35:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384899","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ του συνολου των ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 0,50 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

30.07.2021

 

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία ξεκίνησε ο Προτείνων στις 12.05.2021 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»)  προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.954.312 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 10,65% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα €0,50 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») στις 25.06.2021 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

 1. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 30.06.2021 και έληξε την 28.07.2021. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 6 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 18.800 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,07% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερθείσες Μετοχές»).
 2. Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. συνολικά 1.187.007 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,28% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

4.            Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 26.001.594 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,70% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

5.            Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 03.08.2021. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET 2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET 2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

6.        Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, και ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών.

7.            Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

α.      Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα  εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετοχών , οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

β.      Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»). Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των μετόχων της Εταιρείας.

8.            Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, οι οποίοι θα κατέχουν 27.750.099 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

9.            Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Η Ποταμίτης – Βεκρής Δικηγορική Εταιρία ενήργησε ως νομικός σύμβουλος του Προτείνοντος.

_______________________________

 

 

","updSeqNo":"20210730.175006080"},{"id":"1725807","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:34:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Yιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384889","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση

Yιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 14.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και την υπ΄ αριθμ. 916/07.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις περί μη συμμόρφωσης με τον ΕKΕΔ θα δοθούν απολογιστικά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του. Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας www.newsphone.gr.

 

 

","updSeqNo":"20210730.174911033"},{"id":"1725808","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:34:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΑΣΩ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ","contentId":"261","contentSymbol":"ΙΑΣΩ","contentSysname":"IASO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384875","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ του συνολου των ΚΟΙΝΩΝ ονομαστικων, μετα ψηφου ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1,50 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

30.07.2021

30.07.2021 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης
","updSeqNo":"20210730.174911627"},{"id":"1725804","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:32:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384849","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 30 Ιουλίου 2021 σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,6977  Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 11.546,50 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021

","updSeqNo":"20210730.174702250"},{"id":"1725803","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:14:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)","contentId":"307991","contentSymbol":"ΜΕΡΚΟ","contentSysname":"MERKO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384820","photoPath":"","body":"

Δειτε το συνημμένο

Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο 01 01 2021 έως 30 06 2021
","updSeqNo":"20210730.172917313"},{"id":"1725795","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:57:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384725","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
","updSeqNo":"20210730.171212600"},{"id":"1725794","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:57:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"204","contentSymbol":"ΕΚΤΕΡ","contentSysname":"EKTER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384735","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20210730.171212507"},{"id":"1725746","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:37:42","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384651","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 29/07/2021 προέβη σε πώληση 50 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 51.375,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2021

","updSeqNo":"20210730.165212507"},{"id":"1725742","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:31:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384630","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.164617950"},{"id":"1725736","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:30:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση σε σώμα και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου","contentId":"123","contentSymbol":"ΑΛΜΥ","contentSysname":"ALMY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384556","photoPath":"","body":"

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση σε σώμα και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου

 

Απόσπασμα Πρακτικού","updSeqNo":"20210730.163815280"},{"id":"1725737","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:24:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2021","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384586","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.163910737"},{"id":"1725725","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:58:52","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384510","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210730.161309260"},{"id":"1725726","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:58:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 12.7.21","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384480","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 12.7.21
","updSeqNo":"20210730.161309197"},{"id":"1725724","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:57:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384458","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση Διάθεσης Εγγράφου Εξαίρεσης 

Ανακοίνωση Διάθεσης Εγγράφου Εξαίρεσης
","updSeqNo":"20210730.161212633"},{"id":"1725723","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:49:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12.7.21","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384434","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12.7.21
","updSeqNo":"20210730.160408730"},{"id":"1725722","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:49:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ ΑΕ_ΑΠΟΦ. ΔΣ 5.7.21-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384412","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

ΟΛΘ ΑΕ_ΑΠΟΦ. ΔΣ 5.7.21-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ
","updSeqNo":"20210730.160408650"},{"id":"1725721","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:36:42","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384339","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.155107273"},{"id":"1725716","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:26:52","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"190","contentSymbol":"ΔΟΥΡΟ","contentSysname":"DUR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384310","photoPath":"","body":"

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

_________________

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

\"ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.\"

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 35459716000

(ΠΡΩΗΝ ΑΜΑΕ :  9927/06/Β/86/97)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ . ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

             Καλούνται οι  Μέτοχοι της  Ανωνύμου  Εταιρείας  \"ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.\"  σε  Τακτική Γενική Συνέλευση,  την  24η Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00' π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα  Μαραγκοπούλου  80,  προς  συζήτηση και  λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.  της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01. έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

3. Έγκριση διαχείρισης και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2020.

4. Έγκριση καταβληθέντων  μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2021.`

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθορισμός  της αμοιβής τους.

6. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας κατ΄ άρθρο 3 Ν.4706/2020.

7.- Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

 

  Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση: 

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία  «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 19η Αυγούστου 2021 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ' άρθρο 124 παρ. 6 του νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία απευθείας με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛΚΑΤ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 

 

ΙΙ. Ακριβείς οδηγίες για την αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση: 

 

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την τακτική γενική συνέλευση. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.dur.gr και, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 80, Πάτρα (τηλ: 2610 224113), τα οποία, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η Εταιρεία αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση (υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στο (+30) 2610 226283 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.  

 

ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας:

 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018: i) Παράγραφος 2 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Eταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018), με δαπάνη της εταιρείας. ii) Παράγραφος 3 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. iii) Παράγραφος 6 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. iv) Παράγραφος 7 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 νόμου 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. v) Παράγραφος 8 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) και της Εταιρείας.

 

 IV. Διαθέσιμα έγγραφα & πληροφορίες: 

 

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και οι λοιπές πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.dur.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 80, Πάτρα, 262 23, τηλ. (+30)2610 224113) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.   

 

Πάτρα  30 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

","updSeqNo":"20210730.154111383"},{"id":"1725715","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:25:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΣ 12.7.21","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384295","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΣ 12.7.21
","updSeqNo":"20210730.154014600"},{"id":"1725714","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:15:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου 29/07/2021:Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384272","photoPath":"","body":"

Δείτε το Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου 29/07/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ29/07/2021
","updSeqNo":"20210730.153015320"},{"id":"1725712","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:09:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Aπόσπασμα από το Πρακτικό του Δ.Σ. 28/07/2021: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384249","photoPath":"","body":"

 Δείτε το απόσπασμα από το Πρακτικό του Δ.Σ. 28/07/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 28.07.2021
","updSeqNo":"20210730.152405637"},{"id":"1725707","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:39:28","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384065","photoPath":"","body":"

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι η εταιρία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ», πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με i) τον κ. Γεώργιο Θεοδόση Μαλιούρη, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία»), ii) την κα Τερέζα Θεοδόση, Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Εταιρίας και iii) τον κ. Ευστράτιο Απέργη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, προέβη την 28.07.2021 σε αγορά 9.000 κοινών, ονομαστικών, μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 4.500.00ευρώ ή αξία 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

 

 

 

","updSeqNo":"20210730.145403013"},{"id":"1725706","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:39:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384075","photoPath":"","body":"

 

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 12.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

 

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

 

 

 

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 10.645.692 μετοχές.

 

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:  (i) οι κ.κ. Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης, κα Τερέζα Θεοδόση και Ευστράτιος Απέργης (οι «Βασικοί Μέτοχοι»), ως πρόσωπα που έχουν από κοινού τον έλεγχο του Προτείνοντα, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους Βασικούς Μετόχους και κατέχουν μετοχές της Εταιρίας, ήτοι η PULCLAIR COMPANY LTD, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη και η PANFORCE LIMITED, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Ευστράτιο Απέργη και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, 100% μητρική εταιρεία του Προτείνοντα η οποία ελέγχεται και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη) και (iii) τα εξής πρόσωπα που ελέγχονται από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν μετοχές ή δεν ανήκουν στον όμιλο της Εταιρίας: 1. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 5. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 6. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ (κοινοπραξία των υπό 1, 2,3 4 και 5 ναυτικών εταιρειών), 7. LEVANTE PROPERTIES IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 8. Ε. Απέργης – Μ.Ε. Δημητροκάλλη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, 9. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και  10.Ramani Company Limited, κατέχουν συνολικά 25.982.794  μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 93,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

 

 

 

","updSeqNo":"20210730.145402200"},{"id":"1725704","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:38:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Ορισμός των Μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384055","photoPath":"","body":"

Παιανία, 30 Iουλίου 2021 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Intracom Holdings» (εφεξής η «εταιρεία»), γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., προέβη κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Ιουλίου 2021 στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, μετά από προηγούμενο έλεγχο και διαπίστωση πλήρωσης των προβλεπομένων στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, προϋποθέσεων, εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα :

 1. Πέτρος Κ. Σουρέτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 1. Iωάννης Κ. Τσούμας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 1. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των ως άνω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 30.06.2025, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Β.         Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 29η Ιουλίου 2021, όρισε ως Πρόεδρό της τον κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 1. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 2. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 3. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
","updSeqNo":"20210730.145305560"},{"id":"1725703","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:20:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚΕ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006","contentId":"408","contentSymbol":"ΠΡΕΖΤ","contentSysname":"PRESD.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384017","photoPath":"","body":"

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006
","updSeqNo":"20210730.143505920"},{"id":"1725702","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:19:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚΕ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑ","contentId":"408","contentSymbol":"ΠΡΕΖΤ","contentSysname":"PRESD.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383995","photoPath":"","body":"

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ» σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της κυρίας Δωροθέας Κεφάλα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
","updSeqNo":"20210730.143407077"},{"id":"1725696","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:02:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383977","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου και σε συνέχεια της πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2021  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,40 η καθεμία.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα αρχίσει στις 2 Αυγούστου 2021.

","updSeqNo":"20210730.141708610"},{"id":"1725682","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"13:43:49","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"167","contentSymbol":"ΓΕΒΚΑ","contentSysname":"GEBKA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383966","photoPath":"","body":"

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 29-07-2021 προέβη στην αγορά 1.318 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 1.500,50.

","updSeqNo":"20210730.135813660"},{"id":"1725681","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"13:42:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020","contentId":"303","contentSymbol":"ΚΟΡΔΕ","contentSysname":"KORDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383952","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
","updSeqNo":"20210730.135718800"},{"id":"1725674","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"13:31:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Π.Α.Π. ΑΕ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129","contentId":"384","contentSymbol":"ΟΠΑΠ","contentSysname":"OPAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383926","photoPath":"","body":"

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129
","updSeqNo":"20210730.134617580"},{"id":"1725664","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"13:05:11","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"303","contentSymbol":"ΚΟΡΔΕ","contentSysname":"KORDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383868","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
","updSeqNo":"20210730.132017307"},{"id":"1725651","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"12:38:23","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 14 07 2021 για εκλογή Δ.Σ. & Επιτροπής Ελέγχου","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383840","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 14 07 2021 για εκλογή Δ.Σ. & Επιτροπής Ελέγχου

Απόσπασμα Πρακτικού
","updSeqNo":"20210730.125311060"},{"id":"1725638","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"11:51:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Ενημέρωση αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών των εταιρειών του ομίλου Intralot","contentId":"269","contentSymbol":"ΙΝΛΟΤ","contentSysname":"INLOT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383814","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.120611443"},{"id":"1725628","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"11:23:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - Απο?σπασμα Πρακτικου? Συγκρο?τησης Επιτροπη?ς Υποψηφιοτη?των και Αποδοχω?ν","contentId":"123","contentSymbol":"ΑΛΜΥ","contentSysname":"ALMY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383758","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20210730.113815727"},{"id":"1725625","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"11:16:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - Απο?σπασμα Πρακτικου? Συγκρο?τησης Επιτροπη?ς Ελε?γχου","contentId":"123","contentSymbol":"ΑΛΜΥ","contentSysname":"ALMY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383736","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20210730.113113653"},{"id":"1725622","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"10:58:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - Απο?σπασμα Πρακτικου? Τακτικη?ς ΓΣ για την εκλογη? νε?ου ΔΣ και τον ορισμο? των μελω?ν της Επιτροπη?ς Ελε?γχου","contentId":"123","contentSymbol":"ΑΛΜΥ","contentSysname":"ALMY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383599","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20210730.111311923"},{"id":"1725612","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"10:18:11","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας/Aπάντηση στην Ε.Κ για την εγκριση υπό όρους της ΕΕ για την πώληση της TKR","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383560","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.103310783"},{"id":"1725611","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"10:07:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)","contentId":"229728","contentSymbol":"ΣΕΝΤΡ","contentSysname":"CENTR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383518","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το Πρακτικό Ανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210730.102218233"},{"id":"1725609","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:59:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383498","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 29/7/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 17.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,3989 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 159.780,90 ευρώ.

","updSeqNo":"20210730.101416393"},{"id":"1725610","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:59:03","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ BELTERRA INVESTMENTS ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟΛΘ","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383484","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

BELTERRA INV_ΠΛΗΡΟΦ ΔΕΛΤΙΟ ΥΔΠ ΠΡΟΣ ΟΛΘ
","updSeqNo":"20210730.101416503"},{"id":"1725605","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:50:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383456","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.100511803"},{"id":"1725601","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:47:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ., ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"419","contentSymbol":"ΣΑΡΑΝ","contentSysname":"KYSA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383426","photoPath":"","body":"

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ., ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210730.100206093"},{"id":"1725600","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:46:52","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383400","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210730.100110407"},{"id":"1725596","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:01:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"419","contentSymbol":"ΣΑΡΑΝ","contentSysname":"KYSA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383216","photoPath":"","body":"

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210730.091616913"},{"id":"1725594","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:00:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"444","contentSymbol":"ΤΖΚΑ","contentSysname":"PROFK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383226","photoPath":"","body":"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ 121923260000

σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 10/09/2021.

Με την από 29/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020  (01.01.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
 2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ του Ν. 4449/2017.   
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2020.
 4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
 5. Έγκριση αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2021.
 6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της  τρέχουσας χρήσης 2021, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτής.
 7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 8. Εκλογή  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  και  καθορισμός  των ανεξάρτητων μελών του.
 9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.
 10. Εκλογή και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 11. Παροχή πληρεξουσιότητας και έγκριση συμβάσεων που υπάγονται στο αρ. 99 επ. Ν. 4548/2018.
 12. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

 

Σε  περίπτωση  μη  επίτευξης  της  απαιτούμενης  εκ  του  Νόμου  και  του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 124, 128 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως  μέτοχος  στα αρχεία  του  Συστήματος  Αυλων  Τίτλων  που  διαχειρίζεται η \"Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.\" (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική), η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να  υφίσταται  κατά  την  έναρξη  της  πέμπτης  ημέρας  πριν  από  την  ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/09/2021, ήτοι την 05η /09/ 2021 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να  περιέλθει στην  Εταιρεία το  αργότερο  την  τρίτη  (3η)  ημέρα  πριν  από  τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική  Συνέλευση  μόνον  όποιος  φέρει  την  ιδιότητα  του  μετόχου  κατά  την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής και σε κάθε μετ αναβολή ή διακοπή της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 & 128 του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος δεν μετέχει στη Γενική Συνέλευση παρά μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων  (συμμετοχής  και  ψήφου)  δεν  προϋποθέτει  την  δέσμευση  των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα  που  μεσολαβεί  ανάμεσα  στην  Ημερομηνία  Καταγραφής  και  στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

(α)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται  να  εγγράψει  στην  ημερήσια  διάταξη  της  Γενικής  Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού  συμβουλίου,  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημέρες πριν  από  τη  Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή  το  σχέδιο  απόφασης  που  έχει  υποβληθεί  από  τους  μετόχους  κατά  τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 & 141 του Ν.4548/2018.

(β)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θέτει  στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 123, 124,125,126,128 Ν. 4548/2018.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο  περιεχόμενο.  Υποχρέωση  παροχής  πληροφοριών  δεν  υφίσταται  όταν  οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(ε)  Μετά  από  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  η  οποία  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση  της  Εταιρείας.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(στ)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας  διάταξης  της  Γενικής  Συνέλευσης,  ενεργείται  δια  ονομαστικής κλήσεως. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω  αναφερόμενες  περιπτώσεις  οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να αποδεικνύουν  τη  μετοχική  τους  ιδιότητα  και  τον  αριθμό  των  μετοχών  που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΚΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΨΗΦΟΥ  ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων κατ αρ. 128 Ν. 4548/2018. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος  που  ενεργεί  για  περισσότερους  μετόχους  μπορεί  να  ψηφίζει διαφορετικά  για  κάθε  μέτοχο.  Ο αντιπρόσωπος  μετόχου  υποχρεούται  να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου για τη συμμετοχή στη Γενική  Συνέλευση  γίνεται  εγγράφως  και  κοινοποιείται  στην  Εταιρεία  με κατάθεση του σχετικού εντύπου συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου από τον μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ή ταχυδρομικώς (Οινόφυτα Βοιωτίας, 56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax22620-32261,  τουλάχιστον  τρεις  (3)  ημέρες πριν  από  την  ημερομηνία συνεδρίασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  ή  της  τυχόν  επαναληπτικής αυτής  με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.tzirakian.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και ανάκληση αντιπροσώπου. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22620-32280

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν αντίγραφα εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 N. 4548/2018 όπως ισχύει, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας). Τα άνω έγγραφα και πληροφορίες του άρθρου 123 του N. 4548/2018, όπως ισχύει, είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20210730.091520350"},{"id":"1725595","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:00:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"444","contentSymbol":"ΤΖΚΑ","contentSysname":"PROFK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383186","photoPath":"","body":"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

 

Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 αντί της Τετάρτης 15 Σεπτεμβρίου 2021.  

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29 Ιουλίου 2021.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
","updSeqNo":"20210730.091520537"},{"id":"1725576","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"19:27:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383011","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210729.194204780"},{"id":"1725574","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"19:00:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENERGY HOLDINGS - Η Hellenic Cables έλαβε το silver award από την Ecovadis για τις πρακτικές της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης","contentId":"528639","contentSymbol":"CENER","contentSysname":"CENER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382975","photoPath":"","body":"

Η Hellenic Cables έλαβε το silver award από την Ecovadis για τις πρακτικές της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Η Hellenic Cables έλαβε το silver award από την Ecovadis για τις πρακτικές της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
","updSeqNo":"20210729.191507473"},{"id":"1725573","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:56:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"231","contentSymbol":"ΕΠΙΛΚ","contentSysname":"EPIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382949","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 29η  Ιουλίου 2021, σε συνέχεια της 22ης Ιουλίου 2021 για  λήψη απόφασης για το  μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το αρ. 33 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Kατά την εν λόγω  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,  παρέστησαν 12 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.055.534 και 38.055.534 δικαιώματα ψήφου εκπροσωπούντες το 73,53 %  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ΄ αρ. 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020 με 30.009.461 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78,86% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων (το λοιπό ποσοστό 21,14% δήλωσε παρών) την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4706/2020  και την  υπ' αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.stiafilco.com).

                                                               

                                                                             ΑΧΑΡΝΕΣ 29.07.2021

                                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      

","updSeqNo":"20210729.191106857"},{"id":"1725572","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:55:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382939","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας

 

Η Εταιρεία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 30.07.2021, σύμφωνα με την από 28.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Καρανίκα.

Ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου, πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4706/2020 και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.  Ειδικότερα, ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου είναι απόφοιτος του τμήματος της Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά και έχει εκπαιδευτεί στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

","updSeqNo":"20210729.191011310"},{"id":"1725571","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:51:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382917","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

26.07.2021

23.07.2021

Πώληση

110

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

424,05

2

29.07.2021

28.07.2021

Αγορά

660

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.607,05

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210729.190609647"},{"id":"1725566","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:45:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ","contentId":"218","contentSymbol":"ΕΛΛΑΚΤΩΡ","contentSysname":"ELLAKTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382902","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ανακοίνωση Διάθεσης Συμπληρώματος Ε.Δ.
","updSeqNo":"20210729.190015483"},{"id":"1725515","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:33:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 15.07.2021 συγκρότηση σε σώμα","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382850","photoPath":"","body":"

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 15ης Ιουλίου 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ. στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε Σώμα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου, _______, κάτοικος______, οδός _______αρ.___, κάτοχος του υπ' αριθμ. _____δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. _____-(ΑΦΜ_________).

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ, ___________, κάτοικος________, οδός _________ αρ.________, κάτοχος του υπ' αριθμ. ________διαβατηρίου της _________  (ΑΦΜ________).

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, _________, κάτοικος__________, οδός _________αρ.______, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______δελτίου ταυτότητας του Τ.Α_______ (ΑΦΜ_________).

 

Με την από 15.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η δημιουργία ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, μέλη της οποίας ορίστηκαν τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης.

Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου, _______, κάτοικος______, οδός _______αρ.___, κάτοχος του υπ' αριθμ. _____δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. _____-(ΑΦΜ_________)., Πρόεδρος.

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ, ___________, κάτοικος________, οδός ______ αρ.________, κάτοχος του υπ' αριθμ. ________διαβατηρίου της _________  (ΑΦΜ________), Μέλος.

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, _________, κάτοικος__________, οδός _________αρ.______, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______δελτίου ταυτότητας του Τ.Α_______ (ΑΦΜ_________), Μέλος.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων δηλώνουν, ότι πληρούν (όλα τα μέλη) τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

 

Παρέχεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων κ. Αλέξανδρο Γκατσώνη το δικαίωμα να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ                                          ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της

Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Άλιμος αυθημερόν

Για την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

 

Αλέξανδρος Γκατσώνης

Πρόεδρος

","updSeqNo":"20210729.184808887"},{"id":"1725510","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:30:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΈΓΧΟΥ 15.07.2021 συγκρότηση σε σώμα","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382840","photoPath":"","body":"

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 15ης Ιουλίου 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου,  κάτοικος______ , οδός____ αρ. __, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας__________ του Α.Τ. (ΑΦΜ_______).

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ,  κάτοικος______, οδός _________ αρ.--, κάτοχος του υπ' αριθμ.____ διαβατηρίου της _______(ΑΦΜ__________).

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου,  κάτοικος_______, οδός _________αρ. _____, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. __________ (ΑΦΜ__________).

 

Με την από 14.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την από 14.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης.

Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου,  κάτοικος______ , οδός____ αρ. __, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας__________ του Α.Τ. (ΑΦΜ_______).), Πρόεδρος.

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ,  κάτοικος____, οδός _________ αρ._, κάτοχος του υπ' αριθμ.____ διαβατηρίου της _______(ΑΦΜ__________)., Μέλος.

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου,  κάτοικος_______, οδός _________αρ. _____, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. __________ (ΑΦΜ__________), Μέλος.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δηλώνουν ότι:

(α)       Πληρούν (όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

(β)       Πληρούν (όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

 

(γ)        Διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Μιχάλης Καρής έχει εργασθεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλοι τους έχουν γνώσεις οικονομικών.

 

(δ)        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Αλέξανδρος Γκατσώνης διαθέτει γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής (είναι Διευθυντής Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»).

 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Παρέχεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αλέξανδρο Γκατσώνη το δικαίωμα να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ                                          ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

 

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Άλιμος αυθημερόν

Για την Επιτροπή Ελέγχου

Αλέξανδρος Γκατσώνης

Πρόεδρος

","updSeqNo":"20210729.184503397"},{"id":"1725507","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:25:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 14.7.21","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382830","photoPath":"","body":"

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

1.         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

2.         ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3.         ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

4.         ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

5.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του τακη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

7.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, καθώς παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του ΔΣ και δεν διατυπώνουν οποιαδήποτε αντίρρηση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Με την από 14.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σε εκτέλεση της προαναφερθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι ακόλουθοι:

 

(α)        Αλέξανδρος Γκατσώνης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1968 στη Γερμανία. Είναι οικονομολόγος και κατέχει τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TUB) και έχει εργαστεί για πολυεθνικές βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες σε διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

 

(β)        Μιχάλης Καρής: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγος, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Salford στο Μάντσεστερ και έχει εργαστεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας Metrolia Ltd με δραστηριότητα στην παροχή επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις.

 

(γ)        Αγαμέμνων Ρουμελιώτης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Είναι οικονομολόγος και σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον ελεγκτικό χώρο εργαζόμενος ως Assistant Auditor στην PriceWaterhouseCoopers με επικέντρωση στον τραπεζικό χώρο. Μεταπήδησε στον τραπεζικό χώρο το 1997 και έκτοτε έχει διατελέσει στέλεχος σε διάφορες στρατηγικές θέσεις εργασιών Λιανικής Τραπεζικής. Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα ως Risk & Control Officer Λιανικής Τραπεζικής, υποστηρίζοντας παράλληλα την γενική παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών Λιανικής (υπό την Γενική Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις ακόλουθες διαπιστώσεις ως προς τα ως άνω μέλη του, που ορίστηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν εξέτασης των σχετικών στοιχείων:

 

(α)        Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

(β)        Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

 

(γ)        Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Μιχάλης Καρής έχει εργασθεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλοι τους έχουν γνώσεις οικονομικών.

 

(δ)        Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Αλέξανδρος Γκατσώνης διαθέτει γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής (είναι Διευθυντής Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»).

 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ                          ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ

 

                                                                 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ

ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ

ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

                                               

 

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

 

Άλιμος αυθημερόν

Για την εταιρεία

 

 

Ευστράτιος Χαϊδεμένος

Αντιπρόεδρος

","updSeqNo":"20210729.184004453"},{"id":"1725505","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:18:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382816","photoPath":"","body":"

Οράτε συνημμένο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
","updSeqNo":"20210729.183314973"},{"id":"1725504","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:12:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382784","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
","updSeqNo":"20210729.182718650"},{"id":"1725495","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:10:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382738","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 29 Ιουλίου 2021 σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,7890  Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 7.789,0 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20210729.182506587"},{"id":"1725457","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"17:51:13","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382716","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών» (εφεξής «Εταιρεία» ή «IDEAL») ανακοινώνει ότι, στις 2 Αυγούστου 2021, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.) των 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας ¤0,40 η κάθε μία, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία καλύφθηκε εξΆ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited» (εφεξής «ESM») και «S.I.C.C. Holding Limited» (εφεξής «SICC»).

 

Η μετΆ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών» (εφεξής «IDEAL ή «Εταιρεία»), που συνεδρίασε στις 17.6.2021, αποφάσισε,  μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 

• την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL κατά το ποσό των ¤9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας ¤0,40 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης ¤2,42 έκαστη (οι «Νέες Μετοχές»), με την διαφορά να εμφανίζεται σαν διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (η «Αύξηση»).

 

• την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

 

• από το σύνολο των Νέων Μετοχών:

 1. Για την εισφορά των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd, να διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της 16.609.651 Νέες Μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ¤0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,42 η κάθε μια και συνολική αξία ευρώ 40.195.355,42, και
 2. Για την εισφορά των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Ltd, να διατεθούν στον μοναδικό μέτοχό της 6.567.141 Νέες Μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ¤0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,42 η κάθε μια και συνολική αξία ευρώ 15.892.481,22.

 

Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, ποσού ¤46.817.119,84, έχει αχθεί στον λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και, ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρείας, δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Αύξηση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος.

 

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης, εγκρίθηκε με την υπΆ αρ. 76197/08-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΙΦ46ΜΤΛΡ-9Ρ4) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.) (υπΆ αρ. πρωτ. 2392385/8.7.2021 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.) και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2578583.

 

Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

α. πραγματοποιήθηκε η εισφορά των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, του Virtus South European Fund και του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη, και

β. πραγματοποιήθηκε η εισφορά των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Ltd με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του μετόχου αυτής, Virtus South European Fund.

 

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών των εισφερόμενων εταιρειών SICC και ESM, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στις 15.7.2021 σε πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των ¤9.270.716,80 και την έκδοση 23.176.792 Νέων Μετοχών υπέρ του VSEF (15.038.063 Νέες Μετοχές) και του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη (8.138.729 Νέες Μετοχές) ως αντάλλαγμα για την εισφορά των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων.

 

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ¤12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ¤0,40 η κάθε μία.

 

Η  Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 29.07.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 23.176.792 Νέων Μετοχών, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της Αύξησης.

 

Οι Νέες Μετοχές, που προέκυψαν από την Αύξηση, αναμένεται να καταχωρηθούν στα ηλεκτρονικά αρχεία της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (“ATHEXCSD”), στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων την 30.07.2021.

 

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 27.7.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• του Χ.Α. https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171,

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, και

• της Εταιρείας https://idealgroup.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΙΝΤΕΑΛ.pdf.

 

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (διεύθυνση: Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα, τηλ.: 210 5193 977, e-mail: investor@ideal.gr, τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην κ. Κατερίνα Ψηφή, Υπεύθυνη Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, 210 51 93977.

 

","updSeqNo":"20210729.180614963"},{"id":"1725307","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:53:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382627","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 28/07/2021 προέβη σε αγορά 3 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 3.063,30.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

","updSeqNo":"20210729.170805753"},{"id":"1725289","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:49:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382603","photoPath":"","body":"

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουλίου 2021, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020)  και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020) και του ορισμού των Μελών αυτής, με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 29η Ιουλίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

 

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 .

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

1. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

2. Αθανάσιος Μπουρνάζος του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

3. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης του Βασιλείου τρίτο πρόσωπο (μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς του σε σώμα την 29.07.2021, απέδωσε στο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας δυνάμει της από 29.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι τον κ. Νανόπουλο, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

 

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

 

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
","updSeqNo":"20210729.170401967"},{"id":"1725272","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:46:04","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382567","photoPath":"","body":"

Λ Α Μ Ψ Α  Α. Ε. :  Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

Μετά την σημερινή απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέου δεκαμελούς (10μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε με τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών αυτού, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 

Τον Ιανουάριο του 2021, η οικογένεια Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη απέκτησε τον απόλυτο μετοχικό έλεγχο καθώς και την πλήρη διαχειριστική ευθύνη της «Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ», με στόχο να εδραιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά και να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της, στην Εθνική Οικονομία και στην προβολή της εικόνας της Χώρας ως κορυφαίου ποιοτικού προορισμού, παγκοσμίως. Με το βλέμμα στο μέλλον, σε μία νέα εποχή για τον Ελληνικό και τον Διεθνή Τουρισμό, γεμάτη σημαντικές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες, η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ», προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου και την ανανέωσή του με διακεκριμένες προσωπικότητες, εγνωσμένου κύρους στους τομείς δραστηριότητάς τους.

 

Ειδικότερα, στο νέο Δ.Σ. της Εταιρείας εισήλθαν, η πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Principal Advisor των SYSTEMIQ και PARADISE Fοundation, Mαρία Δαμανάκη, η επιφανής νομικός Αικατερίνη-Μαρία Καρατζά , ο  κ. Νικόλαος Νανόπουλος Οικονομολόγος Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία σε ηγετικές θέσεις του τραπεζικού τομέα, καθώς και ο           κ. Τιμόθεος Ανανιάδης που διετέλεσε για πολλά χρόνια Γενικός Δ/της των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία και King George με σημαντική ιστορία στον Ξενοδοχειακό τομέα.

 

Τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε η κα Χλόη Λασκαρίδη.  

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΛΑΜΨΑ ΑΕ», συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

Λασκαρίδη Χλόη             

Εκτελεστικός Πρόεδρος

 

Νανόπουλος Νικόλαος  

Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

Δρ. Χωμενίδης Αναστάσιος 

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

 

Γαλανάκις Γεώργιος 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Θεοχαράκης Βασίλειος 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Thomas Miller                   

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Λασκαρίδη  Σουζάννα 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ανανιάδης Τιμόθεος      

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Δαμανάκη Μαρία           

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

Καρατζά Αικατερίνη-Μαρία  

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

      

Οι Μέτοχοι και η Διοίκηση της Εταιρείας εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν οι κ.κ. Μωρίς Μοντιάνο, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Νικόλαος Δάνδολος, Απόστολος Δοξιάδης.  Η πολυετής συνεισφορά τους στην εξέλιξη και καταξίωση της «ΛΑΜΨΑ ΑΕ» ως ενός εκ των κορυφαίων ξενοδοχειακών Ομίλων, υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική και η συμμετοχή τους αποτελεί πλέον μέρος της μακροχρόνιας ιστορίας της. Ο κ. Μωρίς Μοντιάνο ανακηρύσσεται Επίτιμος Πρόεδρος. 

 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 

 

Δελτίο Τύπου
","updSeqNo":"20210729.170034863"},{"id":"1725262","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:43:28","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382537","photoPath":"","body":"

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουλίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, το νέο δεκαμελές (10μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

1. Χλόη Λασκαρίδη  του Αθανάσιου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος

 2.Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

3. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.Τόμας Μίλλερ του Λουίς, Μη Εκτελεστικό Μέλος      

5.Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6., Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη του  Παναγιώτη Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9.Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

10.Κατερίνα Καρατζά του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος   

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι:

1. Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020,  περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

2. τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουλίου 2021, και

 4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι:

 (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οι-κογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

     Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής  ήτοι μέχρι την 29.07.2024 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας).

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»  

 

 

Αλλαγή Σύνθεσης Δ.Σ.
","updSeqNo":"20210729.165809503"},{"id":"1725260","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:42:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382513","photoPath":"","body":"

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

 

 

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29/07/2021, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.837.209 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι  ή 74,13% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

 

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (εταιρικών και ενοποιημένων), περιλαμβανομένης και της μη διανομής μερίσματος με γνώμονα την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας.

 

(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020.

 

 

(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και  κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής  Ελέγχου της Εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία GRANΤ THORNTON A.E., η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και αποφάσισε ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

(4) επί του τέταρτου θέματος ενέκρινε την προτεινόμενη επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών. Ειδικότερα, η τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εισαχθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Ν. 4706/2020.

 

Η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών είναι τετραετής, αρχίζει από την έγκρισή της και παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τετραετίας και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίσθηκε.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lampsa.gr.

 

 

 (5) επί του πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε συνέχεια και της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί προέγκρισης και καταβολής ποσού ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2020 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη, εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού ύψους 18.000 Ευρώ ως αμοιβή για την χρήση 2020 στο ως άνω εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η προέγκριση αμοιβής ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

 

(6) επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018. Διευκρινίσθηκε επίσης ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

 

 

(7) επί του έβδομου θέματος,  ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη  για  την  ορθή  εκτέλεση  των αρμοδιοτήτων  ως προς της  ως προς  i)  την παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  και  την  εισήγηση  για  εκλογή  εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα  χρήση, ii) τη συμβολή της στην  ακεραιότητα  της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των  συστημάτων και  της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κ.λπ., από την οποία προκύπτει η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ (θ)  του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.lampsa.gr). 

 

(8) επί του όγδoου θέματος, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2020, ως ακολούθως:

 

- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιο Μπουρνάζο την καταβολή ποσού  ¤ 5.086,80

- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Κωνσταντίνο Βασιλειάδη την καταβολή ποσού   ¤ 5.086,80

- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Φίλιππο Σπυρόπουλο, την μη καταβολή αμοιβής.

 

(9) επί του ένατου θέματος, ενέκρινε την  Πολιτική  Καταλληλόλητας  των  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν την υπΆ αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Η  Πολιτική Καταλληλόλητας ως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο  της Εταιρίας (www.lampsa.gr).

 (10) επί του δέκατου θέματος και  στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου δεκαμελούς (10μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: (1) Γεώργιου Γαλανάκι, (2) Αναστάσιου Χωμενίδη, (3) Τόμας Μίλλερ, (4) Χλόης Λασκαρίδη, (5) Βασίλειου Θεοχαράκη, (6) Σουζάνας Λασκαρίδη-Ντουλάκη, που είχαν εκλεγεί δυνάμει  της από 15/06/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και την εκλογή ως νέων μελών των κ.κ. (1) Μαρίας Δαμανάκη, (2) Νικόλαου Νανόπουλο, (3) Τιμόθεου Ανανιάδη, (4) Κατερίνας Καρατζά.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλι0 της Εταιρείας ότι:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(γ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της καταρτισθείσας Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε ανωτέρω  κατά τη συζήτηση του ένατου (9ου) Θέματος της ημερησίας διατάξεως και

(δ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στo άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), 

 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1.Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ

2.Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου

3. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου

4.Τόμας Μίλλερ του Λουίς,

5.Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου

6.Χλόη Λασκαρίδη   του Αθανάσιου

7. Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη του  Παναγιώτη

8.Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου

9.Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου

10.Κατερίνα Καρατζά του Θεόδωρου   

 

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 &2 του Ν. 4706/2020, τους κ.κ.: (1) Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου  (2) Νικόλαο Νανόπουλο του Κωνσταντίνου, (3) Κατερίνα Καρατζά του Θεόδωρου, καθόσον,  όπως διαπιστώθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

     Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής  ήτοι μέχρι την 29.07.2024 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας).

 

(8) επί του ενδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017,  την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020)  και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

 

Η Γενική Συνέλευση,  εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

 

1. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

2. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. 

 3. Νικόλαο Νανόπουλο, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεσμεύεται να αποδώσει στο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι τον κ. Νανόπουλο, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. 

 Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (α) έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και  αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα βιογραφικά τους σημειώματα και (β)  είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 .

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επικαιροποίηση των υφιστάμενων κωδίκων και κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας και να συνταχθούν νέοι κανονισμοί, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

(12) επί του δωδέκατου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, έγινε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις προκλήσεις στον τομέα του Τουρισμού γενικότερα αλλά και μέσα στα πλαίσια των ειδικών συνθηκών, που επικρατούν λόγω Covid-19, και τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία, για την αντιμετώπισή τους.

 

 

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
","updSeqNo":"20210729.165737393"},{"id":"1725189","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:24:30","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382486","photoPath":"","body":"

.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 16/07/2021
","updSeqNo":"20210729.163904897"},{"id":"1725183","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:19:24","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 16/07/2021","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382456","photoPath":"","body":"

.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 16/07/2021
","updSeqNo":"20210729.163407250"},{"id":"1725182","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:18:11","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 16/07/2021","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382434","photoPath":"","body":"

.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 16/07/2021
","updSeqNo":"20210729.163312420"},{"id":"1725179","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:17:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 16/07/2021","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382412","photoPath":"","body":"

.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 16/07/2021
","updSeqNo":"20210729.163224137"},{"id":"1725174","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:00:54","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ INTRAKAT ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382387","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ INTRAKAT ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
","updSeqNo":"20210729.161508267"},{"id":"1725169","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"15:45:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"142","contentSymbol":"ΑΤΕΚ","contentSysname":"ATEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382369","photoPath":"","body":"

                         ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 1704501000

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών», ως σήμερα ισχύει και κατά το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2020 και έγκριση νέων για την χρήση 2021
 5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
 6. Συζήτηση και Έγκριση επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2020- 31.12.2020,  σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
 7. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
 8. Έγκριση της αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
 10. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
 11. Eπαναπροσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός νέων μελών.
 12. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. 

 

Α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν μέτοχοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2019, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/2012) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021). χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σε περίπτωση τήρησης των μετοχών σε συλλογικό λογαριασμό. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21/08/2021(ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26/08/2021.                                                                                                                                                                                                                         Β. Διαδικασία για την Άσκηση δικαιώματος Ψήφου μέσω αντιπροσώπου: 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρείας, λεωφόρος Κηφισίας 40, Μαρούσι και στην ιστοσελίδα www.atticamedia.gr. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Αττικές Εκδόσεις Α.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40, Μαρούσι 15125, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210 6107741, το αργότερο την 23.08.2021, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μετόχων, που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω διαβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

Η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι υλοποιήσιμη.

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/08/2021 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13/08/2021 δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

 (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 20/08/2021 ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19/08/2021 δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους α και β, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 20/08/2021 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 20/08/2021 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι αδυνατούν για τεχνικούς λόγους να ανακτήσουν τα ανωτέρω έγγραφα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας να τους αποσταλούν αυτά ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση.

 

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

","updSeqNo":"20210729.160023633"},{"id":"1725167","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"15:17:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382259","photoPath":"","body":"
Η εταιρεία Quality& Reliability AΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων ανακοινώνει ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει στην ίδρυση της εταιρείας Q&R Financial Services Ltd  με στόχο  την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού  στον χρηματοοικονομικό τομέα και  επενδύσεις, στρατηγικές  συνεργασίες με εταιρείες του κλάδου  στην Ελλάδα στην Κύπρο και στην Ρουμανία .
 Το νέο σχήμα  θα αξιοποιήσει  και υφιστάμενα προϊόντα της εταιρείας όπως ενδεικτικά   το λογισμικό διαχείρισης εγγυητικών επιστολών που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στο ΤΜΕΔΕ έχοντας εκδώσει περισσότερες από 90.000 ψηφιακές εγγυητικές επιστολές μέχρι σήμερα. Το λογισμικό e-εγγυητικές προσφέρει σημαντική μείωση του κόστους για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς  και καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Επικεφαλής της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο κ.Εμμανουήλ Ξιώνης εντεταλμένος σύμβουλος της Quality & Reliability A.E.
","updSeqNo":"20210729.153214920"},{"id":"1725162","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"15:07:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382249","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Η Εταιρεία \"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ\" και το διακριτικό τίτλο \"QUALITY & RELIABILITY Α.Ε'' ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Ιουλίου 2021, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης αρ. 11Β, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους,  μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.455.021 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 60,35% επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.

Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Xρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών

Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) της Quality & Reliability A.E. καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35 %

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική  χρήση 1.1.2021-31.12.2021 και συγκεκριμένα:

 1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ,  Εντεταλμένο Σύμβουλο, εκτελεστικό  μέλος , 25.000 ευρώ μικτά.
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,εκτελεστικό μέλος  , 25.000 ευρώ μικτά.
 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος,εκτελεστικό μέλος 25.000 ευρώ μικτά.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q&R A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «BDO ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173  για τη χρήση 1/1/2021 -31/12/2021 και ορίστηκε η αμοιβή της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Αποφασίστηκε να παρεσχεθεί η  άδειά  προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση  (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

 

Επί του 6 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εγκριση έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ , έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Υποβλήθηκε προς συζήτηση η  Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι την ενέγκριναν ομοφώνως, σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 η ψήφος είναι συμβουλευτική.

 

Επί του 7ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Εκλέχθηκαν τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε ομόφωνα να έχουν ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει με την εκλογή τους και  παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

 1.     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 2.     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 3.     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου , Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 4.     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους , Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 5.     ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ,  του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 6.     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 7.     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 8.     ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Για την ανεξαρτησία των μελών λήφθηκαν υπόψη όλες οι προυποθέσεις του νόμου

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

 

Επί του 8ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και τις προυποθέσεις του νόμου.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. το ένα (1) εξ αυτών ανεξάρτητο και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) .

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ετήσια θητεία η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα είναι τα ακόλουθα:

1)      Ιωάννα Ιακωβάκη –μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

2)      Θεόδωρος Γεώργας-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3)      Αγησίλαος Παναγάκος-μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

     Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Θέμα 9ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκε ομόφωνα η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Θέμα 10ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Τροποποίηση πολιτικής αμοιβών

Δεν αποφασίσθηκε τροποποίηση της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας

Θέμα 11ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017

Θέμα 12ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Αναγνώσθηκε και παρουσιάσθηκε έκθεση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ

 

","updSeqNo":"20210729.152207937"},{"id":"1725161","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"15:05:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ","contentId":"341","contentSymbol":"ΜΙΝ","contentSysname":"MIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382231","photoPath":"","body":"

Συνημμένα το Πρακτικό συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου & το Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210729.152031173"},{"id":"1725158","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"14:58:18","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση της Ελληνικά Πετρέλαια για έναρξη απόσχισης","contentId":"217","contentSymbol":"ΕΛΠΕ","contentSysname":"ELPE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382197","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση της Ελληνικά Πετρέλαια για έναρξη απόσχισης 

Ανακοίνωση της Ελληνικά Πετρέλαια για έναρξη απόσχισης
","updSeqNo":"20210729.151302440"},{"id":"1725153","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"14:41:30","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ","contentId":"341","contentSymbol":"ΜΙΝ","contentSysname":"MIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382155","photoPath":"","body":"

Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Γενικης Συνέλευσης και Πρακτικών του Διοικητικου Συμβουλίου της Εταιρείας Αφοι Ι & Β Λαδένης ΑΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 15.7.2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΕΔ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
","updSeqNo":"20210729.145615210"},{"id":"1725136","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"14:06:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2021, την 26 Αυγούστου 2021","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382104","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2021, την 26 Αυγούστου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-AGENDA_H1 2021
","updSeqNo":"20210729.142122390"},{"id":"1725093","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"11:22:47","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α Εξαμήνου 2021","contentId":"460","contentSymbol":"ΦΡΛΚ","contentSysname":"FOYRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382074","photoPath":"","body":"
Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Α Εξαμήνου 
2021, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 
  
- Τρίτη 31.08.2021, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α 
στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.fourlis.gr). 
 
- Τετάρτη 01.09.2021 και ώρα Ελλάδος 17:00, τηλεδιάσκεψη (conference call) με αναλυτές και 
θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα του Α Εξαμήνου 2021. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να λάβουν μέρος στην τηλεδιάσκεψη (conference call) θα 
πρέπει να καλέσουν αντιστοίχως στα παρακάτω τηλέφωνα αναφέροντας τη φράση «Fourlis 
Group»:  
 
Συμμετέχοντες από Ελλάδα    +30 213 009 6000  ή +30 210 94 60 800 
Συμμετέχοντες από Ηνωμένες Πολιτείες (US)  +1 516 447 5632 
Συμμετέχοντες από Ηνωμένο Βασίλειο (UK)                           +44 (0) 800 368 1063 
Aλλοι συμμετέχοντες διεθνώς  & Συμμετέχοντες από (UK)  +44 (0) 203 059 5872
","updSeqNo":"20210729.113725330"},{"id":"1725081","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"10:25:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381845","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 28/7/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 12.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,4941 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 116.303,25 ευρώ.

","updSeqNo":"20210729.104018977"},{"id":"1725072","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:56:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381834","photoPath":"","body":"

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 27η  Ιουλίου 2021  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,9067 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.832,00 Ευρώ και την 28η  Ιουλίου 2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,0800 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.144,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 16.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

","updSeqNo":"20210729.101111683"},{"id":"1725071","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:52:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381814","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210729.100704630"},{"id":"1725069","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:38:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ PREMIA PROPERTIES Η \"FASTIGHETS AB BALDER\"","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381754","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ PREMIA PROPERTIES Η "FASTIGHETS AB BALDER"
","updSeqNo":"20210729.095318810"},{"id":"1725062","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:31:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2021","contentId":"540282","contentSymbol":"TITC","contentSysname":"TITC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381719","photoPath":"","body":"

 


Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Αποτελέσματα ΑΆ Εξαμήνου 2021
","updSeqNo":"20210729.094607957"},{"id":"1725061","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:12:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381638","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

 

Η EPSILON NET  (η «Εταιρία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , ανακοινώνει ότι ο  κ. Ιωάννης Μίχος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, σύμφωνα με την από 28.07.2021 γνωστοποίησή του προς την Εταιρία, προέβη την Τετάρτη 28.07.2021 σε πώληση 50.000  μετοχών της ΕPSILON NET, συνολικής αξίας 560.000 ευρώ.

","updSeqNo":"20210729.092711633"},{"id":"1725059","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"08:54:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΑΣΩ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"261","contentSymbol":"ΙΑΣΩ","contentSysname":"IASO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381526","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 06.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

 

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

 

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 110.917.558 μετοχές.

 

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:  (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 113.660.152 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 93,04% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

","updSeqNo":"20210729.090910290"},{"id":"1725056","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"08:21:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381516","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

27.07.2021

23.07.2021

Πώληση

1.500

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.812,00

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210729.083605927"},{"id":"1725041","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"19:11:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση ορισμού νέου Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381348","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

 

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210728.192615287"},{"id":"1725038","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"19:05:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας/Εγκριση υπό όρους της Ε.Ε για την πώληση της Telekom Romania","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381307","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210728.192003323"},{"id":"1725034","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"18:43:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Ανακοίνωση","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381255","photoPath":"","body":"

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 29/07/2021 είναι 21.0554.

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αρχείο
","updSeqNo":"20210728.185816520"},{"id":"1725023","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"18:38:13","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381228","photoPath":"","body":"

Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210728.185303860"},{"id":"1724971","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"18:02:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021","contentId":"466635","contentSymbol":"ΕΝΤΕΡ","contentSysname":"ENTER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381157","photoPath":"","body":"

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
","updSeqNo":"20210728.181705350"},{"id":"1724881","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"17:39:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381082","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 28 Ιουλίου 2021 σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,7907  Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 11.686,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20210728.175404050"},{"id":"1724863","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"17:30:00","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Πώληση αυτοτελούς κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 278, Χαλάνδρι","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381027","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε όπως δείτε συνημμένο αρχείο.

Πώληση αυτοτελούς κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 278, Χαλάνδρι
","updSeqNo":"20210728.174512053"},{"id":"1724822","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"17:22:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Β ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ","contentId":"387","contentSymbol":"ΠΑΙΡ","contentSysname":"PAIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380896","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση της Εταιρείας

«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών»

αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Β  ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» [εφεξής η «Εταιρεία»], κατ' άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 16.12.2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι σήμερα, 28.07.2021, η Εταιρεία εξέδωσε το σύνολο των κοινών, ανωνύμων, κατ' αύξοντα αριθμό αριθμούμενων, μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, Ομολογιών Β' Σειράς του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου – που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003 ως ισχύουν και διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση – ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης Ομολογίας ίσης προς ένα ευρώ (€1,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 700.000).

Τις Ομολογίες Β' Σειράς κάλυψαν και ανέλαβαν, με ιδιωτική τοποθέτηση, οι ομολογιούχοι δανείστριες τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. [εφεξής οι «Ομολογιούχοι Δανείστριες»] ως εξής:

 

Ομολογιούχοι

Ποσοστό Συμμετοχής

Αριθμός Ομολογιών

Συνολική Ονομαστική Αξία (Ευρώ)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

31,87%

223.090

€ 223.090

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

27,25%

190.750

€ 190.750

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

26,36%

184.520

€ 184.520

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

14,52%

101.640

€ 101.640

Σύνολο

100,00%

700.000

€ 700.000

 

Εκταμιεύθηκε, η Β' Σειρά του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 700.000), όπως προβλέπεται από τo από 08.04.2020 υπογραφέν με τις Ομολογιούχους Δανείστριες Πρόγραμμα του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της από 26.11.2020 Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης. Το προϊόν των Ομολογιών Β' Σειράς θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας.

 

Ασπρόπυργος, 28 Ιουλίου 2021

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Β ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
","updSeqNo":"20210728.173719433"},{"id":"1724728","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"17:09:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380862","photoPath":"","body":"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «NEWSPHONE HELLAS S.A.»

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123788460000)

Κατόπιν της από 27.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.», (εφεξής η «Εταιρεία») και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09.09.2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:00,  που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, και συγκεκριμένα με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, λόγω της έκτακτης ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα  1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018).

Θέμα  3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα  4ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Θέμα  5ο: Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Υποβολή της Έκθεσης των μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).  

Θέμα 7ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες  προς  την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2020, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική  χρήση 2021.

Θέμα 8ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 9ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας (Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή), για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) και ορισμός της αμοιβής της.

Θέμα 10ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.   

Θέμα 11ο: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16.09.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, η οποία ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει του μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 04.09.2021 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου να συμμετάσχει κάθε δικαιούχος μέτοχος στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» ο μέτοχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση zaravosita@newsphone.gr ή στο 2109499027, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο (+30)2103366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr .

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Έτσι οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

(α) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

(β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

(γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θε-μάτων της ημερήσιας διάταξης και

(δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ειδικά για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.09.2021 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ο μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 07.09.2021 και ώρα 13:00 και μέχρι την 14 .09.2021 και ώρα 13:00 για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο αντιπροσώπευσης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα o οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Το έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο για τους μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.newsphone.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής).

Το υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από Ελληνική Δημόσια Αρχή έντυπο διορισμού αντιπροσώπου καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου, δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου zaravosita@newsphone.gr, ενώ το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 2109499027). Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 07.09.2021 και ώρα 13:00 για την αρχική Τακτική Γενική συνέλευση και μέχρι την 14.09.2021 και ώρα 13:00 για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2109499027 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο  δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση (γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.newsphone.gr). Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής.

Καλλιθέα, 27.07.2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

","updSeqNo":"20210728.172414677"},{"id":"1724657","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"16:24:49","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου","contentId":"275","contentSymbol":"ΙΝΤΕΤ","contentSysname":"INTET.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380835","photoPath":"","body":"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007

 

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία < ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ > στα πλαίσια του Ν.3556/2007,γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ,δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,την εκποίηση 2.486.758 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ,κυριότητας του κ. Δημητρίου Κοντομηνά ,κατά τη περίοδο από 23/7/2021 έως 30/7/2021 ,μέσω της EUROCORP A.E.Π.Ε.Υ. Περαιτέρω η EUROBANK απέκτησε στις 26/7/2021,μέσω συμμετοχής της στον Δημόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό ,2.483.686 μετοχές της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ,ήτοι σε ποσοστό 29,48% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. 

","updSeqNo":"20210728.163905970"},{"id":"1724652","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"16:01:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380791","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 27/07/2021 προέβη σε πώληση 6 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 6.165,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20210728.161609420"},{"id":"1724646","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"15:38:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"UNIBIOS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"156","contentSymbol":"ΒΙΟΣΚ","contentSysname":"BIOSK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380774","photoPath":"","body":"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ

« UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

ΓΕΜΗ 000232101000

 

Με την από 27ης Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.       Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων  Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2020 (1.1.2020 μέχρι 31.12.2020), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Απόφαση για διάθεση των εταιρικών κερδών.

2.      Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.

 3.   Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021.

4.     Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2021 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

6. Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

7.   Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το ¶ρθρο 100 του νόμου 4548/2018  όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

8. Ενημέρωση και Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την παραίτηση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ενημέρωση και Έγκριση της Συγκρότησης των Επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Προτεινομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020. Η πολιτική αυτή έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου. Ενημέρωση για τον νέο εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας.

10. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των ¤14.064.583,50. Οι εκδοθεισόμενες μετοχές επιτρέπεται να διατίθενται σε τιμή ανώτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018.

11. Υποβολή εκθέσεων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε  Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 16-9-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ:

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 5.09.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής 10.09.2021 . Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της  05.09.2021 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.09.2021 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων στην Συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίας που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου.

Β ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 3, 5, 6,7 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 γ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

 δ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ε. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

στ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου γ, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. που διαχειρίζεται το Σύστημα ¶υλων Τίτλων. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.unibios.gr. 

      Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ :

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

 Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

 (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής - λογιστής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις αΆ έως γΆ.

 Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Φυλή 13341) ή με ηλεκτρονικά μέσα με απόδειξη παραλαβής (fax 210.3413050 ή email a.svoronos@unibios.gr)  Τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση: Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.unibios.gr.

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3,5,6 , 7 και 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.unibios.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Διεύθυνση: Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341τηλ.: 210-6037030, και δύνανται να λαμβάνονται από κάθε μέτοχο με υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

 

Φυλή, 27.07.2021

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

","updSeqNo":"20210728.155310730"},{"id":"1724637","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"14:41:38","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380754","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
","updSeqNo":"20210728.145616473"},{"id":"1724633","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"14:26:03","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ EPSILON SINGULARLOGIC","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380736","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Epsilon SingularLogic:  Κυρίαρχη θέση σε ERP συστήματα και Εμπορικολογιστικές εφαρμογές

Έμπειρα στελέχη στην ηγεσία, στρατηγικός σχεδιασμός και δυναμικό όραμα 

του νέου μέλους του Ομίλου Epsilon Net 

                                                                                                               

Μία ολιστική προσέγγιση ψηφιακού μετασχηματισμού οραματίζεται να προσφέρει στους πελάτες της η εταιρία Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου Epsilon Net. Η εταιρία προέκυψε μέσα από την εξαγορά της SingularLogic από την Epsilon Net σε πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας με την Space Hellas. Η θεμελίωση της Epsilon SingularLogic αποτελεί ένα σημαντικό επενδυτικό βήμα στη στρατηγική του Ομίλου Epsilon Net στον κλάδο της πληροφορικής, αξιοποιώντας μια πληθώρα εμπορικολογιστικών εφαρμογών για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από ιδιοπαραγόμενα προϊόντα της SingularLogic και τα αντίστοιχα προϊόντα της πλατφόρμας PYLON της Epsilon Net.

 

Η Epsilon SingularLogic με μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κυριαρχεί στην ελληνική αγορά πληροφορικής έχοντας στο δυναμικό της τα πλέον άρτια και καταρτισμένα στελέχη με 30+ έτη εμπειρία στον κλάδο και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε συστήματα ERP, CRM, RETAIL WMS, MOBILE, MIS, πλήρως ενοποιημένα με τις λύσεις του ομίλου Epsilon Net, όπως λύσεις πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA, που καθημερινά υποστηρίζουν τις ανάγκες της μεγαλύτερης εγκατεστημένης βάσης στην Ελλάδα με πάνω από 40.000 επιχειρήσειςΤαυτόχρονα, ένα πιστοποιημένο και ισχυρό δίκτυο 400 και πλέον συνεργατών υλοποιεί και εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες του οικοσυστήματος των πελατών, αλλά προσθέτει και αξία στον μελλοντικό σχεδιασμό συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Όραμα της Epsilon SingularLogic μέσα από την κυρίαρχη  θέση της στην αγορά είναι να προσφέρει κορυφαίες και καινοτόμες  λύσεις  σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε επιχειρήσεις Μεγάλου και Μεσαίου μεγέθους, αλλά και σε σημαντικές κάθετες αγορές, εξυπηρετώντας ολοκληρωμένα τους πελάτες της. 

 

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της τεχνολογικής στρατηγικής και την υλοποίηση του δυναμικού της οράματος:

 

O κ. Ανδρέας Γρίμπελας, Chief Technology Officer (CTO) της Epsilon Net ήδη από το 2013, PYLON Platform Director και μέλος του ΔΣ της Epsilon Νet, αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση της Epsilon SingularLogic. Ο κ. Γρίμπελας έχει πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού για εφαρμογές SME, ERP, Retail, CRM, κλπ., σε μεγάλες εταιρίες του χώρου της πληροφορικής στην Ελλάδα, έχοντας διατελέσει Software Platforms Unit Manager στην εταιρία SingularLogic, όπου σχεδίασε την πλατφόρμα εφαρμογών Galaxy, όπως και Technical Director & R&D Manager σε εταιρίες πληροφορικής επί σειρά ετών.

 

Ο κ. Ιωάννης Φιλίππου, διαθέτοντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της πληροφορικής, αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση του Integrator της Epsilon SingularLogic και των λύσεων PYLON ERP, GALAXY ERP, Compak, καθώς και την ευθύνη συνδεσιμότητας μέσω των λύσεων Microsoft Dynamics 365, Epsilon Digital και λύσεων myDATA. Από τη νέα του θέση και βασιζόμενος στην πολυετή εμπειρία του, ο κ. Φιλίππου στοχεύει στην καθιέρωση και περαιτέρω διείσδυση της Epsilon SingularLogic σε απαιτητικά  ελληνικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού εστιάζοντας σε μεσαίες - μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και κάθετες λύσεις, όπου απαιτείται εξειδίκευση, καθετοποίηση και σύνθετη υλοποίηση.  Ο κ. Φιλίππου προέρχεται από τον συγκεκριμένο χώρο και διαθέτει εμπειρία πλέον των 25 ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ήταν από τα πρώτα στελέχη που προώθησε τα 1ης γενιάς ERP στην Ελλάδα σε μεγάλες εταιρίες πληροφορικής, διετέλεσε Sales Manager σε ανάπτυξη τμημάτων direct, αλλά και  ανάπτυξης δικτύου συνεργατών (indirect) σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία ως International Sales Executive. Τα τελευταία 7 χρόνια διετέλεσε Country Manager στη Μέση Ανατολή και Αφρική, όπου ανέπτυξε επιτυχημένα τη δραστηριότητα και διεύθυνε την υλοποίηση απαιτητικών έργων.

 

Ο κ. Νικόλαος Μίχος με 12ετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και όντας σε στενή και άρρηκτη σχέση όλα αυτά τα χρόνια με το Δίκτυο Συνεργατών, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Εμπορικού Διευθυντή Δικτύου Συνεργατών της Epsilon SingularLogic. Στην ευθύνη του κ. Μίχου περιέρχεται ένα διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο, το οποίο αριθμεί πάνω από 400 συνεργάτες πανελλαδικά και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου Epsilon Net. Μοιραζόμενος το κοινό όραμα και τη στρατηγική της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου σχετικά με το Δίκτυο Συνεργατών, ο κ. Μίχος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του δικτύου, μέσω της παροχής ποιοτικών προϊόντων, υπηρεσιών, αλλά και της άριστης εξυπηρέτησης. Στόχος είναι η διασφάλιση της ηγετικής θέσης τόσο της Epsilon SingularLogic, όσο και του Ομίλου Epsilon Net στην αγορά της πληροφορικής, προσφέροντας, ταυτόχρονα, την καλύτερη δυνατή εμπειρία προς τον τελικό πελάτη και χτίζοντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους επιχειρηματίες που απαρτίζουν το Δίκτυο Συνεργατών σε όλη την επικράτεια.

 

Ως όμιλος Epsilon Net, μέσα από τις επενδυτικές και στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, στις οποίες έχουμε προχωρήσει τον τελευταίο χρόνο με τις θυγατρικές μας  εταιρίες, Data Communication και Epsilon SingularLogic, έχουμε εισέλθει σε μία νέα εποχή. Αποτελούμε τον πιο ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα με ισχυρό αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις, τα λογιστικά γραφεία και τις κάθετες αγορές.  Στο πλαίσιο αυτό, η Epsilon SingularLogic ηγείται στο χώρο της πληροφορικής σε συστήματα ERP, CRM, RETAIL WMS, MOBILE, MIS των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων και θα πρωταγωνιστήσει το επόμενο διάστημα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Τα νέα διευθυντικά στελέχη της Epsilon SingularLogic θα συμβάλλουν με την κατάρτιση και την εμπειρία τους στην αλματώδη ανάπτυξη της εταιρίας, αξιοποιώντας την άριστη τεχνογνωσία, το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο, αναδεικνύοντας μία νέα προοπτική που βασίζεται στην ισχυρή ένωση δυνάμεων. Είμαι βέβαιη για την επιτυχία στο έργο τους” δήλωσε η Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Epsilon Net, κα  Βασιλική Αναγνώστου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

","updSeqNo":"20210728.144117980"},{"id":"1724632","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"14:10:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης","contentId":"150","contentSymbol":"ΒΑΡΓ","contentSysname":"VARG.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380720","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210728.142502753"},{"id":"1724631","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"14:08:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α Εξαμήνου 2021","contentId":"418","contentSymbol":"ΣΑΡ","contentSysname":"SAR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380694","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

 

 

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2021

&

Πρόσκληση σε Conference Call

 

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Α' Εξαμήνου του 2021 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

 

 

Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση.

 

 

 

Πρόσκληση σε Conference Call για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2021
","updSeqNo":"20210728.142311110"},{"id":"1724607","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"12:39:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Αλλαγή επωνυμίας θυγατρικής και ορισμός Διευθυντικών Στελεχών","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380615","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει την τροποποίηση της επωνυμίας της κατά 100% θυγατρικής Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. (MORE).

Στη MORE θα συγκεντρωθούν οι δραστηριότητες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. που δεν σχετίζονται με τη διύλιση αργού και την εμπορία & διανομή προϊόντων πετρελαίου. Ενδεικτικά: οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ηλεκτροπαραγωγή, ο πλωτός τερματικός σταθμός επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου - FSRU, η παροχή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας & φυσικού αερίου.

Ο κ. Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Εταιρείας, ορίστηκε Γενικός Διευθυντής της MORE. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος ΜΒΑ από το Warwick Business School και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants. Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις σε εταιρίες του ενεργειακού, βιομηχανικού και συμβουλευτικού κλάδου. 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η Εταιρεία ανακοινώνει την τροποποίηση του οργανογράμματός της με τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και την πρόσληψη του κ. Γεώργιου Τριανταφύλλου στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο κ. Τριανταφύλλου έχει διπλό πτυχίο Οικονομικών και Ιστορίας από το Brandeis University και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το MIT Sloan School of Management. Πριν ενταχθεί στην Εταιρεία τον Ιούλιο 2021, εργάστηκε για 13 χρόνια στον τομέα Επενδυτικής Στρατηγικής της Goldman Sachs στην Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, εστιάζοντας στο τομέα της ενέργειας, ενώ διετέλεσε επικεφαλής της τραπέζης για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20210728.125412800"},{"id":"1724598","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"12:26:10","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380596","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
","updSeqNo":"20210728.124117970"},{"id":"1724593","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"12:08:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ","contentId":"229728","contentSymbol":"ΣΕΝΤΡ","contentSysname":"CENTR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380565","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το Πρακτικό ΔΣ συγκρότησης Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
","updSeqNo":"20210728.122311520"},{"id":"1724592","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"12:02:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"229728","contentSymbol":"ΣΕΝΤΡ","contentSysname":"CENTR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380542","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το Πρακτικό ΔΣ Ανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210728.121714230"},{"id":"1724551","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"10:23:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Μετοχικό κεφάλαιο","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380419","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16.06.2021, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό EUR4.224.360,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά EUR0,07 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Την Τετάρτη 30.06.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2573001 η με αριθμό 73027/30.06.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε την 27.07.2021 για τις ανωτέρω μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

 

Μετά την ως άνω μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των EUR25.346.160,00, διαιρούμενο σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR0,42 η κάθε μία.

","updSeqNo":"20210728.103809700"},{"id":"1724549","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"10:20:03","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Επιστροφή κεφαλαίου","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380409","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16.06.2021, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.224.360,00 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 Ευρώ (από 0,49 Ευρώ σε 0,42 Ευρώ) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Την Τετάρτη 30.06.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2573001, η υπ' αριθ. 73027/30.06.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε την 27.7.2021 για την ως άνω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου (0,07 ευρώ ανά μετοχή) βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Πέμπτη 05.08.2021 (αποκοπή την Τετάρτη 04.08.2021, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Από την ίδια ημερομηνία (04.08.2021), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη 11.08.2021 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ ως ακολούθως:

 1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η ημερομηνία αποκοπής (Τετάρτη 04.08.2021) είναι πριν από την λήξη (στις 17.09.2021) του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ, και πριν από την λήξη (στις 20.08.2021) του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρεία).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) της Εταιρείας (τηλ. 210-3366616, email: investor-relations@athexgroup.gr).

","updSeqNo":"20210728.103502837"},{"id":"1724548","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"09:58:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380399","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 27/7/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 14.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,4648 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 132.507,25 ευρώ.

","updSeqNo":"20210728.101310617"},{"id":"1724545","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"09:47:04","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380368","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210728.100209743"},{"id":"1724544","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"09:31:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380337","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών» (η «IDEAL ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 28.7.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 27.7.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), 23.176.792 νεών κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προήλθαν από αύξηση μετοχικού, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος (η «Αύξηση») και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited» (εφεξής «ESM») και «S.I.C.C. Holding Limited» (εφεξής «SICC»), σύμφωνα με την από 17.6.2021 απόφαση της μετ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας.

 Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της IDEAL, που προέκυψαν από την Αύξηση έχει ως εξής:

 

Ημερομηνία

Γεγονός

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έγκριση της εισαγωγής και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και της Εταιρείας

Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της IDEAL στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.*

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

 

Σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα μεταβληθεί, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 27.7.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• του Χ.Α. https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171,

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, και

• της Εταιρείας https://idealgroup.gr/ wp-content/uploads/2021/07/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΙΝΤΕΑΛ.pdf .

 

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (διεύθυνση: Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα, τηλ.: 210 5193 982, e-mail: investor@ideal.gr, τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων ) έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην κ. Κατερίνα Ψηφή , Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, 210 5193 977.

","updSeqNo":"20210728.094614213"},{"id":"1724540","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"08:57:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΑΣΩ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"261","contentSymbol":"ΙΑΣΩ","contentSysname":"IASO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380159","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 06.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

 

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

 

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 110.842.310 μετοχές.

 

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:  (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 113.584.904 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 92,98% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

","updSeqNo":"20210728.091210427"}]}}" ["response"]=> array(2) { ["code"]=> int(200) ["message"]=> string(2) "OK" } ["cookies"]=> array(1) { [0]=> object(WP_Http_Cookie)#5950 (6) { ["name"]=> string(20) "ASPSESSIONIDACRSASQT" ["value"]=> string(24) "HJHPJFGCMKINGLHIBIKIFCGJ" ["expires"]=> NULL ["path"]=> string(1) "/" ["domain"]=> string(20) "services.inbroker.gr" ["host_only"]=> bool(true) } } ["filename"]=> NULL ["http_response"]=> object(WP_HTTP_Requests_Response)#5941 (5) { ["response":protected]=> object(Requests_Response)#5944 (10) { ["body"]=> string(492536) "{"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1725850","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:58:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - H Alpha Services and Holdings ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385525","photoPath":"","body":"

H Alpha Services and Holdings ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
","updSeqNo":"20210730.211312737"},{"id":"1725843","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:21:35","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ασκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM): Αποτελέσματα Πειραιώς Financial Holdings","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385489","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.203608900"},{"id":"1725842","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:17:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αποτελέσματα Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 SSM Stress Test","contentId":"251","contentSymbol":"ΕΥΡΩΒ","contentSysname":"EUROB.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385453","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.203209503"},{"id":"1725841","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:10:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385415","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
","updSeqNo":"20210730.202504960"},{"id":"1725840","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:06:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών 2021 (Stress Test)","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385378","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.202103190"},{"id":"1725837","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:55:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385343","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210730.201003063"},{"id":"1725835","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:35:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - Εταιρική ανακοίνωση επί των προθέσεων του ελέγχοντος μετόχου","contentId":"139","contentSymbol":"ΑΣΤΑΚ","contentSysname":"ASTAK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385265","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.195003687"},{"id":"1725830","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:12:04","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"386","contentSymbol":"ΟΤΟΕΛ","contentSysname":"OTOEL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385236","photoPath":"","body":"

.

A1 - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
","updSeqNo":"20210730.192711653"},{"id":"1725829","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:08:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385200","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210730.192312710"},{"id":"1725826","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:51:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ","contentId":"344","contentSymbol":"ΜΛΣ","contentSysname":"MLS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385154","photoPath":"","body":"

Ακολουθεί ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.190612417"},{"id":"1725824","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:48:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - H Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να σχηματίσει κοινοπραξία με διεθνή στρατηγικό επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385103","photoPath":"","body":"

H Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να σχηματίσει κοινοπραξία με διεθνή στρατηγικό επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων

210730_ΔΤ_Project Skyline_EL_FINAL
","updSeqNo":"20210730.190307723"},{"id":"1725823","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:31:30","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - H Frigoglass ανακοινώνει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και τηλεδιάσκεψη","contentId":"459","contentSymbol":"ΦΡΙΓΟ","contentSysname":"FRIGO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385056","photoPath":"","body":"

Δείτε το Δελτίο Τύπου.

Δελτίο Τύπου
","updSeqNo":"20210730.184612213"},{"id":"1725819","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:07:02","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021","contentId":"357921","contentSymbol":"ΜΟΤΟ","contentSysname":"MOTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385012","photoPath":"","body":"

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 6ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021
","updSeqNo":"20210730.182207177"},{"id":"1725818","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"18:05:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Αγορά Ιδίων Μετοχών 23.07.2021-29.07.2021","contentId":"326","contentSymbol":"ΛΥΚ","contentSysname":"LYK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384990","photoPath":"","body":"

 

 Κορωπί, 30/07/2021

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 23/07/2021 - 29/07/2021, αγόρασε συνολικά 6.655 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

23/07/2021

1.050

1.529,50

1,4567

1,4400

1,4750

26/07/2021

1.383

2.016,68

1,4582

1,4500

1,4650

27/07/2021

1.350

2.025,00

1,5000

1,5000

1,5000

28/07/2021

1.467

2.217,04

1,5113

1,4950

1,5200

29/07/2021

1.405

2.128,60

1,5150

1,5000

1,5200

Σύνολο

6.655

9.917

1,4901

 

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 14.918 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,07% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: ir@lykos.gr

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 23.07.2021-29.07.2021
","updSeqNo":"20210730.182016550"},{"id":"1725815","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:58:46","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ_Αντικατάσταση παραιτηθέντους μέλους Δ.Σ._Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384967","photoPath":"","body":"

Δείτε το σχετικό απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ.

Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ._Αντικατάσταση Παραιτηθέντους Μέλους_Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
","updSeqNo":"20210730.181311773"},{"id":"1725812","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:57:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντους Συμβούλου - Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384949","photoPath":"","body":"

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ε΄ της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού της  28ης Ιουλίου 2021  και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ) της Εταιρείας, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλόλητας και τις εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία  διαδικασίες,  εξέλεξε:

 

τον κ. Αθανάσιο Δημίου του Γεωργίου ως μη εκτελεστικό μέλος του,  σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντους μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Φρονίστα  του Χρήστου.   

 

Το αναλυτικό βιογραφικό του νέου  ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι  αναρτημένο  στον διαδικτυακό  τόπο της Εταιρείας  thracegroup.com/gr/el/board-of-directors/ όπου έχει  επίσης αναρτηθεί αυτούσια και η σχετική εισήγηση της ΕπΑΑΥ.

 

Η ως άνω αντικατάσταση και δη η εκλογή του συγκεκριμένου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικότερα με την πολυετή εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση του για τον κλάδο των πλαστικών και ειδικότερα των παραγωγικών τεχνολογιών, ενώ πραγματοποιείται και στο πλαίσιο της απόφασης της Εταιρείας για την ουσιαστική και αποτελεσματικότερη  προσαρμογή της οργάνωσής της με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και εναρμονίζεται με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου περί καταλληλόλητας.

 

Η εκλογή του ως άνω νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόκειται να ανακοινωθεί, σύμφωνα με τα υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας οριζόμενα, στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 11η Φεβρουαρίου 2026, ως ακολούθως:

 

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).      

2) Θεόδωρος Κίτσος του  Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). 

3) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).

4) Αθανάσιος Δημίου του  Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

5) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Χρήστος Αλέξης Κομνηνός του  Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

7) Χρίστος Σιάτης του  Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

8) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη,  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

9) Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

10) Σπυριδούλα Μαλτέζου του  Ανδρέα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

11) Νικήτας Γλύκας του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

 

","updSeqNo":"20210730.181216257"},{"id":"1725810","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:44:06","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384927","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.175902843"},{"id":"1725809","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:35:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384899","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ του συνολου των ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 0,50 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

30.07.2021

 

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία ξεκίνησε ο Προτείνων στις 12.05.2021 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»)  προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (στο εξής η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.954.312 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 10,65% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα €0,50 ανά Μετοχή τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») στις 25.06.2021 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

 1. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 30.06.2021 και έληξε την 28.07.2021. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 6 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 18.800 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,07% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερθείσες Μετοχές»).
 2. Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χ.Α. συνολικά 1.187.007 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 4,28% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

4.            Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 26.001.594 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,70% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

5.            Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 03.08.2021. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET 2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/Διαμεσολαβητών στο TARGET 2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

6.        Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, και ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών.

7.            Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και δοθέντος ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

α.      Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα  εξαγοράσει, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετοχών , οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

β.      Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»). Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των μετόχων της Εταιρείας.

8.            Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, οι οποίοι θα κατέχουν 27.750.099 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

9.            Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Η Ποταμίτης – Βεκρής Δικηγορική Εταιρία ενήργησε ως νομικός σύμβουλος του Προτείνοντος.

_______________________________

 

 

","updSeqNo":"20210730.175006080"},{"id":"1725807","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:34:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Yιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384889","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση

Yιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 14.07.2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και αποφάσισε την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιούνιος 2021), ο οποίος έχει καταρτισθεί από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που αποτελεί φορέα εγνωσμένου κύρους σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και την υπ΄ αριθμ. 916/07.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις περί μη συμμόρφωσης με τον ΕKΕΔ θα δοθούν απολογιστικά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που θα δημοσιευθεί μετά την πρώτη εφαρμογή του. Ο ΕΚΕΔ είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας www.newsphone.gr.

 

 

","updSeqNo":"20210730.174911033"},{"id":"1725808","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:34:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΑΣΩ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ","contentId":"261","contentSymbol":"ΙΑΣΩ","contentSysname":"IASO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384875","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ του συνολου των ΚΟΙΝΩΝ ονομαστικων, μετα ψηφου ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 1,50 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

30.07.2021

30.07.2021 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης
","updSeqNo":"20210730.174911627"},{"id":"1725804","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:32:36","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384849","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 30 Ιουλίου 2021 σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,6977  Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 11.546,50 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021

","updSeqNo":"20210730.174702250"},{"id":"1725803","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"17:14:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)","contentId":"307991","contentSymbol":"ΜΕΡΚΟ","contentSysname":"MERKO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384820","photoPath":"","body":"

Δειτε το συνημμένο

Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο 01 01 2021 έως 30 06 2021
","updSeqNo":"20210730.172917313"},{"id":"1725795","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:57:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384725","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
","updSeqNo":"20210730.171212600"},{"id":"1725794","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:57:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"204","contentSymbol":"ΕΚΤΕΡ","contentSysname":"EKTER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384735","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20210730.171212507"},{"id":"1725746","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:37:42","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384651","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 29/07/2021 προέβη σε πώληση 50 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 51.375,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2021

","updSeqNo":"20210730.165212507"},{"id":"1725742","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:31:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384630","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.164617950"},{"id":"1725736","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:30:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση σε σώμα και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου","contentId":"123","contentSymbol":"ΑΛΜΥ","contentSysname":"ALMY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384556","photoPath":"","body":"

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση σε σώμα και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου

 

Απόσπασμα Πρακτικού","updSeqNo":"20210730.163815280"},{"id":"1725737","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"16:24:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2021","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384586","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.163910737"},{"id":"1725725","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:58:52","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384510","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210730.161309260"},{"id":"1725726","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:58:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 12.7.21","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384480","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 12.7.21
","updSeqNo":"20210730.161309197"},{"id":"1725724","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:57:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384458","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση Διάθεσης Εγγράφου Εξαίρεσης 

Ανακοίνωση Διάθεσης Εγγράφου Εξαίρεσης
","updSeqNo":"20210730.161212633"},{"id":"1725723","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:49:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12.7.21","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384434","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 12.7.21
","updSeqNo":"20210730.160408730"},{"id":"1725722","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:49:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ ΑΕ_ΑΠΟΦ. ΔΣ 5.7.21-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384412","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

ΟΛΘ ΑΕ_ΑΠΟΦ. ΔΣ 5.7.21-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ
","updSeqNo":"20210730.160408650"},{"id":"1725721","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:36:42","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας","contentId":"280132","contentSymbol":"ΚΡΙ","contentSysname":"KRI.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384339","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.155107273"},{"id":"1725716","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:26:52","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"190","contentSymbol":"ΔΟΥΡΟ","contentSysname":"DUR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384310","photoPath":"","body":"

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

_________________

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

\"ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.\"

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 35459716000

(ΠΡΩΗΝ ΑΜΑΕ :  9927/06/Β/86/97)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ . ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

             Καλούνται οι  Μέτοχοι της  Ανωνύμου  Εταιρείας  \"ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.\"  σε  Τακτική Γενική Συνέλευση,  την  24η Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00' π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα  Μαραγκοπούλου  80,  προς  συζήτηση και  λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.  της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01. έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

3. Έγκριση διαχείρισης και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2020.

4. Έγκριση καταβληθέντων  μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2021.`

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθορισμός  της αμοιβής τους.

6. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας κατ΄ άρθρο 3 Ν.4706/2020.

7.- Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

 

  Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση: 

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία  «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 19η Αυγούστου 2021 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ' άρθρο 124 παρ. 6 του νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία απευθείας με ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛΚΑΤ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόμου 4548/2018, οι μέτοχοι μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 

 

ΙΙ. Ακριβείς οδηγίες για την αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση: 

 

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην τακτική γενική συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την τακτική γενική συνέλευση. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα στους μετόχους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.dur.gr και, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα έντυπα αυτά, σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 80, Πάτρα (τηλ: 2610 224113), τα οποία, εφόσον ο μέτοχος το ζητήσει, η Εταιρεία αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση (υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στο (+30) 2610 226283 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.  Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.  

 

ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας:

 

 Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018: i) Παράγραφος 2 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Eταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018), με δαπάνη της εταιρείας. ii) Παράγραφος 3 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. iii) Παράγραφος 6 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. iv) Παράγραφος 7 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 νόμου 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. v) Παράγραφος 8 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ) και της Εταιρείας.

 

 IV. Διαθέσιμα έγγραφα & πληροφορίες: 

 

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και οι λοιπές πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: www.dur.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 80, Πάτρα, 262 23, τηλ. (+30)2610 224113) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.   

 

Πάτρα  30 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

","updSeqNo":"20210730.154111383"},{"id":"1725715","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:25:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΣ 12.7.21","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384295","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

ΟΛΘ ΑΕ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΓΣ 12.7.21
","updSeqNo":"20210730.154014600"},{"id":"1725714","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:15:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου 29/07/2021:Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός του Προέδρου αυτής","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384272","photoPath":"","body":"

Δείτε το Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου 29/07/2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ29/07/2021
","updSeqNo":"20210730.153015320"},{"id":"1725712","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"15:09:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Aπόσπασμα από το Πρακτικό του Δ.Σ. 28/07/2021: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384249","photoPath":"","body":"

 Δείτε το απόσπασμα από το Πρακτικό του Δ.Σ. 28/07/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. 28.07.2021
","updSeqNo":"20210730.152405637"},{"id":"1725707","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:39:28","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384065","photoPath":"","body":"

 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι η εταιρία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ», πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με i) τον κ. Γεώργιο Θεοδόση Μαλιούρη, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία»), ii) την κα Τερέζα Θεοδόση, Αντιπρόεδρο του ΔΣ της Εταιρίας και iii) τον κ. Ευστράτιο Απέργη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, προέβη την 28.07.2021 σε αγορά 9.000 κοινών, ονομαστικών, μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 4.500.00ευρώ ή αξία 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

 

 

 

","updSeqNo":"20210730.145403013"},{"id":"1725706","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:39:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν. 3461/2006","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384075","photoPath":"","body":"

 

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 12.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

 

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

 

 

 

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 10.645.692 μετοχές.

 

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:  (i) οι κ.κ. Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης, κα Τερέζα Θεοδόση και Ευστράτιος Απέργης (οι «Βασικοί Μέτοχοι»), ως πρόσωπα που έχουν από κοινού τον έλεγχο του Προτείνοντα, και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από τους Βασικούς Μετόχους και κατέχουν μετοχές της Εταιρίας, ήτοι η PULCLAIR COMPANY LTD, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη και η PANFORCE LIMITED, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Ευστράτιο Απέργη και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, 100% μητρική εταιρεία του Προτείνοντα η οποία ελέγχεται και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη) και (iii) τα εξής πρόσωπα που ελέγχονται από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν μετοχές ή δεν ανήκουν στον όμιλο της Εταιρίας: 1. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 5. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 6. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ (κοινοπραξία των υπό 1, 2,3 4 και 5 ναυτικών εταιρειών), 7. LEVANTE PROPERTIES IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 8. Ε. Απέργης – Μ.Ε. Δημητροκάλλη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, 9. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και  10.Ramani Company Limited, κατέχουν συνολικά 25.982.794  μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 93,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

 

 

 

","updSeqNo":"20210730.145402200"},{"id":"1725704","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:38:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Ορισμός των Μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα","contentId":"276","contentSymbol":"ΙΝΤΚΑ","contentSysname":"INTRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384055","photoPath":"","body":"

Παιανία, 30 Iουλίου 2021 - Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Intracom Holdings» (εφεξής η «εταιρεία»), γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., προέβη κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Ιουλίου 2021 στον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Ειδικότερα, κατά την ως άνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, μετά από προηγούμενο έλεγχο και διαπίστωση πλήρωσης των προβλεπομένων στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, προϋποθέσεων, εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα :

 1. Πέτρος Κ. Σουρέτης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 1. Iωάννης Κ. Τσούμας

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 1. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία των ως άνω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 30.06.2025, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Β.         Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 29η Ιουλίου 2021, όρισε ως Πρόεδρό της τον κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 1. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 2. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 3. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
","updSeqNo":"20210730.145305560"},{"id":"1725703","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:20:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚΕ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006","contentId":"408","contentSymbol":"ΠΡΕΖΤ","contentSysname":"PRESD.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6384017","photoPath":"","body":"

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006
","updSeqNo":"20210730.143505920"},{"id":"1725702","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:19:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚΕ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑ","contentId":"408","contentSymbol":"ΠΡΕΖΤ","contentSysname":"PRESD.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383995","photoPath":"","body":"

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ» σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της κυρίας Δωροθέας Κεφάλα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
","updSeqNo":"20210730.143407077"},{"id":"1725696","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"14:02:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383977","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου και σε συνέχεια της πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2021  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,40 η καθεμία.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα αρχίσει στις 2 Αυγούστου 2021.

","updSeqNo":"20210730.141708610"},{"id":"1725682","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"13:43:49","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"167","contentSymbol":"ΓΕΒΚΑ","contentSysname":"GEBKA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383966","photoPath":"","body":"

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο Κος Κρεμύδας Παναγιώτης του Γεωργίου, Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την εταιρεία ότι κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 29-07-2021 προέβη στην αγορά 1.318 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 1.500,50.

","updSeqNo":"20210730.135813660"},{"id":"1725681","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"13:42:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020","contentId":"303","contentSymbol":"ΚΟΡΔΕ","contentSysname":"KORDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383952","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
","updSeqNo":"20210730.135718800"},{"id":"1725674","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"13:31:01","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Π.Α.Π. ΑΕ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129","contentId":"384","contentSymbol":"ΟΠΑΠ","contentSysname":"OPAP.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383926","photoPath":"","body":"

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129
","updSeqNo":"20210730.134617580"},{"id":"1725664","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"13:05:11","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"303","contentSymbol":"ΚΟΡΔΕ","contentSysname":"KORDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383868","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
","updSeqNo":"20210730.132017307"},{"id":"1725651","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"12:38:23","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 14 07 2021 για εκλογή Δ.Σ. & Επιτροπής Ελέγχου","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383840","photoPath":"","body":"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 14 07 2021 για εκλογή Δ.Σ. & Επιτροπής Ελέγχου

Απόσπασμα Πρακτικού
","updSeqNo":"20210730.125311060"},{"id":"1725638","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"11:51:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Ενημέρωση αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών των εταιρειών του ομίλου Intralot","contentId":"269","contentSymbol":"ΙΝΛΟΤ","contentSysname":"INLOT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383814","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.120611443"},{"id":"1725628","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"11:23:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - Απο?σπασμα Πρακτικου? Συγκρο?τησης Επιτροπη?ς Υποψηφιοτη?των και Αποδοχω?ν","contentId":"123","contentSymbol":"ΑΛΜΥ","contentSysname":"ALMY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383758","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20210730.113815727"},{"id":"1725625","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"11:16:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - Απο?σπασμα Πρακτικου? Συγκρο?τησης Επιτροπη?ς Ελε?γχου","contentId":"123","contentSymbol":"ΑΛΜΥ","contentSysname":"ALMY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383736","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20210730.113113653"},{"id":"1725622","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"10:58:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - Απο?σπασμα Πρακτικου? Τακτικη?ς ΓΣ για την εκλογη? νε?ου ΔΣ και τον ορισμο? των μελω?ν της Επιτροπη?ς Ελε?γχου","contentId":"123","contentSymbol":"ΑΛΜΥ","contentSysname":"ALMY.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383599","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
","updSeqNo":"20210730.111311923"},{"id":"1725612","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"10:18:11","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας/Aπάντηση στην Ε.Κ για την εγκριση υπό όρους της ΕΕ για την πώληση της TKR","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383560","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.103310783"},{"id":"1725611","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"10:07:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)","contentId":"229728","contentSymbol":"ΣΕΝΤΡ","contentSysname":"CENTR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383518","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το Πρακτικό Ανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210730.102218233"},{"id":"1725609","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:59:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383498","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 29/7/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 17.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,3989 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 159.780,90 ευρώ.

","updSeqNo":"20210730.101416393"},{"id":"1725610","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:59:03","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ BELTERRA INVESTMENTS ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟΛΘ","contentId":"381","contentSymbol":"ΟΛΘ","contentSysname":"OLTH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383484","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ δείτε συννημένο αρχείο.

BELTERRA INV_ΠΛΗΡΟΦ ΔΕΛΤΙΟ ΥΔΠ ΠΡΟΣ ΟΛΘ
","updSeqNo":"20210730.101416503"},{"id":"1725605","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:50:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383456","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.100511803"},{"id":"1725601","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:47:39","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ., ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"419","contentSymbol":"ΣΑΡΑΝ","contentSysname":"KYSA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383426","photoPath":"","body":"

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ., ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210730.100206093"},{"id":"1725600","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:46:52","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383400","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210730.100110407"},{"id":"1725596","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:01:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"419","contentSymbol":"ΣΑΡΑΝ","contentSysname":"KYSA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383216","photoPath":"","body":"

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210730.091616913"},{"id":"1725594","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:00:55","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"444","contentSymbol":"ΤΖΚΑ","contentSysname":"PROFK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383226","photoPath":"","body":"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ 121923260000

σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 10/09/2021.

Με την από 29/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56οχλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας (Οινόφυτα Βοιωτίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020  (01.01.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
 2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ του Ν. 4449/2017.   
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2020.
 4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
 5. Έγκριση αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2021.
 6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της  τρέχουσας χρήσης 2021, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτής.
 7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 8. Εκλογή  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  και  καθορισμός  των ανεξάρτητων μελών του.
 9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.
 10. Εκλογή και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 11. Παροχή πληρεξουσιότητας και έγκριση συμβάσεων που υπάγονται στο αρ. 99 επ. Ν. 4548/2018.
 12. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

 

Σε  περίπτωση  μη  επίτευξης  της  απαιτούμενης  εκ  του  Νόμου  και  του Καταστατικού απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του συνόλου ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 124, 128 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως  μέτοχος  στα αρχεία  του  Συστήματος  Αυλων  Τίτλων  που  διαχειρίζεται η \"Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.\" (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική), η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να  υφίσταται  κατά  την  έναρξη  της  πέμπτης  ημέρας  πριν  από  την  ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/09/2021, ήτοι την 05η /09/ 2021 (ημερομηνία καταγραφής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να  περιέλθει στην  Εταιρεία το  αργότερο  την  τρίτη  (3η)  ημέρα  πριν  από  τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική  Συνέλευση  μόνον  όποιος  φέρει  την  ιδιότητα  του  μετόχου  κατά  την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής και σε κάθε μετ αναβολή ή διακοπή της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 & 128 του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος δεν μετέχει στη Γενική Συνέλευση παρά μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων  (συμμετοχής  και  ψήφου)  δεν  προϋποθέτει  την  δέσμευση  των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα  που  μεσολαβεί  ανάμεσα  στην  Ημερομηνία  Καταγραφής  και  στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

(α)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται  να  εγγράψει  στην  ημερήσια  διάταξη  της  Γενικής  Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού  συμβουλίου,  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημέρες πριν  από  τη  Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή  το  σχέδιο  απόφασης  που  έχει  υποβληθεί  από  τους  μετόχους  κατά  τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 & 141 του Ν.4548/2018.

(β)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θέτει  στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 123, 124,125,126,128 Ν. 4548/2018.

(δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο  περιεχόμενο.  Υποχρέωση  παροχής  πληροφοριών  δεν  υφίσταται  όταν  οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(ε)  Μετά  από  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  η  οποία  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση  της  Εταιρείας.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(στ)  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας  διάταξης  της  Γενικής  Συνέλευσης,  ενεργείται  δια  ονομαστικής κλήσεως. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω  αναφερόμενες  περιπτώσεις  οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να αποδεικνύουν  τη  μετοχική  τους  ιδιότητα  και  τον  αριθμό  των  μετοχών  που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Γ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΚΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΨΗΦΟΥ  ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων κατ αρ. 128 Ν. 4548/2018. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος  που  ενεργεί  για  περισσότερους  μετόχους  μπορεί  να  ψηφίζει διαφορετικά  για  κάθε  μέτοχο.  Ο αντιπρόσωπος  μετόχου  υποχρεούται  να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου για τη συμμετοχή στη Γενική  Συνέλευση  γίνεται  εγγράφως  και  κοινοποιείται  στην  Εταιρεία  με κατάθεση του σχετικού εντύπου συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου από τον μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ή ταχυδρομικώς (Οινόφυτα Βοιωτίας, 56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax22620-32261,  τουλάχιστον  τρεις  (3)  ημέρες πριν  από  την  ημερομηνία συνεδρίασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  ή  της  τυχόν  επαναληπτικής αυτής  με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.tzirakian.com) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό και ανάκληση αντιπροσώπου. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22620-32280

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν αντίγραφα εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 N. 4548/2018 όπως ισχύει, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (56οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας). Τα άνω έγγραφα και πληροφορίες του άρθρου 123 του N. 4548/2018, όπως ισχύει, είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.tzirakian.com.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
","updSeqNo":"20210730.091520350"},{"id":"1725595","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"09:00:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ","contentId":"444","contentSymbol":"ΤΖΚΑ","contentSysname":"PROFK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383186","photoPath":"","body":"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

 

Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 αντί της Τετάρτης 15 Σεπτεμβρίου 2021.  

 

Οινόφυτα Βοιωτίας, 29 Ιουλίου 2021.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
","updSeqNo":"20210730.091520537"},{"id":"1725576","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"19:27:44","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6383011","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210729.194204780"},{"id":"1725574","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"19:00:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENERGY HOLDINGS - Η Hellenic Cables έλαβε το silver award από την Ecovadis για τις πρακτικές της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης","contentId":"528639","contentSymbol":"CENER","contentSysname":"CENER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382975","photoPath":"","body":"

Η Hellenic Cables έλαβε το silver award από την Ecovadis για τις πρακτικές της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Η Hellenic Cables έλαβε το silver award από την Ecovadis για τις πρακτικές της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
","updSeqNo":"20210729.191507473"},{"id":"1725573","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:56:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"231","contentSymbol":"ΕΠΙΛΚ","contentSysname":"EPIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382949","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 29η  Ιουλίου 2021, σε συνέχεια της 22ης Ιουλίου 2021 για  λήψη απόφασης για το  μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με το αρ. 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το αρ. 33 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Kατά την εν λόγω  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας,  παρέστησαν 12 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 38.055.534 και 38.055.534 δικαιώματα ψήφου εκπροσωπούντες το 73,53 %  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

 

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ΄ αρ. 3 παρ.3 του Ν. 4706/2020 με 30.009.461 ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78,86% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων (το λοιπό ποσοστό 21,14% δήλωσε παρών) την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4706/2020  και την  υπ' αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.stiafilco.com).

                                                               

                                                                             ΑΧΑΡΝΕΣ 29.07.2021

                                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      

","updSeqNo":"20210729.191106857"},{"id":"1725572","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:55:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382939","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας

 

Η Εταιρεία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 30.07.2021, σύμφωνα με την από 28.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Καρανίκα.

Ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου, πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4706/2020 και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.  Ειδικότερα, ο κ. Αθανάσιος Ιωάννου είναι απόφοιτος του τμήματος της Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά και έχει εκπαιδευτεί στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

","updSeqNo":"20210729.191011310"},{"id":"1725571","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:51:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382917","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

26.07.2021

23.07.2021

Πώληση

110

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

424,05

2

29.07.2021

28.07.2021

Αγορά

660

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.607,05

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210729.190609647"},{"id":"1725566","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:45:41","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ","contentId":"218","contentSymbol":"ΕΛΛΑΚΤΩΡ","contentSysname":"ELLAKTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382902","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ανακοίνωση Διάθεσης Συμπληρώματος Ε.Δ.
","updSeqNo":"20210729.190015483"},{"id":"1725515","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:33:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 15.07.2021 συγκρότηση σε σώμα","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382850","photoPath":"","body":"

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 15ης Ιουλίου 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ. στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε Σώμα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου, _______, κάτοικος______, οδός _______αρ.___, κάτοχος του υπ' αριθμ. _____δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. _____-(ΑΦΜ_________).

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ, ___________, κάτοικος________, οδός _________ αρ.________, κάτοχος του υπ' αριθμ. ________διαβατηρίου της _________  (ΑΦΜ________).

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, _________, κάτοικος__________, οδός _________αρ.______, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______δελτίου ταυτότητας του Τ.Α_______ (ΑΦΜ_________).

 

Με την από 15.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αποφασίστηκε η δημιουργία ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, μέλη της οποίας ορίστηκαν τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης.

Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου, _______, κάτοικος______, οδός _______αρ.___, κάτοχος του υπ' αριθμ. _____δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. _____-(ΑΦΜ_________)., Πρόεδρος.

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ, ___________, κάτοικος________, οδός ______ αρ.________, κάτοχος του υπ' αριθμ. ________διαβατηρίου της _________  (ΑΦΜ________), Μέλος.

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, _________, κάτοικος__________, οδός _________αρ.______, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______δελτίου ταυτότητας του Τ.Α_______ (ΑΦΜ_________), Μέλος.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων δηλώνουν, ότι πληρούν (όλα τα μέλη) τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

 

Παρέχεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων κ. Αλέξανδρο Γκατσώνη το δικαίωμα να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ                                          ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της

Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Άλιμος αυθημερόν

Για την Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

 

Αλέξανδρος Γκατσώνης

Πρόεδρος

","updSeqNo":"20210729.184808887"},{"id":"1725510","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:30:26","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΈΓΧΟΥ 15.07.2021 συγκρότηση σε σώμα","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382840","photoPath":"","body":"

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  - δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 15ης Ιουλίου 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου,  κάτοικος______ , οδός____ αρ. __, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας__________ του Α.Τ. (ΑΦΜ_______).

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ,  κάτοικος______, οδός _________ αρ.--, κάτοχος του υπ' αριθμ.____ διαβατηρίου της _______(ΑΦΜ__________).

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου,  κάτοικος_______, οδός _________αρ. _____, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. __________ (ΑΦΜ__________).

 

Με την από 14.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την από 14.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ορίστηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι Αλέξανδρος Γκατσώνης, Μιχάλης Καρής και Αγαμέμνων Ρουμελιώτης.

Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

1.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του Στέργιου,  κάτοικος______ , οδός____ αρ. __, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου ταυτότητας__________ του Α.Τ. (ΑΦΜ_______).), Πρόεδρος.

 

2.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του ΤΑΚΗ,  κάτοικος____, οδός _________ αρ._, κάτοχος του υπ' αριθμ.____ διαβατηρίου της _______(ΑΦΜ__________)., Μέλος.

 

3.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου,  κάτοικος_______, οδός _________αρ. _____, κάτοχος του υπ' αριθμ. _______ δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. __________ (ΑΦΜ__________), Μέλος.

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δηλώνουν ότι:

(α)       Πληρούν (όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

(β)       Πληρούν (όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου) τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

 

(γ)        Διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Μιχάλης Καρής έχει εργασθεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλοι τους έχουν γνώσεις οικονομικών.

 

(δ)        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Αλέξανδρος Γκατσώνης διαθέτει γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής (είναι Διευθυντής Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»).

 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Παρέχεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αλέξανδρο Γκατσώνη το δικαίωμα να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ                                          ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

 

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου

Άλιμος αυθημερόν

Για την Επιτροπή Ελέγχου

Αλέξανδρος Γκατσώνης

Πρόεδρος

","updSeqNo":"20210729.184503397"},{"id":"1725507","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:25:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 14.7.21","contentId":"461","contentSymbol":"ΧΑΙΔΕ","contentSysname":"HAIDE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382830","photoPath":"","body":"

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000

ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στον Άλιμο σήμερα στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 στα επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 4, Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 στον Άλιμο, γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

1.         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

2.         ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3.         ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

4.         ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος

5.         ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

6.         ΜιχάληΣ ΚαρήΣ του τακη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

7.         ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, καθώς παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του ΔΣ και δεν διατυπώνουν οποιαδήποτε αντίρρηση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Με την από 14.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 44 ν. 4449/2017, η θητεία της θα είναι ίση με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι τριμελής αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σε εκτέλεση της προαναφερθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι ακόλουθοι:

 

(α)        Αλέξανδρος Γκατσώνης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1968 στη Γερμανία. Είναι οικονομολόγος και κατέχει τη θέση του Διευθυντή Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TUB) και έχει εργαστεί για πολυεθνικές βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες σε διάφορους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης.

 

(β)        Μιχάλης Καρής: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγος, έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχει κάνει μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Salford στο Μάντσεστερ και έχει εργαστεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας Metrolia Ltd με δραστηριότητα στην παροχή επιχειρηματικών και οικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις.

 

(γ)        Αγαμέμνων Ρουμελιώτης: Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Είναι οικονομολόγος και σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον ελεγκτικό χώρο εργαζόμενος ως Assistant Auditor στην PriceWaterhouseCoopers με επικέντρωση στον τραπεζικό χώρο. Μεταπήδησε στον τραπεζικό χώρο το 1997 και έκτοτε έχει διατελέσει στέλεχος σε διάφορες στρατηγικές θέσεις εργασιών Λιανικής Τραπεζικής. Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα ως Risk & Control Officer Λιανικής Τραπεζικής, υποστηρίζοντας παράλληλα την γενική παρακολούθηση και συντονισμό εργασιών Λιανικής (υπό την Γενική Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις ακόλουθες διαπιστώσεις ως προς τα ως άνω μέλη του, που ορίστηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν εξέτασης των σχετικών στοιχείων:

 

(α)        Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

(β)        Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους. Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

 

(γ)        Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ο δε Μιχάλης Καρής έχει εργασθεί σε μεγάλες εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλοι τους έχουν γνώσεις οικονομικών.

 

(δ)        Το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Αλέξανδρος Γκατσώνης διαθέτει γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής (είναι Διευθυντής Λογιστηρίου & Φορολογίας της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»).

 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την 14.7.2026, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ                          ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ

 

                                                                 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ

ΑλέξανδροΣ ΓκατσώνηΣ

ΜιχάληΣ ΚαρήΣ

ΑγαμέμνΩΝ ΡουμελιώτηΣ

                                               

 

Aκριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

 

Άλιμος αυθημερόν

Για την εταιρεία

 

 

Ευστράτιος Χαϊδεμένος

Αντιπρόεδρος

","updSeqNo":"20210729.184004453"},{"id":"1725505","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:18:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021","contentId":"100227","contentSymbol":"ΑΝΔΡΟ","contentSysname":"ANDRO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382816","photoPath":"","body":"

Οράτε συνημμένο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
","updSeqNo":"20210729.183314973"},{"id":"1725504","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:12:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382784","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2021 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
","updSeqNo":"20210729.182718650"},{"id":"1725495","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"18:10:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382738","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 29 Ιουλίου 2021 σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,7890  Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 7.789,0 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20210729.182506587"},{"id":"1725457","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"17:51:13","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382716","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών» (εφεξής «Εταιρεία» ή «IDEAL») ανακοινώνει ότι, στις 2 Αυγούστου 2021, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.) των 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας ¤0,40 η κάθε μία, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία καλύφθηκε εξΆ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited» (εφεξής «ESM») και «S.I.C.C. Holding Limited» (εφεξής «SICC»).

 

Η μετΆ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών» (εφεξής «IDEAL ή «Εταιρεία»), που συνεδρίασε στις 17.6.2021, αποφάσισε,  μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 

• την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL κατά το ποσό των ¤9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας ¤0,40 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης ¤2,42 έκαστη (οι «Νέες Μετοχές»), με την διαφορά να εμφανίζεται σαν διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (η «Αύξηση»).

 

• την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

 

• από το σύνολο των Νέων Μετοχών:

 1. Για την εισφορά των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd, να διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της 16.609.651 Νέες Μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ¤0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,42 η κάθε μια και συνολική αξία ευρώ 40.195.355,42, και
 2. Για την εισφορά των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Ltd, να διατεθούν στον μοναδικό μέτοχό της 6.567.141 Νέες Μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ¤0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,42 η κάθε μια και συνολική αξία ευρώ 15.892.481,22.

 

Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, ποσού ¤46.817.119,84, έχει αχθεί στον λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και, ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρείας, δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Αύξηση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος.

 

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης, εγκρίθηκε με την υπΆ αρ. 76197/08-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΞΙΦ46ΜΤΛΡ-9Ρ4) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.) (υπΆ αρ. πρωτ. 2392385/8.7.2021 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.) και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2578583.

 

Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας:

α. πραγματοποιήθηκε η εισφορά των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής, του Virtus South European Fund και του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη, και

β. πραγματοποιήθηκε η εισφορά των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Ltd με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του μετόχου αυτής, Virtus South European Fund.

 

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών των εισφερόμενων εταιρειών SICC και ESM, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προχώρησε στις 15.7.2021 σε πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των ¤9.270.716,80 και την έκδοση 23.176.792 Νέων Μετοχών υπέρ του VSEF (15.038.063 Νέες Μετοχές) και του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη (8.138.729 Νέες Μετοχές) ως αντάλλαγμα για την εισφορά των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων.

 

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ¤12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ¤0,40 η κάθε μία.

 

Η  Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 29.07.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 23.176.792 Νέων Μετοχών, οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της Αύξησης.

 

Οι Νέες Μετοχές, που προέκυψαν από την Αύξηση, αναμένεται να καταχωρηθούν στα ηλεκτρονικά αρχεία της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (“ATHEXCSD”), στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων την 30.07.2021.

 

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 27.7.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• του Χ.Α. https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171,

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, και

• της Εταιρείας https://idealgroup.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΙΝΤΕΑΛ.pdf.

 

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (διεύθυνση: Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα, τηλ.: 210 5193 977, e-mail: investor@ideal.gr, τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην κ. Κατερίνα Ψηφή, Υπεύθυνη Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, 210 51 93977.

 

","updSeqNo":"20210729.180614963"},{"id":"1725307","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:53:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382627","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 28/07/2021 προέβη σε αγορά 3 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 3.063,30.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

","updSeqNo":"20210729.170805753"},{"id":"1725289","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:49:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382603","photoPath":"","body":"

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της εκλογής νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουλίου 2021, η οποία συνιστά Ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020)  και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020) και του ορισμού των Μελών αυτής, με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την 29η Ιουλίου 2021 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε σώμα.

 

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 .

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

1. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

2. Αθανάσιος Μπουρνάζος του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

3. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης του Βασιλείου τρίτο πρόσωπο (μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς του σε σώμα την 29.07.2021, απέδωσε στο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας δυνάμει της από 29.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι τον κ. Νανόπουλο, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

 

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

 

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
","updSeqNo":"20210729.170401967"},{"id":"1725272","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:46:04","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382567","photoPath":"","body":"

Λ Α Μ Ψ Α  Α. Ε. :  Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 

Μετά την σημερινή απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέου δεκαμελούς (10μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νέου νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε με τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών αυτού, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 

Τον Ιανουάριο του 2021, η οικογένεια Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη απέκτησε τον απόλυτο μετοχικό έλεγχο καθώς και την πλήρη διαχειριστική ευθύνη της «Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ», με στόχο να εδραιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά και να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της, στην Εθνική Οικονομία και στην προβολή της εικόνας της Χώρας ως κορυφαίου ποιοτικού προορισμού, παγκοσμίως. Με το βλέμμα στο μέλλον, σε μία νέα εποχή για τον Ελληνικό και τον Διεθνή Τουρισμό, γεμάτη σημαντικές προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες, η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ ΑΕ», προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου και την ανανέωσή του με διακεκριμένες προσωπικότητες, εγνωσμένου κύρους στους τομείς δραστηριότητάς τους.

 

Ειδικότερα, στο νέο Δ.Σ. της Εταιρείας εισήλθαν, η πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Principal Advisor των SYSTEMIQ και PARADISE Fοundation, Mαρία Δαμανάκη, η επιφανής νομικός Αικατερίνη-Μαρία Καρατζά , ο  κ. Νικόλαος Νανόπουλος Οικονομολόγος Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία σε ηγετικές θέσεις του τραπεζικού τομέα, καθώς και ο           κ. Τιμόθεος Ανανιάδης που διετέλεσε για πολλά χρόνια Γενικός Δ/της των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία και King George με σημαντική ιστορία στον Ξενοδοχειακό τομέα.

 

Τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ανέλαβε η κα Χλόη Λασκαρίδη.  

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΛΑΜΨΑ ΑΕ», συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

Λασκαρίδη Χλόη             

Εκτελεστικός Πρόεδρος

 

Νανόπουλος Νικόλαος  

Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

Δρ. Χωμενίδης Αναστάσιος 

Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

 

Γαλανάκις Γεώργιος 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Θεοχαράκης Βασίλειος 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Thomas Miller                   

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Λασκαρίδη  Σουζάννα 

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Ανανιάδης Τιμόθεος      

Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Δαμανάκη Μαρία           

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

Καρατζά Αικατερίνη-Μαρία  

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

 

      

Οι Μέτοχοι και η Διοίκηση της Εταιρείας εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν οι κ.κ. Μωρίς Μοντιάνο, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Νικόλαος Δάνδολος, Απόστολος Δοξιάδης.  Η πολυετής συνεισφορά τους στην εξέλιξη και καταξίωση της «ΛΑΜΨΑ ΑΕ» ως ενός εκ των κορυφαίων ξενοδοχειακών Ομίλων, υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική και η συμμετοχή τους αποτελεί πλέον μέρος της μακροχρόνιας ιστορίας της. Ο κ. Μωρίς Μοντιάνο ανακηρύσσεται Επίτιμος Πρόεδρος. 

 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 

 

Δελτίο Τύπου
","updSeqNo":"20210729.170034863"},{"id":"1725262","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:43:28","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382537","photoPath":"","body":"

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»  (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Ιουλίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, το νέο δεκαμελές (10μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως ακολούθως:

1. Χλόη Λασκαρίδη  του Αθανάσιου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος

 2.Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

3. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.Τόμας Μίλλερ του Λουίς, Μη Εκτελεστικό Μέλος      

5.Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6., Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη του  Παναγιώτη Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9.Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

10.Κατερίνα Καρατζά του Θεόδωρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος   

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι:

1. Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020,  περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

2. τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε από την  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 29ης Ιουλίου 2021, και

 4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι:

 (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οι-κογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

     Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής  ήτοι μέχρι την 29.07.2024 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας).

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»  

 

 

Αλλαγή Σύνθεσης Δ.Σ.
","updSeqNo":"20210729.165809503"},{"id":"1725260","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:42:17","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"319","contentSymbol":"ΛΑΜΨΑ","contentSysname":"LAMPS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382513","photoPath":"","body":"

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

 

 

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29/07/2021, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.837.209 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι  ή 74,13% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

 

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (εταιρικών και ενοποιημένων), περιλαμβανομένης και της μη διανομής μερίσματος με γνώμονα την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας.

 

(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020.

 

 

(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και  κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής  Ελέγχου της Εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία GRANΤ THORNTON A.E., η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και αποφάσισε ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

(4) επί του τέταρτου θέματος ενέκρινε την προτεινόμενη επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών. Ειδικότερα, η τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εισαχθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2(α) του Ν. 4706/2020.

 

Η διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών είναι τετραετής, αρχίζει από την έγκρισή της και παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τετραετίας και υπόκειται σε τροποποίηση σε περίπτωση που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών, με τις οποίες καταρτίσθηκε.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lampsa.gr.

 

 

 (5) επί του πέμπτου θέματος, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους ότι σε συνέχεια και της περσινής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί προέγκρισης και καταβολής ποσού ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή για την χρήση 2020 στο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιο Χωμενίδη, εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού ύψους 18.000 Ευρώ ως αμοιβή για την χρήση 2020 στο ως άνω εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η προέγκριση αμοιβής ύψους 18.000 Ευρώ (συνολικό κόστος/μικτά) ως αμοιβή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Χωμενίδη για την εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021.

 

(6) επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 Ν. 4548/2018. Διευκρινίσθηκε επίσης ότι η ψήφος των Μετόχων επί της ως άνω Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

 

 

(7) επί του έβδομου θέματος,  ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 με βάση τις αρμοδιότητές της, όπως, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβη  για  την  ορθή  εκτέλεση  των αρμοδιοτήτων  ως προς της  ως προς  i)  την παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  και  την  εισήγηση  για  εκλογή  εξωτερικών ελεγκτών για τη νέα  χρήση, ii) τη συμβολή της στην  ακεραιότητα  της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, iii) την αξιολόγηση των  συστημάτων και  της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κ.λπ., από την οποία προκύπτει η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή της Επιτροπής Ελέγχου στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ (θ)  του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.lampsa.gr). 

 

(8) επί του όγδoου θέματος, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τις υπηρεσίες τους κατά το έτος 2020, ως ακολούθως:

 

- στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Αθανάσιο Μπουρνάζο την καταβολή ποσού  ¤ 5.086,80

- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Κωνσταντίνο Βασιλειάδη την καταβολή ποσού   ¤ 5.086,80

- στο μέλος της επιτροπής ελέγχου Φίλιππο Σπυρόπουλο, την μη καταβολή αμοιβής.

 

(9) επί του ένατου θέματος, ενέκρινε την  Πολιτική  Καταλληλόλητας  των  μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψιν την υπΆ αρ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Η  Πολιτική Καταλληλόλητας ως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο  της Εταιρίας (www.lampsa.gr).

 (10) επί του δέκατου θέματος και  στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου δεκαμελούς (10μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: (1) Γεώργιου Γαλανάκι, (2) Αναστάσιου Χωμενίδη, (3) Τόμας Μίλλερ, (4) Χλόης Λασκαρίδη, (5) Βασίλειου Θεοχαράκη, (6) Σουζάνας Λασκαρίδη-Ντουλάκη, που είχαν εκλεγεί δυνάμει  της από 15/06/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και την εκλογή ως νέων μελών των κ.κ. (1) Μαρίας Δαμανάκη, (2) Νικόλαου Νανόπουλο, (3) Τιμόθεου Ανανιάδη, (4) Κατερίνας Καρατζά.

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλι0 της Εταιρείας ότι:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(γ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της καταρτισθείσας Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε ανωτέρω  κατά τη συζήτηση του ένατου (9ου) Θέματος της ημερησίας διατάξεως και

(δ) τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στo άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), 

 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1.Γεώργιος Γαλανάκις του Εμμανουήλ

2.Αναστάσιος Χωμενίδης του Γεωργίου

3. Νικόλαος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου

4.Τόμας Μίλλερ του Λουίς,

5.Βασίλειος Θεοχαράκης του Νικολάου

6.Χλόη Λασκαρίδη   του Αθανάσιου

7. Σουζάνα Λασκαρίδη-Ντουλάκη του  Παναγιώτη

8.Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου

9.Τιμόθεος Ανανιάδης του Θεόδωρου

10.Κατερίνα Καρατζά του Θεόδωρου   

 

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 &2 του Ν. 4706/2020, τους κ.κ.: (1) Μαρία Δαμανάκη του Θεόδωρου  (2) Νικόλαο Νανόπουλο του Κωνσταντίνου, (3) Κατερίνα Καρατζά του Θεόδωρου, καθόσον,  όπως διαπιστώθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, πληρούνται στο πρόσωπό τους άπασες οι τασσόμενες από το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

     Η θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής  ήτοι μέχρι την 29.07.2024 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας).

 

(8) επί του ενδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017,  την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020)  και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

 

Η Γενική Συνέλευση,  εξέλεξε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

 

1. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

2. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. 

 3. Νικόλαο Νανόπουλο, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεσμεύεται να αποδώσει στο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι τον κ. Νανόπουλο, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. 

 Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, κατόπιν της διακρίβωσης στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (α) έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και  αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα βιογραφικά τους σημειώματα και (β)  είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 .

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επικαιροποίηση των υφιστάμενων κωδίκων και κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας και να συνταχθούν νέοι κανονισμοί, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

(12) επί του δωδέκατου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, έγινε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις προκλήσεις στον τομέα του Τουρισμού γενικότερα αλλά και μέσα στα πλαίσια των ειδικών συνθηκών, που επικρατούν λόγω Covid-19, και τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία, για την αντιμετώπισή τους.

 

 

Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
","updSeqNo":"20210729.165737393"},{"id":"1725189","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:24:30","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382486","photoPath":"","body":"

.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 16/07/2021
","updSeqNo":"20210729.163904897"},{"id":"1725183","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:19:24","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 16/07/2021","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382456","photoPath":"","body":"

.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 16/07/2021
","updSeqNo":"20210729.163407250"},{"id":"1725182","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:18:11","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 16/07/2021","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382434","photoPath":"","body":"

.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 16/07/2021
","updSeqNo":"20210729.163312420"},{"id":"1725179","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:17:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 16/07/2021","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382412","photoPath":"","body":"

.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τ.Γ.Σ. ΤΗΣ 16/07/2021
","updSeqNo":"20210729.163224137"},{"id":"1725174","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"16:00:54","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ INTRAKAT ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.","contentId":"268","contentSymbol":"ΙΝΚΑΤ","contentSysname":"INKAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382387","photoPath":"","body":"

Δείτε την Ανακοίνωση της Εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ INTRAKAT ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
","updSeqNo":"20210729.161508267"},{"id":"1725169","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"15:45:33","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"142","contentSymbol":"ΑΤΕΚ","contentSysname":"ATEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382369","photoPath":"","body":"

                         ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 1704501000

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών», ως σήμερα ισχύει και κατά το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία») σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2020- 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες.
 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2020 και έγκριση νέων για την χρήση 2021
 5. Έγκριση συναλλαγών/συμβάσεων συνδεδεμένων μερών με την Εταιρεία.
 6. Συζήτηση και Έγκριση επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2020- 31.12.2020,  σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
 7. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
 8. Έγκριση της αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με άρθρο 3 του ν. 4706/2020.
 10. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
 11. Eπαναπροσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός νέων μελών.
 12. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. 

 

Α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν μέτοχοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/2018, ν.4569/2019, ν.4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/2012) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.3.2021). χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σε περίπτωση τήρησης των μετοχών σε συλλογικό λογαριασμό. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21/08/2021(ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 26/08/2021.                                                                                                                                                                                                                         Β. Διαδικασία για την Άσκηση δικαιώματος Ψήφου μέσω αντιπροσώπου: 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρείας, λεωφόρος Κηφισίας 40, Μαρούσι και στην ιστοσελίδα www.atticamedia.gr. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Αττικές Εκδόσεις Α.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40, Μαρούσι 15125, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax 210 6107741, το αργότερο την 23.08.2021, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μετόχων, που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω διαβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

Η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι υλοποιήσιμη.

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 11/08/2021 δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 13/08/2021 δηλαδή δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018.

 (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4548/2018, το αργότερο μέχρι την 20/08/2021 ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 19/08/2021 δηλαδή επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους α και β, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 20/08/2021 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα

πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Tο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 20/08/2021 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Δ. Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr, μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι αδυνατούν για τεχνικούς λόγους να ανακτήσουν τα ανωτέρω έγγραφα από την ιστοσελίδα της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας να τους αποσταλούν αυτά ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση.

 

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

","updSeqNo":"20210729.160023633"},{"id":"1725167","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"15:17:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382259","photoPath":"","body":"
Η εταιρεία Quality& Reliability AΕ στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων ανακοινώνει ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει στην ίδρυση της εταιρείας Q&R Financial Services Ltd  με στόχο  την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού  στον χρηματοοικονομικό τομέα και  επενδύσεις, στρατηγικές  συνεργασίες με εταιρείες του κλάδου  στην Ελλάδα στην Κύπρο και στην Ρουμανία .
 Το νέο σχήμα  θα αξιοποιήσει  και υφιστάμενα προϊόντα της εταιρείας όπως ενδεικτικά   το λογισμικό διαχείρισης εγγυητικών επιστολών που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στο ΤΜΕΔΕ έχοντας εκδώσει περισσότερες από 90.000 ψηφιακές εγγυητικές επιστολές μέχρι σήμερα. Το λογισμικό e-εγγυητικές προσφέρει σημαντική μείωση του κόστους για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς  και καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Επικεφαλής της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο κ.Εμμανουήλ Ξιώνης εντεταλμένος σύμβουλος της Quality & Reliability A.E.
","updSeqNo":"20210729.153214920"},{"id":"1725162","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"15:07:51","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"307","contentSymbol":"ΚΟΥΑΛ","contentSysname":"QUAL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382249","photoPath":"","body":"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Η Εταιρεία \"QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ\" και το διακριτικό τίτλο \"QUALITY & RELIABILITY Α.Ε'' ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 133 § 2 του Ν. 4548/2018 και άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Ιουλίου 2021, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας (Κονίτσης αρ. 11Β, Μαρούσι), και κατά την οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους,  μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.455.021 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 60,35% επί του συνόλου των 27.264.280 (μετά την αφαίρεση των 80.840 μετοχών) Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της απαρτίας δεν υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του ΠΔ 82/1996,  80.840 μετοχές και δικαιώματα ψήφου τα οποία ανήκουν στην μέτοχο ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην Γενική Συνέλευση αφού δεν έχουν παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους  κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/96.

Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Xρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ' αυτών

Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) της Quality & Reliability A.E. καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ' αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35 %

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Εγκρίθηκε ομόφωνα η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική  χρήση 1.1.2021-31.12.2021 και συγκεκριμένα:

 1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ,  Εντεταλμένο Σύμβουλο, εκτελεστικό  μέλος , 25.000 ευρώ μικτά.
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,εκτελεστικό μέλος  , 25.000 ευρώ μικτά.
 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος,εκτελεστικό μέλος 25.000 ευρώ μικτά.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q&R A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «BDO ορκωτοί ελεγκτές Α.Ε.» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 173  για τη χρήση 1/1/2021 -31/12/2021 και ορίστηκε η αμοιβή της.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.

Αποφασίστηκε να παρεσχεθεί η  άδειά  προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση  (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

 

Επί του 6 ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εγκριση έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ , έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.

Υποβλήθηκε προς συζήτηση η  Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι μέτοχοι την ενέγκριναν ομοφώνως, σημειώνεται όμως ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018 η ψήφος είναι συμβουλευτική.

 

Επί του 7ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Εκλέχθηκαν τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε ομόφωνα να έχουν ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει με την εκλογή τους και  παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

 1.     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 2.     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 3.     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου , Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 4.     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους , Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ
 5.     ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ,  του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 6.     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 7.     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 8.     ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Για την ανεξαρτησία των μελών λήφθηκαν υπόψη όλες οι προυποθέσεις του νόμου

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00)

 

Επί του 8ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και τις προυποθέσεις του νόμου.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίσθηκε να είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή (μέλη Δ.Σ και τρίτα πρόσωπα), απαρτιζόμενη από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. το ένα (1) εξ αυτών ανεξάρτητο και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο) .

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ετήσια θητεία η οποία αρχίζει με την εκλογή της και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που εκλέχθηκαν και ορίσθηκαν ομόφωνα είναι τα ακόλουθα:

1)      Ιωάννα Ιακωβάκη –μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

2)      Θεόδωρος Γεώργας-ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.-μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3)      Αγησίλαος Παναγάκος-μη μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο), μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

     Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Θέμα 9ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εγκρίθηκε ομόφωνα η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.455.021

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 60,35%

Έγκυρα: 16.455.021

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 16.455.021 (60,35%)

 Κατά: 0  (0,00%)             

Λευκά/Αποχή: 0 (0,00

Θέμα 10ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Τροποποίηση πολιτικής αμοιβών

Δεν αποφασίσθηκε τροποποίηση της πολιτικής αμοιβών της εταιρείας

Θέμα 11ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017

Θέμα 12ο Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Αναγνώσθηκε και παρουσιάσθηκε έκθεση των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ

 

","updSeqNo":"20210729.152207937"},{"id":"1725161","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"15:05:56","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ","contentId":"341","contentSymbol":"ΜΙΝ","contentSysname":"MIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382231","photoPath":"","body":"

Συνημμένα το Πρακτικό συνεδριάσεως της Επιτροπής Ελέγχου & το Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210729.152031173"},{"id":"1725158","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"14:58:18","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση της Ελληνικά Πετρέλαια για έναρξη απόσχισης","contentId":"217","contentSymbol":"ΕΛΠΕ","contentSysname":"ELPE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382197","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση της Ελληνικά Πετρέλαια για έναρξη απόσχισης 

Ανακοίνωση της Ελληνικά Πετρέλαια για έναρξη απόσχισης
","updSeqNo":"20210729.151302440"},{"id":"1725153","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"14:41:30","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ","contentId":"341","contentSymbol":"ΜΙΝ","contentSysname":"MIN.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382155","photoPath":"","body":"

Συνημμένα το απόσπασμα του Πρακτικού της Γενικης Συνέλευσης και Πρακτικών του Διοικητικου Συμβουλίου της Εταιρείας Αφοι Ι & Β Λαδένης ΑΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. 15.7.2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΕΔ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
","updSeqNo":"20210729.145615210"},{"id":"1725136","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"14:06:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2021, την 26 Αυγούστου 2021","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382104","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2021, την 26 Αυγούστου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-AGENDA_H1 2021
","updSeqNo":"20210729.142122390"},{"id":"1725093","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"11:22:47","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α Εξαμήνου 2021","contentId":"460","contentSymbol":"ΦΡΛΚ","contentSysname":"FOYRK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6382074","photoPath":"","body":"
Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Α Εξαμήνου 
2021, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 
  
- Τρίτη 31.08.2021, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α 
στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.fourlis.gr). 
 
- Τετάρτη 01.09.2021 και ώρα Ελλάδος 17:00, τηλεδιάσκεψη (conference call) με αναλυτές και 
θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα του Α Εξαμήνου 2021. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να λάβουν μέρος στην τηλεδιάσκεψη (conference call) θα 
πρέπει να καλέσουν αντιστοίχως στα παρακάτω τηλέφωνα αναφέροντας τη φράση «Fourlis 
Group»:  
 
Συμμετέχοντες από Ελλάδα    +30 213 009 6000  ή +30 210 94 60 800 
Συμμετέχοντες από Ηνωμένες Πολιτείες (US)  +1 516 447 5632 
Συμμετέχοντες από Ηνωμένο Βασίλειο (UK)                           +44 (0) 800 368 1063 
Aλλοι συμμετέχοντες διεθνώς  & Συμμετέχοντες από (UK)  +44 (0) 203 059 5872
","updSeqNo":"20210729.113725330"},{"id":"1725081","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"10:25:50","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381845","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 28/7/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 12.250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,4941 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 116.303,25 ευρώ.

","updSeqNo":"20210729.104018977"},{"id":"1725072","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:56:45","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PROFILE A.E.B.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"286332","contentSymbol":"ΠΡΟΦ","contentSysname":"PROF.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381834","photoPath":"","body":"

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 ,  του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 27η  Ιουλίου 2021  η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,9067 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 8.832,00 Ευρώ και την 28η  Ιουλίου 2021 η Εταιρεία προέβη στην αγορά 1.800 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 5,0800 Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.144,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της από 07.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 02.06.2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και με την από 16.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε εκ νέου η επανέναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.            

","updSeqNo":"20210729.101111683"},{"id":"1725071","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:52:15","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381814","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210729.100704630"},{"id":"1725069","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:38:22","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ PREMIA PROPERTIES Η \"FASTIGHETS AB BALDER\"","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381754","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ PREMIA PROPERTIES Η &quot;FASTIGHETS AB BALDER&quot;
","updSeqNo":"20210729.095318810"},{"id":"1725062","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:31:43","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2021","contentId":"540282","contentSymbol":"TITC","contentSysname":"TITC.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381719","photoPath":"","body":"

 


Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Αποτελέσματα ΑΆ Εξαμήνου 2021
","updSeqNo":"20210729.094607957"},{"id":"1725061","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"09:12:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381638","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

 

Η EPSILON NET  (η «Εταιρία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , ανακοινώνει ότι ο  κ. Ιωάννης Μίχος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, σύμφωνα με την από 28.07.2021 γνωστοποίησή του προς την Εταιρία, προέβη την Τετάρτη 28.07.2021 σε πώληση 50.000  μετοχών της ΕPSILON NET, συνολικής αξίας 560.000 ευρώ.

","updSeqNo":"20210729.092711633"},{"id":"1725059","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"08:54:57","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΑΣΩ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"261","contentSymbol":"ΙΑΣΩ","contentSysname":"IASO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381526","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 06.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

 

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

 

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 110.917.558 μετοχές.

 

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:  (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 113.660.152 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 93,04% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

","updSeqNo":"20210729.090910290"},{"id":"1725056","articleDate":"2021-07-29","articleTime":"08:21:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Εθνικής Τράπεζας","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381516","photoPath":"","body":"

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Εθνική Τράπεζα την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

27.07.2021

23.07.2021

Πώληση

1.500

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.812,00

 

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος είναι μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

","updSeqNo":"20210729.083605927"},{"id":"1725041","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"19:11:21","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση ορισμού νέου Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381348","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

 

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210728.192615287"},{"id":"1725038","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"19:05:59","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας/Εγκριση υπό όρους της Ε.Ε για την πώληση της Telekom Romania","contentId":"385","contentSymbol":"ΟΤΕ","contentSysname":"HTO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381307","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210728.192003323"},{"id":"1725034","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"18:43:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Ανακοίνωση","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381255","photoPath":"","body":"

Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 29/07/2021 είναι 21.0554.

Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αρχείο
","updSeqNo":"20210728.185816520"},{"id":"1725023","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"18:38:13","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381228","photoPath":"","body":"

Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210728.185303860"},{"id":"1724971","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"18:02:14","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021","contentId":"466635","contentSymbol":"ΕΝΤΕΡ","contentSysname":"ENTER.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381157","photoPath":"","body":"

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
","updSeqNo":"20210728.181705350"},{"id":"1724881","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"17:39:25","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών","contentId":"401","contentSymbol":"ΠΛΑΘ","contentSysname":"PLAT.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381082","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών A.E.E. ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της 8ης Μαρτίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στις 28 Ιουλίου 2021 σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ, με μέση τιμή κτήσης 7,7907  Ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία της συναλλαγής 11.686,00 Ευρώ, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 2021.

","updSeqNo":"20210728.175404050"},{"id":"1724863","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"17:30:00","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Πώληση αυτοτελούς κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 278, Χαλάνδρι","contentId":"357923","contentSymbol":"ΤΡΑΣΤΟΡ","contentSysname":"TRASTOR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6381027","photoPath":"","body":"

Παρακαλούμε όπως δείτε συνημμένο αρχείο.

Πώληση αυτοτελούς κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 278, Χαλάνδρι
","updSeqNo":"20210728.174512053"},{"id":"1724822","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"17:22:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Β ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ","contentId":"387","contentSymbol":"ΠΑΙΡ","contentSysname":"PAIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380896","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση της Εταιρείας

«Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πλαστικών»

αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000

 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Β  ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών» [εφεξής η «Εταιρεία»], κατ' άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 16.12.2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας, γνωστοποιεί με την παρούσα σε αυτό, ότι σήμερα, 28.07.2021, η Εταιρεία εξέδωσε το σύνολο των κοινών, ανωνύμων, κατ' αύξοντα αριθμό αριθμούμενων, μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, Ομολογιών Β' Σειράς του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου – που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003 ως ισχύουν και διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση – ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης Ομολογίας ίσης προς ένα ευρώ (€1,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 700.000).

Τις Ομολογίες Β' Σειράς κάλυψαν και ανέλαβαν, με ιδιωτική τοποθέτηση, οι ομολογιούχοι δανείστριες τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. [εφεξής οι «Ομολογιούχοι Δανείστριες»] ως εξής:

 

Ομολογιούχοι

Ποσοστό Συμμετοχής

Αριθμός Ομολογιών

Συνολική Ονομαστική Αξία (Ευρώ)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

31,87%

223.090

€ 223.090

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

27,25%

190.750

€ 190.750

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

26,36%

184.520

€ 184.520

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

14,52%

101.640

€ 101.640

Σύνολο

100,00%

700.000

€ 700.000

 

Εκταμιεύθηκε, η Β' Σειρά του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 700.000), όπως προβλέπεται από τo από 08.04.2020 υπογραφέν με τις Ομολογιούχους Δανείστριες Πρόγραμμα του Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει της από 26.11.2020 Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης. Το προϊόν των Ομολογιών Β' Σειράς θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας.

 

Ασπρόπυργος, 28 Ιουλίου 2021

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Β ΣΕΙΡΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
","updSeqNo":"20210728.173719433"},{"id":"1724728","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"17:09:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"257049","contentSymbol":"ΝΙΟΥΣ","contentSysname":"NEWS.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380862","photoPath":"","body":"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «NEWSPHONE HELLAS S.A.»

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123788460000)

Κατόπιν της από 27.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.», (εφεξής η «Εταιρεία») και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09.09.2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:00,  που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, και συγκεκριμένα με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, λόγω της έκτακτης ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα  1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018).

Θέμα  3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα  4ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Θέμα  5ο: Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Υποβολή της Έκθεσης των μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).  

Θέμα 7ο: Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες  προς  την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2020, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική  χρήση 2021.

Θέμα 8ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 9ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας (Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή), για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021) και ορισμός της αμοιβής της.

Θέμα 10ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.   

Θέμα 11ο: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Θέμα 12ο: Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16.09.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, η οποία ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει του μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 04.09.2021 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου να συμμετάσχει κάθε δικαιούχος μέτοχος στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην ως διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων» ο μέτοχος οφείλει να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση zaravosita@newsphone.gr ή στο 2109499027, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο (+30)2103366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr .

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Έτσι οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

(α) να παρακολουθούν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

(β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

(γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θε-μάτων της ημερήσιας διάταξης και

(δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ειδικά για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.09.2021 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ο μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 07.09.2021 και ώρα 13:00 και μέχρι την 14 .09.2021 και ώρα 13:00 για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο αντιπροσώπευσης, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα o οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Το έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο για τους μετόχους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.newsphone.gr) και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής).

Το υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από Ελληνική Δημόσια Αρχή έντυπο διορισμού αντιπροσώπου καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου, δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου zaravosita@newsphone.gr, ενώ το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 2109499027). Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 07.09.2021 και ώρα 13:00 για την αρχική Τακτική Γενική συνέλευση και μέχρι την 14.09.2021 και ώρα 13:00 για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2109499027 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο  δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση (γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.newsphone.gr). Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής.

Καλλιθέα, 27.07.2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

","updSeqNo":"20210728.172414677"},{"id":"1724657","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"16:24:49","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου","contentId":"275","contentSymbol":"ΙΝΤΕΤ","contentSysname":"INTET.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380835","photoPath":"","body":"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007

 

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία < ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ > στα πλαίσια του Ν.3556/2007,γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ,δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,την εκποίηση 2.486.758 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ,κυριότητας του κ. Δημητρίου Κοντομηνά ,κατά τη περίοδο από 23/7/2021 έως 30/7/2021 ,μέσω της EUROCORP A.E.Π.Ε.Υ. Περαιτέρω η EUROBANK απέκτησε στις 26/7/2021,μέσω συμμετοχής της στον Δημόσιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό ,2.483.686 μετοχές της ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ,ήτοι σε ποσοστό 29,48% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. 

","updSeqNo":"20210728.163905970"},{"id":"1724652","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"16:01:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CORAL A.E.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)","contentId":"201278","contentSymbol":"JNBJF","contentSysname":"JNBJF.OOTC","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380791","photoPath":"","body":"

Η CORAL AE,  σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.  την ενημέρωσε ότι την 27/07/2021 προέβη σε πώληση 6 ομολογιών   εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 6.165,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

 

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20210728.161609420"},{"id":"1724646","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"15:38:16","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"UNIBIOS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ","contentId":"156","contentSymbol":"ΒΙΟΣΚ","contentSysname":"BIOSK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380774","photoPath":"","body":"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ

« UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

ΓΕΜΗ 000232101000

 

Με την από 27ης Ιουλίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « UNIBIOS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στην έδρα της εταιρίας που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341, για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.       Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων  Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2020 (1.1.2020 μέχρι 31.12.2020), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Απόφαση για διάθεση των εταιρικών κερδών.

2.      Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.

 3.   Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2021.

4.     Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2021 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

6. Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

7.   Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το ¶ρθρο 100 του νόμου 4548/2018  όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

8. Ενημέρωση και Έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την παραίτηση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ενημέρωση και Έγκριση της Συγκρότησης των Επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Προτεινομένων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4706/2020. Η πολιτική αυτή έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου. Ενημέρωση για τον νέο εσωτερικό κανονισμό της εταιρίας.

10. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή μέχρι το ποσό των ¤14.064.583,50. Οι εκδοθεισόμενες μετοχές επιτρέπεται να διατίθενται σε τιμή ανώτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018.

11. Υποβολή εκθέσεων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε  Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, στην έδρα της Εταιρίας (Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341), την 16-9-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ:

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 5.09.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Παρασκευής 10.09.2021 . Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της  05.09.2021 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16.09.2021 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, δηλ. δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στην Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων στην Συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίας που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου.

Β ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2, 3, 5, 6,7 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 141 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

β. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 γ. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

 δ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ε. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

στ. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου γ, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. που διαχειρίζεται το Σύστημα ¶υλων Τίτλων. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.unibios.gr. 

      Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ :

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

 Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

 (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής - λογιστής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις αΆ έως γΆ.

 Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται με κατάθεση της σχετικής εξουσιοδότησης στα γραφεία της εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1η και 18η Οδός ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Φυλή 13341) ή με ηλεκτρονικά μέσα με απόδειξη παραλαβής (fax 210.3413050 ή email a.svoronos@unibios.gr)  Τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού/ανάκλησης) αντιπροσώπων τους, είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση: Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.unibios.gr.

Οι πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 3,5,6 , 7 και 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.unibios.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Διεύθυνση: Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ ¶νω Λιοσίων, Τ.Κ. 13341τηλ.: 210-6037030, και δύνανται να λαμβάνονται από κάθε μέτοχο με υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

 

Φυλή, 27.07.2021

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

","updSeqNo":"20210728.155310730"},{"id":"1724637","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"14:41:38","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380754","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
","updSeqNo":"20210728.145616473"},{"id":"1724633","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"14:26:03","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EPSILON NET Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ EPSILON SINGULARLOGIC","contentId":"465888","contentSymbol":"ΕΠΣΙΛ","contentSysname":"EPSIL.ENAX","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380736","photoPath":"","body":"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Epsilon SingularLogic:  Κυρίαρχη θέση σε ERP συστήματα και Εμπορικολογιστικές εφαρμογές

Έμπειρα στελέχη στην ηγεσία, στρατηγικός σχεδιασμός και δυναμικό όραμα 

του νέου μέλους του Ομίλου Epsilon Net 

                                                                                                               

Μία ολιστική προσέγγιση ψηφιακού μετασχηματισμού οραματίζεται να προσφέρει στους πελάτες της η εταιρία Epsilon SingularLogic, μέλος του Ομίλου Epsilon Net. Η εταιρία προέκυψε μέσα από την εξαγορά της SingularLogic από την Epsilon Net σε πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας με την Space Hellas. Η θεμελίωση της Epsilon SingularLogic αποτελεί ένα σημαντικό επενδυτικό βήμα στη στρατηγική του Ομίλου Epsilon Net στον κλάδο της πληροφορικής, αξιοποιώντας μια πληθώρα εμπορικολογιστικών εφαρμογών για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από ιδιοπαραγόμενα προϊόντα της SingularLogic και τα αντίστοιχα προϊόντα της πλατφόρμας PYLON της Epsilon Net.

 

Η Epsilon SingularLogic με μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κυριαρχεί στην ελληνική αγορά πληροφορικής έχοντας στο δυναμικό της τα πλέον άρτια και καταρτισμένα στελέχη με 30+ έτη εμπειρία στον κλάδο και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε συστήματα ERP, CRM, RETAIL WMS, MOBILE, MIS, πλήρως ενοποιημένα με τις λύσεις του ομίλου Epsilon Net, όπως λύσεις πιστοποιημένου Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και myDATA, που καθημερινά υποστηρίζουν τις ανάγκες της μεγαλύτερης εγκατεστημένης βάσης στην Ελλάδα με πάνω από 40.000 επιχειρήσειςΤαυτόχρονα, ένα πιστοποιημένο και ισχυρό δίκτυο 400 και πλέον συνεργατών υλοποιεί και εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες του οικοσυστήματος των πελατών, αλλά προσθέτει και αξία στον μελλοντικό σχεδιασμό συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Όραμα της Epsilon SingularLogic μέσα από την κυρίαρχη  θέση της στην αγορά είναι να προσφέρει κορυφαίες και καινοτόμες  λύσεις  σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε επιχειρήσεις Μεγάλου και Μεσαίου μεγέθους, αλλά και σε σημαντικές κάθετες αγορές, εξυπηρετώντας ολοκληρωμένα τους πελάτες της. 

 

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της τεχνολογικής στρατηγικής και την υλοποίηση του δυναμικού της οράματος:

 

O κ. Ανδρέας Γρίμπελας, Chief Technology Officer (CTO) της Epsilon Net ήδη από το 2013, PYLON Platform Director και μέλος του ΔΣ της Epsilon Νet, αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση της Epsilon SingularLogic. Ο κ. Γρίμπελας έχει πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού για εφαρμογές SME, ERP, Retail, CRM, κλπ., σε μεγάλες εταιρίες του χώρου της πληροφορικής στην Ελλάδα, έχοντας διατελέσει Software Platforms Unit Manager στην εταιρία SingularLogic, όπου σχεδίασε την πλατφόρμα εφαρμογών Galaxy, όπως και Technical Director & R&D Manager σε εταιρίες πληροφορικής επί σειρά ετών.

 

Ο κ. Ιωάννης Φιλίππου, διαθέτοντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της πληροφορικής, αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση του Integrator της Epsilon SingularLogic και των λύσεων PYLON ERP, GALAXY ERP, Compak, καθώς και την ευθύνη συνδεσιμότητας μέσω των λύσεων Microsoft Dynamics 365, Epsilon Digital και λύσεων myDATA. Από τη νέα του θέση και βασιζόμενος στην πολυετή εμπειρία του, ο κ. Φιλίππου στοχεύει στην καθιέρωση και περαιτέρω διείσδυση της Epsilon SingularLogic σε απαιτητικά  ελληνικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού εστιάζοντας σε μεσαίες - μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και κάθετες λύσεις, όπου απαιτείται εξειδίκευση, καθετοποίηση και σύνθετη υλοποίηση.  Ο κ. Φιλίππου προέρχεται από τον συγκεκριμένο χώρο και διαθέτει εμπειρία πλέον των 25 ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ήταν από τα πρώτα στελέχη που προώθησε τα 1ης γενιάς ERP στην Ελλάδα σε μεγάλες εταιρίες πληροφορικής, διετέλεσε Sales Manager σε ανάπτυξη τμημάτων direct, αλλά και  ανάπτυξης δικτύου συνεργατών (indirect) σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία ως International Sales Executive. Τα τελευταία 7 χρόνια διετέλεσε Country Manager στη Μέση Ανατολή και Αφρική, όπου ανέπτυξε επιτυχημένα τη δραστηριότητα και διεύθυνε την υλοποίηση απαιτητικών έργων.

 

Ο κ. Νικόλαος Μίχος με 12ετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και όντας σε στενή και άρρηκτη σχέση όλα αυτά τα χρόνια με το Δίκτυο Συνεργατών, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Εμπορικού Διευθυντή Δικτύου Συνεργατών της Epsilon SingularLogic. Στην ευθύνη του κ. Μίχου περιέρχεται ένα διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο, το οποίο αριθμεί πάνω από 400 συνεργάτες πανελλαδικά και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου Epsilon Net. Μοιραζόμενος το κοινό όραμα και τη στρατηγική της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου σχετικά με το Δίκτυο Συνεργατών, ο κ. Μίχος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του δικτύου, μέσω της παροχής ποιοτικών προϊόντων, υπηρεσιών, αλλά και της άριστης εξυπηρέτησης. Στόχος είναι η διασφάλιση της ηγετικής θέσης τόσο της Epsilon SingularLogic, όσο και του Ομίλου Epsilon Net στην αγορά της πληροφορικής, προσφέροντας, ταυτόχρονα, την καλύτερη δυνατή εμπειρία προς τον τελικό πελάτη και χτίζοντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους επιχειρηματίες που απαρτίζουν το Δίκτυο Συνεργατών σε όλη την επικράτεια.

 

Ως όμιλος Epsilon Net, μέσα από τις επενδυτικές και στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, στις οποίες έχουμε προχωρήσει τον τελευταίο χρόνο με τις θυγατρικές μας  εταιρίες, Data Communication και Epsilon SingularLogic, έχουμε εισέλθει σε μία νέα εποχή. Αποτελούμε τον πιο ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα με ισχυρό αποτύπωμα για τις επιχειρήσεις, τα λογιστικά γραφεία και τις κάθετες αγορές.  Στο πλαίσιο αυτό, η Epsilon SingularLogic ηγείται στο χώρο της πληροφορικής σε συστήματα ERP, CRM, RETAIL WMS, MOBILE, MIS των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων και θα πρωταγωνιστήσει το επόμενο διάστημα στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Τα νέα διευθυντικά στελέχη της Epsilon SingularLogic θα συμβάλλουν με την κατάρτιση και την εμπειρία τους στην αλματώδη ανάπτυξη της εταιρίας, αξιοποιώντας την άριστη τεχνογνωσία, το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο, αναδεικνύοντας μία νέα προοπτική που βασίζεται στην ισχυρή ένωση δυνάμεων. Είμαι βέβαιη για την επιτυχία στο έργο τους” δήλωσε η Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Epsilon Net, κα  Βασιλική Αναγνώστου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

","updSeqNo":"20210728.144117980"},{"id":"1724632","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"14:10:12","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης","contentId":"150","contentSymbol":"ΒΑΡΓ","contentSysname":"VARG.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380720","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210728.142502753"},{"id":"1724631","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"14:08:29","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α Εξαμήνου 2021","contentId":"418","contentSymbol":"ΣΑΡ","contentSysname":"SAR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380694","photoPath":"","body":"

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

 

 

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2021

&

Πρόσκληση σε Conference Call

 

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Α' Εξαμήνου του 2021 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

 

 

Επισυνάπτεται σχετική πρόσκληση.

 

 

 

Πρόσκληση σε Conference Call για τα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2021
","updSeqNo":"20210728.142311110"},{"id":"1724607","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"12:39:20","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Αλλαγή επωνυμίας θυγατρικής και ορισμός Διευθυντικών Στελεχών","contentId":"345","contentSymbol":"ΜΟΗ","contentSysname":"MOH.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380615","photoPath":"","body":"

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει την τροποποίηση της επωνυμίας της κατά 100% θυγατρικής Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. (MORE).

Στη MORE θα συγκεντρωθούν οι δραστηριότητες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. που δεν σχετίζονται με τη διύλιση αργού και την εμπορία & διανομή προϊόντων πετρελαίου. Ενδεικτικά: οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ηλεκτροπαραγωγή, ο πλωτός τερματικός σταθμός επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου - FSRU, η παροχή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας & φυσικού αερίου.

Ο κ. Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Εταιρείας, ορίστηκε Γενικός Διευθυντής της MORE. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος ΜΒΑ από το Warwick Business School και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants. Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις σε εταιρίες του ενεργειακού, βιομηχανικού και συμβουλευτικού κλάδου. 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η Εταιρεία ανακοινώνει την τροποποίηση του οργανογράμματός της με τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και την πρόσληψη του κ. Γεώργιου Τριανταφύλλου στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο κ. Τριανταφύλλου έχει διπλό πτυχίο Οικονομικών και Ιστορίας από το Brandeis University και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το MIT Sloan School of Management. Πριν ενταχθεί στην Εταιρεία τον Ιούλιο 2021, εργάστηκε για 13 χρόνια στον τομέα Επενδυτικής Στρατηγικής της Goldman Sachs στην Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, εστιάζοντας στο τομέα της ενέργειας, ενώ διετέλεσε επικεφαλής της τραπέζης για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

","updSeqNo":"20210728.125412800"},{"id":"1724598","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"12:26:10","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"PREMIA Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"PREMIA Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ","contentId":"465441","contentSymbol":"ΠΡΕΜΙΑ","contentSysname":"PREMIA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380596","photoPath":"","body":"

Δείτε το συνημμένο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
","updSeqNo":"20210728.124117970"},{"id":"1724593","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"12:08:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ","contentId":"229728","contentSymbol":"ΣΕΝΤΡ","contentSysname":"CENTR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380565","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το Πρακτικό ΔΣ συγκρότησης Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
","updSeqNo":"20210728.122311520"},{"id":"1724592","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"12:02:08","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ","contentId":"229728","contentSymbol":"ΣΕΝΤΡ","contentSysname":"CENTR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380542","photoPath":"","body":"

Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το Πρακτικό ΔΣ Ανασυγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
","updSeqNo":"20210728.121714230"},{"id":"1724551","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"10:23:34","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Μετοχικό κεφάλαιο","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380419","photoPath":"","body":"

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16.06.2021, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό EUR4.224.360,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά EUR0,07 και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Την Τετάρτη 30.06.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2573001 η με αριθμό 73027/30.06.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε την 27.07.2021 για τις ανωτέρω μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

 

Μετά την ως άνω μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των EUR25.346.160,00, διαιρούμενο σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας EUR0,42 η κάθε μία.

","updSeqNo":"20210728.103809700"},{"id":"1724549","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"10:20:03","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Επιστροφή κεφαλαίου","contentId":"254","contentSymbol":"ΕΧΑΕ","contentSysname":"EXAE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380409","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16.06.2021, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 4.224.360,00 Ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 Ευρώ (από 0,49 Ευρώ σε 0,42 Ευρώ) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Την Τετάρτη 30.06.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2573001, η υπ' αριθ. 73027/30.06.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε την 27.7.2021 για την ως άνω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου (0,07 ευρώ ανά μετοχή) βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Πέμπτη 05.08.2021 (αποκοπή την Τετάρτη 04.08.2021, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Από την ίδια ημερομηνία (04.08.2021), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη 11.08.2021 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ ως ακολούθως:

 1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η ημερομηνία αποκοπής (Τετάρτη 04.08.2021) είναι πριν από την λήξη (στις 17.09.2021) του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ, και πριν από την λήξη (στις 20.08.2021) του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρεία).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR) της Εταιρείας (τηλ. 210-3366616, email: investor-relations@athexgroup.gr).

","updSeqNo":"20210728.103502837"},{"id":"1724548","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"09:58:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ","contentId":"233","contentSymbol":"ΓΕΚΤΕΡΝΑ","contentSysname":"GEKTERNA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380399","photoPath":"","body":"

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 27/7/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 14.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,4648 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 132.507,25 ευρώ.

","updSeqNo":"20210728.101310617"},{"id":"1724545","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"09:47:04","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών","contentId":"362","contentSymbol":"ΜΥΤΙΛ","contentSysname":"MYTIL.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380368","photoPath":"","body":"

Δείτε παρακάτω:

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
","updSeqNo":"20210728.100209743"},{"id":"1724544","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"09:31:48","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ","contentId":"272","contentSymbol":"ΙΝΤΕΚ","contentSysname":"INTEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380337","photoPath":"","body":"

Η εταιρεία «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Συμμετοχών» (η «IDEAL ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 28.7.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 27.7.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τους κατ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τον ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), 23.176.792 νεών κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προήλθαν από αύξηση μετοχικού, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος (η «Αύξηση») και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited» (εφεξής «ESM») και «S.I.C.C. Holding Limited» (εφεξής «SICC»), σύμφωνα με την από 17.6.2021 απόφαση της μετ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας.

 Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της IDEAL, που προέκυψαν από την Αύξηση έχει ως εξής:

 

Ημερομηνία

Γεγονός

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έγκριση της εισαγωγής και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και της Εταιρείας

Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της IDEAL στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.*

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

 

Σε περίπτωση που το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα μεταβληθεί, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 27.7.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• του Χ.Α. https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1171,

• της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia, και

• της Εταιρείας https://idealgroup.gr/ wp-content/uploads/2021/07/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΙΝΤΕΑΛ.pdf .

 

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (διεύθυνση: Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα, τηλ.: 210 5193 982, e-mail: investor@ideal.gr, τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων ) έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην κ. Κατερίνα Ψηφή , Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, 210 5193 977.

","updSeqNo":"20210728.094614213"},{"id":"1724540","articleDate":"2021-07-28","articleTime":"08:57:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΙΑΣΩ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"261","contentSymbol":"ΙΑΣΩ","contentSysname":"IASO.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6380159","photoPath":"","body":"

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 06.05.2021 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

 

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

 

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 110.842.310 μετοχές.

 

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, ήτοι:  (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου, Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης, Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου (οι «Λοιποί Μέτοχοι») και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, κατέχουν συνολικά 113.584.904 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 92,98% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

","updSeqNo":"20210728.091210427"}]}}" ["raw"]=> string(492936) "HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: private,max-age=0, must-revalidate Content-Type: application/json;charset=UTF-8; Charset=utf-8 Content-Encoding: deflate Vary: Accept-Encoding Server: ws1 Set-Cookie: ASPSESSIONIDACRSASQT=HJHPJFGCMKINGLHIBIKIFCGJ; path=/; httponly; secure; X-IB-Srv: ib-ws1 X-POWERED-BY: Boffins X-ASPNET-VERSION: kma Date: Sat, 31 Jul 2021 08:38:09 GMT Connection: close {"inbroker-transactions":{"row":[{"id":"1725850","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:58:07","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - H Alpha Services and Holdings ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021","contentId":"130","contentSymbol":"ΑΛΦΑ","contentSysname":"ALPHA.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385525","photoPath":"","body":"

H Alpha Services and Holdings ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
","updSeqNo":"20210730.211312737"},{"id":"1725843","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:21:35","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ασκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM): Αποτελέσματα Πειραιώς Financial Holdings","contentId":"394","contentSymbol":"ΠΕΙΡ","contentSysname":"TPEIR.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385489","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.203608900"},{"id":"1725842","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:17:58","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αποτελέσματα Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2021 SSM Stress Test","contentId":"251","contentSymbol":"ΕΥΡΩΒ","contentSysname":"EUROB.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385453","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.203209503"},{"id":"1725841","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:10:31","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385415","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου και ύψους μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
","updSeqNo":"20210730.202504960"},{"id":"1725840","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"20:06:05","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών 2021 (Stress Test)","contentId":"238","contentSymbol":"ΕΤΕ","contentSysname":"ETE.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385378","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
","updSeqNo":"20210730.202103190"},{"id":"1725837","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:55:19","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών","contentId":"210","contentSymbol":"ΕΛΓΕΚ","contentSysname":"ELGEK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385343","photoPath":"","body":"

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 2021

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
","updSeqNo":"20210730.201003063"},{"id":"1725835","articleDate":"2021-07-30","articleTime":"19:35:40","providerName":"Νέα ATHEX","providerId":"2","sourceName":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.","categoryName":"Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.","categoryId":"5756","country":"","title":"ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - Εταιρική ανακοίνωση επί των προθέσεων του ελέγχοντος μετόχου","contentId":"139","contentSymbol":"ΑΣΤΑΚ","contentSysname":"ASTAK.ATH","articlePath":"https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/rss-feeds/-/asset_publisher/companiesrss/content/id/6385265","photoPath":"","body":"

Δείτε την ανακοίνωση.