ΝΕΟ ΧΡΗΜΑ Α.Ε. Αγράφων 5, Μαρούσι Τ.Κ. 15 123

☎ Τηλ. Κέντρο: 210 6880700

✉ email: info@newmoney.gr