Sponsored Content

Η συσκευασία είναι μια σημαντική πτυχή των logistics πολλών επιχειρήσεων, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινή τους λειτουργία. Με αρκετές από αυτές να λειτουργούν σε γρήγορα και απαιτητικά περιβάλλοντα, η συσκευασία θα πρέπει να θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση μιας απρόσκοπτης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η επιλογή του σωστού προμηθευτή συσκευασίας μπορεί να συμβάλει στην αύξηση λειτουργικότητας της επιχείρησης και στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και του χρόνου που απαιτείται στον κύκλο παραγωγής, βελτιώνοντας έτσι ταυτόχρονα τη συνολική αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας και καθιστώντας την καθημερινή λειτουργία ομαλότερη, από τα πρώτα στάδια της προμήθειας των υλικών έως το σημείο που τα προϊόντα φτάνουν στον τελικό καταναλωτή.

Σήμερα ωστόσο, η επιλογή της σωστής λύσης συσκευασίας υπερβαίνει την απλή βελτιστοποίηση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας για καλύτερη επιχειρηματική απόδοση. Καθώς οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα, εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τον κύκλο ζωής της συσκευασίας μετά τη χρήση της, με πολλούς να πραγματοποιούν αγορές με βάση το αν η συσκευασία ενός προϊόντος έχει παραχθεί από ανακυκλωμένα υλικά ή αν μπορεί να ανακυκλωθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί.

Αυτό οδήγησε τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν τρόπους βελτιστοποίησης των συσκευασιών που χρησιμοποιούν σε ολόκληρη την εφοδιαστική τους αλυσίδα για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αντικτύπου. Οι συσκευασίες που παράγονται από ανακυκλώσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά, όπως το κυματοειδές χαρτόνι, εκτός από τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα, μπορούν να βοηθήσουν επίσης και στη διατήρηση της ευελιξίας των συσκευασιών, μειώνοντας παράλληλα το βάρος τους. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις ξοδεύουν λιγότερα σε logistics και μεταφορά.

Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, η UNIPAKHELLAS, μέλος του πολυεθνικού Ομίλου INDEVCO, όχι μόνο γνωρίζει καλά τις ανάγκες και τις επιθυμίες σε θέματα συσκευασίας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αλλά διαθέτει επίσης την τεχνογνωσία και τις προηγμένες τεχνολογίες που απαιτούνται για την επιτυχή εκπλήρωσή τους.

Με εξειδίκευση στην κατασκευή και μετατροπή ανακυκλωμένων χαρτοκιβωτίων καθώς και στην κατασκευή πρωτογενών και ανακυκλωμένων κυματοειδών χαρτονιών και συσκευασιών, η εταιρεία παρέχει δημιουργικές και βιώσιμες λύσεις συσκευασίας για διάφορους τομείς, ικανοποιώντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων για επιλογές συσκευασίας που είναι ανθεκτικές, οικονομικά αποδοτικές και ικανές να προσελκύσουν την προσοχή του καταναλωτή και να προωθήσουν αποτελεσματικά την ταυτότητα του κάθε brand.

Συγκεκριμένα, η UNIPAKHELLAS χρησιμοποιεί και κατασκευάζει υλικά συσκευασίας που είναι «Κυκλικά από τη φύση τους». Η εταιρεία εφαρμόζει πλήρως το κυκλικό μοντέλο στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, ακολουθώντας ένα σύστημα κλειστού βρόχου όπου τα συλλεγόμενα απορρίμματα χαρτιού, αποτελούμενα κυρίως από ανακυκλώσιμα υλικά, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων, πλήρως ανακυκλώσιμων προϊόντων, τα οποία επιστρέφουν και πάλι στον κύκλο αφού εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους. Στην ουσία, από τη συλλογή, τη μεταποίηση και τη διανομή, οι διαδικασίες της UNIPAKHELLAS δίνουν ζωή και αξία πίσω στο προϊόν.

Η UNIPAKHELLAS προσπαθεί επίσης να μειώσει κατά το δυνατό τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της λειτουργίας της, μέσω της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών και των προϊόντων της και της αναζήτησης νέων τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τους στόχους της με βιώσιμο τρόπο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρεία τηρεί τις οδηγίες του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών (Forest Stewardship Council) και διασφαλίζει την υπεύθυνη προέλευση όλων των υλικών της.

Χάρη στη χρήση κυματοειδούς χαρτονιού, όλα τα προϊόντα της εταιρείας είναι ως επί το πλείστων ανακυκλωμένα και 100% ανακυκλώσιμα, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικά, και υψηλής ποιότητας προς όφελος των πελατών της. Ταυτόχρονα, το κυματοειδές χαρτόνι είναι ελαφρύτερο από τις ξύλινες και τις περισσότερες άκαμπτες πλαστικές συσκευασίες, και έτσι οι λύσεις της UNIPAKHELLAS βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν μέγιστη στοίβαξη και αξιοποίηση του χώρου των φορτηγών μεταφοράς.

Με τα προϊόντα συσκευασίας να αποστέλλονται επίπεδα, αξιοποιείται πλήρως η χωρητικότητα των φορτηγών και έτσι βελτιστοποιείται η μεταφορά και η αποθήκευση των συσκευασιών με λιγότερα φορτηγά στο δρόμο και λιγότερο χώρο στις αποθήκες. Έτσι η εταιρεία συμβάλλει στη μείωση της κίνησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μειώνοντας τόσο το κόστος μεταφοράς και χειρισμού των προϊόντων όσο και την ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι λύσεις συσκευασίας της εταιρείας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων, προστατεύοντας τα φρέσκα προϊόντα από την αλλοίωση μέχρι να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο, η UNIPAKHELLAS διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει καμία ζημιά στην αλυσίδα εφοδιασμού, με τα προϊόντα να φτάνουν στους καταναλωτές φρέσκα και σε άριστη κατάσταση. Έτσι, η εταιρεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων που προκαλείται από την κακής ποιότητας συσκευασία.

Όλα τα παραπάνω είναι αυτά που καθιστούν τον τρόπο λειτουργίας της UNIPAKHELLAS πρότυπο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Υιοθετώντας τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και διοχετεύοντας τις προσπάθειές της στην αξιοποίηση διαδικασιών που προσφέρουν καινοτόμες και βιώσιμες συσκευασίες, η UNIPAKHELLAS προωθεί την ανάπτυξη, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.