Sponsored Content

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις η σημασία της βιωσιμότητας, των ηθικών πρακτικών και της υπεύθυνης λήψης αποφάσεων αποτελεί βασικό άξονα της ανάπτυξής τους. Στην πραγματικότητα της νέας εποχής, η ESG στρατηγική της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, ακολουθεί τους στόχους που έχουν τεθεί από τον όμιλο Carlsberg, στο πλαίσιο του προγράμματος «Together Towards ZERO and Beyond». Το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε σχέση με το 2021, υιοθετώντας νέους πυλώνες δράσης, και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της εταιρικής όσο και της ομιλικής στρατηγικής «SAIL’27».

Συγκεκριμένα, ως προς τους τομείς του Περιβάλλοντος και της Υγείας & Ασφάλειας, με μακροπρόθεσμο στόχο το 2040 και ενδιάμεσο σταθμό το 2030, η στρατηγική ESG της εταιρείας βάζει στον πυρήνα της το «ΜΗΔΕΝ» και προχωρά στην υλοποίηση μίας σειράς δράσεων και πρακτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με τις βιώσιμες πρακτικές ως προς την καλλιέργεια και επεξεργασία των πρώτων υλών και τη βιωσιμότητα των υλικών συσκευασίας των προϊόντων της, τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων, την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, και την εδραίωση μίας κουλτούρας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Πυλώνες δράσης
ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα άνθρακα: Η εταιρεία δεσμεύεται για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών άνθρακα χρόνο με τον χρόνο και επενδύει στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της στο σύνολο των εγκαταστάσεών της, πετυχαίνοντας μάλιστα μείωση 10% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την τριετία 2019-2022. Σημαντική εξέλιξη σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί και η συνεργασία της με τη σουηδική εταιρεία Absolicon για την αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας, ως προς την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου της στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότερα, οι ηλιακοί συλλέκτες της Absolicon έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να «ακολουθούν» τον ήλιο, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια προς την παραγωγή θερμότητας και συγκεκριμένα ατμού, που αξιοποιείται για σημαντικές βιομηχανικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα η διαδικασία παστερίωσης της μπύρας.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών: Αφορά στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας και επεξεργασίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα συσκευασιών: Αφορά στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε το 2022 στην αφαίρεση του πράσινου χρώματος από τα DraughtMaster βαρέλια της, με στόχο την ενίσχυση των τρόπων ανακύκλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού: Η εταιρεία βελτιστοποιεί τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Επαναξιοποιώντας και ανακυκλώνοντας το νερό που χρησιμοποιείται, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει πετύχει μείωση 13% της κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο της εργοστάσιά της, κατά την τριετία 2019-2022.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ανεύθυνη κατανάλωση: Η εταιρεία προωθεί συνεχώς την υπεύθυνη κατανάλωση με ενέργειες τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της (εγκατάσταση αλκοολόμετρου στα οχήματα του εταιρικού της στόλου) όσο και στην κοινωνία ευρύτερα, επενδύοντας διαρκώς στην κατηγορία προϊόντων της με χαμηλή ή καθόλου περιεκτικότητα σε αλκοόλ και στη διεύρυνση των περιστάσεων κατανάλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα στην εργασία: Καθώς η ασφάλεια των ανθρώπων της αποτελεί προτεραιότητα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εφαρμόζει ένα ολιστικό πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις της πανελλαδικά με στόχο τον μηδενικό αριθμό ατυχημάτων έως το 2030.


Στόχος ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον για όλους
Ταυτόχρονα, η εταιρεία συνεχίζει την προώθηση της Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς κλίματος πολυφωνίας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες για όλους, ώστε όλοι οι άνθρωποί της να νιώθουν και να είναι απολύτως ελεύθεροι να εκφράσουν τον πραγματικό τους εαυτό.

Άλλωστε, βασικό εταιρικό μήνυμα ως προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το «NoLabel, Καμία “ετικέτα” δεν μπορεί να μας προσδιορίσει και να μας αποκλείσει». Συγκεκριμένα, η εταιρεία ενεργοποιείται ως προς τους εξής πυλώνες δράσης:

  • Ισορροπία αντιμετώπισης και εκπροσώπησης ως προς το φύλο στην εργασία
  • Υποστήριξη ομάδων ατόμων με αναπηρία, μέσω συνεργασίας με σχετικούς MKO και φορείς και βέβαια σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της
  • Καμπάνιες ενημέρωσης και δράσεις επικοινωνίας ως προς την προώθηση ενός συλλογικού μηνύματος συμπερίληψης

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας, αποτελεί η πρόσφατη καμπάνια της μπύρας Mythos, που εστιάζει στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Με σύνθημα «Παντού υπάρχει ένα είμαι δίπλα σου!» το αγαπημένο brand μιλά για το θέμα και τη σημασία της συμπερίληψης, συνδέοντάς την στενά με την τόσο απλή και καθημερινή έννοια της χαράς, που απλά «αποκλείεται να αποκλείσει κάποιον». Για τη δημιουργία της καμπάνιας, η ομάδα της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας συνεργάστηκε με τον Σ.Κ.Ε.Π. (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους), και την Black Light, προκειμένου να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας και τα εργαλεία που θα έπρεπε να αξιοποιηθούν, ώστε να διασφαλιστεί ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας της καμπάνιας, σε όλες τις εκφάνσεις της.

 

Δίπλα στην κοινωνία
Με στόχο την έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, όπου δραστηριοποιείται, αλλά και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μέσω της ΦΙΞ Ελλάς, ολοκλήρωσε και παρέδωσε τον τρίτο «πράσινο» προορισμό στους κατοίκους της Αθήνας, και συγκεκριμένα, την πλατεία «Σοφία Βέμπο», στους Αμπελόκηπους. Είχε προηγηθεί πέρυσι, η ανάπλαση και παράδοση του πάρκου «Περιβολάκι Εθνικής Αντίστασης» στο Κουκάκι, και του «Πάρκου ΦΙΞ» στα Πατήσια το 2021. 

Παράλληλα, η εταιρεία εστιάζει εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, στηρίζοντας έμπρακτα ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας, μέσω σχετικών φορέων και ΜΚΟ όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», το «Make A Wish-Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος», το «Μαζί για το Παιδί» και πολλά άλλα, δίνοντας παράλληλα έμφαση και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις, δράσεις αλλά και οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, αποσκοπούν ουσιαστικά στην επιστροφή αξίας προς τους ανθρώπους της, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, την αγορά και ευρύτερα την κοινωνία. Με απόλυτη επίγνωση, ενσυναίσθηση και σεβασμό, η εταιρεία στοχεύει σε ένα ουσιαστικά βιώσιμο μέλλον, υπηρετώντας πιστά τον εταιρικό Σκοπό της, να «Ζυθοποιεί για ένα καλύτερα σήμερα και αύριο!»

Μάθετε περισσότερα εδώ: ob-esg-report-2022.pdf (olympicbrewery.gr).