Sponsored Content

Διανύουμε μια εποχή εκπληκτικών αλλαγών, αλλεπάλληλων κρίσεων και πρωτοφανών προκλήσεων. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον, η συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση που έχει ξεκινήσει και η κατανόηση, αφομοίωση και η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων από κάθε μονάδα της κοινωνίας – τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος – δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά μία ουσιαστική συνθήκη επιβίωσης.

Η Info Quest Technologies, μέλος του Ομίλου Quest, συμβάλλει ενεργά για περισσότερα από 40 χρόνια στον εκσυγχρονισμό και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς. Έχει θεμελιώσει τη διαδρομή της και υπηρετεί διαχρονικά το όραμά της για συνεχή δημιουργία αξίας μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας, όπως αυτή διαμορφώνεται. Σήμερα, αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως μία «πλατφόρμα» που εξελίσσεται διαρκώς, τόσο σε συνεργασίες, όσο και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να είναι ο καταλύτης αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, δημιουργώντας και συντονίζοντας ένα δυναμικό οικοσύστημα διεθνών παραγωγών τεχνολογίας μεταπωλητών, πελατών, συνεργατών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πολιτείας.

 

Portfolio Προϊόντων, Λύσεων και Υπηρεσιών με το βλέμμα στο μέλλον
Η καινοτομία είναι οδηγός κάθε δράσης μας και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών τάσεων προτεραιότητά. Cloud και advanced Connectivity, διασυνδεδεμένο περιβάλλον (IoT), Robotic Process Automation, Mobility, συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ισότιμης συμμετοχής στο αύριο, μας οδηγούν στη διαμόρφωση του προϊοντικού μας portfolio και στη δημιουργία επίκαιρων λύσεων για όλο το εύρος της αγοράς, από τον καταναλωτή, μέχρι τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και τους μεγάλους οργανισμούς.

Οι στρατηγικές συνεργασίες μας με τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Microsoft, Cisco, IBM, HPE, DELL, HP, DocuSign, RedHat, Xiaomi, κ.α. μας βοηθούν να έχουμε τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στη διάθεση των συνεργατών και πελατών μας. Ενδεικτικά αναφέροντας, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε περιοχές όπως τα High-end Smartphones, τα Always Connected PC’s, οι δικτυακές συσκευές που υποστηρίζουν zero latency και συνεχή διασυνδεσιμότητα, οι λύσεις και υπηρεσίες που ενισχύουν την κυβερνοασφάλεια – όπως για παράδειγμα οι συνδρομητικές υπηρεσίες κυβερονασφάλειας Managed Detection and Response (MDR) – τα προϊόντα για το έξυπνο σπίτι, τα έξυπνα κτήρια, τις έξυπνες πόλεις, αλλά και σε λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, όπως οι φορητοί σταθμοί φόρτισης και η ηλεκτροκίνηση.

Team Candi: Εξειδίκευση σε περιβάλλον Microsoft
Μέσω της 100% θυγατρικής μας Team Candi, Designated Solution Partner της Microsoft, με πολυετή εμπειρία σε έργα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης εστιάζουμε στην παροχή λύσεων Modern Workplace Development (Microsoft Teams, SharePoint και Power Platform) και στο Custom Development. Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα η Team Candi έγινε ο πρώτος συνεργάτης της Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, και ανάμεσα στoυς 4 συνεργάτες στην περιοχή Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 80 παγκοσμίως, που λαμβάνει την πιστοποίηση Microsoft Specialization for Low Code/No Code Application Development.

Μέσω των λύσεων Modern Workplace είναι εφικτή η αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση σχεδόν όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών, από την εισαγωγή δεδομένων, τη διαχείριση της πληροφορίας, τη διαδικασία εγκρίσεων και ψηφιακών υπογραφών, μέχρι το Reporting και το ΒΙ. Συνδυαστικά με τις λύσεις Custom Development και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Low Code Application Development, υλοποιούνται γρήγορα και εύκολα «έξυπνες» λύσεις σε μεγάλους οργανισμούς. Για τους μικρότερους οργανισμούς, έχουν διαμορφωθεί λύσεις “out of the box” για άμεση υλοποίηση.

Go Digital 2.0: Οδηγός Cloud λύσεων για τη ψηφιακή αναβάθμιση ΜΜΕ
Με στόχο την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή τους αναβάθμιση, αλλά και στην αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των διαθέσιμων επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως το Πρόγραμμα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία» του ΤΑΑ δημιουργήσαμε το https://godigital.infoquest.gr/ , έναν Ψηφιακό Οδηγό Λύσεων και Υπηρεσιών.

Γνωρίζοντας τις ανάγκες και το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον οδηγό προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις, καθοδηγώντας με ουσιαστικό τρόπο τις επιχειρήσεις στις επιλογές τους. Οι διαμορφωμένες λύσεις, αξιοποιούν πλατφόρμες διεθνών οίκων και δημοφιλείς εφαρμογές ελληνικών Software Houses. Είναι εύκολα υλοποιήσιμες και προσιτές προσφέροντας άμεσο και απτό όφελος στην επιχείρηση και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αναγκών, όπως λύσεις Συνεργασίας και Παραγωγικότητας, Ασφάλειας & Εμπιστοσύνης, Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Δημιουργίας e-shop, κ.α. Οι λύσεις συνοδεύονται από υπηρεσίες που έχουν σχεδιάσει οι εμπειρογνώμονες της Info Quest Technologies, ώστε κάθε λύση να αξιοποιείται άμεσα και στο μέγιστο βαθμό.

Ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, προτείνονται συνδυαστικά πακέτα λύσεων και υπηρεσιών, τα οποία προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψηφιακής μετάβασης, ενώ μέσω ενός έξυπνου Wizard απλών ερωτήσεων κάθε επιχείρηση μπορεί να διερευνήσει ποιες λύσεις προτείνονται ανάλογα με τις ανάγκες της.

Με όραμα και δέσμευση
Εμπνεόμενοι από την ιστορία μας και με πλήρη επίγνωση του ρόλου και των δυνατοτήτων μας, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να εμπνεύσουμε και να καθοδηγήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στο επόμενο βήμα της ψηφιακής τους αναβάθμισης. Πιστεύουμε πραγματικά, ότι με την κατάλληλη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, έχοντας πάντα τον άνθρωπο στο κέντρο, θα ενισχυθούν και θα διευρυνθούν οι δυνατότητές μας να αντιμετωπισθούν οι τεράστιες προκλήσεις, όπως οι πανδημίες, η κλιματική κρίση, το Cybersecurity, αλλά και να αξιοποιηθούν ευκαιρίες, για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, και κοινωνική ευημερία.