Sponsored Content

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελεί πλέον αναγκαιότητα σε κάθε σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Από μία μικρομεσαία τοπική εμπορική επιχείρηση, μέχρι μία καινοτόμα εταιρεία τεχνολογίας, οι απαιτήσεις της αγοράς πλέον επιτάσσουν τη λειτουργία και ανάπτυξη μέσα σε ένα ψηφιακό μοντέλο. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί προχωρούν σε έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού με στόχο:

  • Την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των πελατών και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας τους,
  • Την εξέλιξη και επέκταση των καναλιών προμηθειών, διανομής, πώλησης, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
  • Τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους,
  • Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται και τη δημιουργία αξίας και γνώσης που υποστηρίζει μελλοντικές στρατηγικές και προγράμματα.

Στα πλαίσιο αυτό, η ενσωμάτωση έργων Κυβερνοασφάλειας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των διαφόρων Οργανισμών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η όποια αξία δημιουργείται με τα προγράμματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι δυνατόν να χαθεί άμεσα μέσω ενός επιτυχημένου περιστατικού κυβερνοεπίθεσης. Όσο περισσότερο ψηφιοποιούνται οι τρόποι σύνδεσης με μία επιχείρηση, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι τρόποι επίθεσης και απώλειας δεδομένων. Τα περιστατικά αυτά, πέραν των ποσοτικοποιημένων επιπτώσεων, επιφέρουν πρωτίστως ισχυρή ζημία στη φήμη μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτων, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Κυβερνοασφάλεια είναι έννοιες και πρακτικές που λειτουργούν συμπληρωματικά.

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία της, η ADACOM έχει επενδύσει στη λειτουργία ενός προηγμένου Επιχειρησιακού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας (SOC) παρέχοντας ένα ολιστικό χαρτοφυλάκιο Υπηρεσιών Διαχειριζόμενης Ασφάλειας, χρησιμοποιώντας πολλούς τύπους τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες λύσεις και υπηρεσίες για ταχύτερη και ισχυρότερη άμυνα. Οι ενσωματωμένοι έλεγχοι ασφαλείας που αναπτύσσονται σε έναν Οργανισμό και η κεντρικά προηγμένη ανίχνευση και απόκριση απειλών βάσει Τεχνητής Νοημοσύνης στο Επιχειρησιακό Κέντρο, συνδυάζονται προκειμένου να παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία από τις απειλές. Το Επιχειρησιακό Κέντρο Ασφάλειας της ADACOM παρακολουθεί απειλές και διαχειρίζεται περιστατικά ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο, όλο το εικοσιτετράωρο, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανάλυσης μέσω υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης συμπεριφοράς δικτύου, ανάλυσης συμπεριφοράς χρηστών και χρήση τεχνολογιών τηλεμετρίας και απόκρισης τελικού σημείου. Επιπλέον, η ADACOM πλαισιώνει τις λύσεις Κυβερνοασφάλειας, με έξυπνες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους τομείς Πρόληψης, Ανίχνευσης & Απόκρισης των επιθέσεων.

Παράλληλα, η εφαρμογή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην πράξη, εκτός από ευκαιρίες δημιουργεί και ανάγκες, με βασικότερη αυτή της Εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων μερών που επιλέγουν να συναλλαχθούν ψηφιακά. Οι Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης (Trust Services) απευθύνονται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που έχουν υιοθετήσει σε ένα βαθμό ή στο σύνολο της λειτουργίας τους τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και επικοινωνούν, συνεργάζονται ή συναλλάσσονται με τους πελάτες τους ηλεκτρονικά.

Σε αυτό το πεδίο, λοιπόν, η ADACOM ως ο πρώτος πάροχος εγκεκριμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών στην Ελλάδα, διαθέτει μια ευρεία γκάμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

(α) Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά Ηλεκτρονικής Υπογραφής για Φυσικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα που δεσμεύουν Νομικά Πρόσωπα (Qualified eSignatures),

(β) Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά Ηλεκτρονικών Σφραγίδων (Qualified eSeals) για Νομικά Πρόσωπα και  Νομικά Πρόσωπα σε συμβατότητα με την οδηγία PSD2 (eSeals),

(γ) Εγκεκριμένη χρονοσήμανση (Qualified Timestamp),

(δ) Απομακρυσμένη πιστοποίηση ταυτοποίησης Remote ID Verification σύμφωνα με τον Κανονισμό eIDAS παράγραφος 24.1δ.

Οι ανωτέρω Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης συνοδεύονται από την ολοκληρωμένη υπηρεσία δημιουργίας ροών για έγκριση και υπογραφή εγγράφων, η οποία είναι διαθέσιμη στους χρήστες στο www.e-signIT.gr

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στην κατηγορία Customer Communications Management (CCM) οι οποίες σχετίζονται με την επικοινωνία ανάμεσα σε επιχειρήσεις και πελάτες, διατίθενται και οι λύσεις i-DOCS. Οι επικοινωνίες με τους πελάτες μέσω έντυπων και ψηφιακών καναλιών για τις εταιρείες/οργανισμούς που ελέγχονται από Ρυθμιστικές Αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπειρία και ικανοποίηση του τελικού πελάτη/καταναλωτή. Η πλατφόρμα i-DOCS CCM χρησιμοποιείται κυρίως σε κλάδους όπως Ασφαλιστικές, Τράπεζες, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για τη δημιουργία μεγάλου όγκου εγγράφων, όπως συμβάσεις, λογαριασμοί, τιμολόγια, καταστάσεις, αλληλογραφία, ειδοποιήσεις και επικοινωνίες μάρκετινγκ που συχνά υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και απαιτούν ένα επίπεδο διακυβέρνησης, ελέγχου και ασφάλειας δεδομένων.

Η πλατφόρμα αποτελείται από προϊόντα που υποστηρίζουν τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διανομή B2C και B2B επικοινωνιών των πελατών μέσω της διαδραστικής επαφής (κυρίως μέσω ψηφιακών καναλιών) για εξατομικευμένες επικοινωνίες με βάση τις προτιμήσεις του παραλήπτη ή/και εκτύπωσης, όπου αυτό απαιτείται. Όλα τα προϊόντα i-DOCS CCM διατίθενται σε On-premises και Cloud (Software-as-a-Service) υλοποιήσεις για διαδραστική δημιουργία εγγράφων, ομαδοποίηση εργασιών παραγωγής, εξατομίκευση και διανομή, ώστε να παρέχουν σημαντικές μειώσεις στο υψηλό κόστος συντήρησης των παλαιών συστημάτων CCM. Οι λύσεις CCM της i-DOCS, εδώ και δύο δεκαετίες, συντελούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των μεγάλων Οργανισμών Τραπεζικού τομέα, Τηλεπικοινωνιών, Παρόχων Ενέργειας, Οργανισμών κοινής ωφέλειας – και όχι μόνο – εντός και εκτός Ελλάδος, μειώνουν δραματικά τα λειτουργικά κόστη των Οργανισμών και επικεντρώνονται στην αύξηση του ρυθμού παράδοσης ψηφιακών εντύπων, ενώ συντελούν δυναμικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόνο στον Τραπεζικό τομέα (στην Ελλάδα) από τη χρήση του i-DOCS, εξοικονομείται χαρτί, μελάνι και ρεύμα για περισσότερες από 114.000.000 σελίδες ετησίως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.