Sponsored Content

Ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης. Η μεταλλευτική βιομηχανία του σήμερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς αφ’ ενός εκμεταλλεύεται πολύτιμους φυσικούς πόρους και αφ’ ετέρου εξασφαλίσει την προμήθεια αναγκαίων προς την κοινωνία υλικών και σε βάθος χρόνου, με κατάλληλη διασφάλιση αποθεμάτων, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος.

Σε μελέτη της Accenture αναφέρεται πως οι μεταλλευτικές εταιρείες για να αυξήσουν την αξία τους πρέπει να αγκαλιάσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του μεταλλευτικού κλάδου είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Αυτό διότι δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, να μειώνουν τα κόστη τους, να βελτιώσουν τα επίπεδα ασφάλειας και με αυτόν τον τρόπο τελικά να ενισχύουν τη βιωσιμότητα τους. Με την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών, οι εταιρείες του κλάδου μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ευδοκιμήσουν σε έναν ολοένα και πιο σύνθετο και δύσκολο παγκόσμιο τοπίο.

Καθώς από τη φύση του ο μεταλλευτικός κλάδος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, ειδικά σε ζητήματα ασφάλειας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας και τον μετριασμό των κινδύνων. Για παράδειγμα, μέσω της χρήσης αισθητήρων και αναλυτικών δεδομένων, οι εταιρείες μπορούν να παρακολουθούν απομακρυσμένα τον εξοπλισμό τους, να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους και να αποτρέπουν αυτόματα πιθανά ατυχήματα, προστατεύοντας τους εργαζομένους τους.


Ψηφιακός μετασχηματισμός στην πράξη

Ακολουθώντας τα βήματα της Καναδικής μητρικής της εταιρείας, η Ελληνικός Χρυσός που λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη βορειοανατολική Χαλκιδική, έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει πρακτικές βιωσιμότητας σε όλα τα επίπεδα και τις πτυχές της δραστηριότητάς της.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμός της, φέρνοντας τη μεταλλευτική στη νέα εποχή. Είναι ενδεικτικό, ότι ήταν η πρώτη εταιρεία που εγκατέστησε υπόγειο ιδιωτικό δίκτυο με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 4G στην Ελλάδα, ένα δίκτυο που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν και άλλες σύγχρονες εφαρμογές, όπως είναι ο τηλεχειρισμός φόρτωσης, η τηλεμετρία οχημάτων και η εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης (collision avoidance system) που θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Η εφαρμογή όλων των παραπάνω καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών θα χρησιμοποιεί ως υποδομή το υπόγειο αυτό δίκτυο, που πέραν της αναγκαίας χωρητικότητας, εγγυάται υψηλές ταχύτητες, σε σταθερή και αδιάληπτη βάση.

Η τεχνολογία μοχλός για τη δημιουργία αξίας στα μεταλλεία στο παρόν και το μέλλον
Σύντομα, η εγκατάσταση συστημάτων τηλεχειρισμού οχημάτων και μηχανημάτων, αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντικές δυνατότητες, όπως για παράδειγμα η απομακρυσμένη εξόρυξη, με χειρισμό του εξοπλισμού από την επιφάνεια.

Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίζεται απομακρυσμένα η παροχή και κατ΄ επέκταση η ποιότητα του αέρα (ventilation on demand), δηλαδή να διοχετεύεται η κατάλληλη ποσότητα φρέσκου αέρα από την επιφάνεια, εκεί όπου λαμβάνουν χώρα εργασίες εξόρυξης και υπάρχει συγκέντρωση εργαζομένων και όχι αδιάκριτα στο σύνολο του υπόγειου μεταλλείου. Η εν λόγω εφαρμογή, πέραν της σημαντικής αύξησης του επιπέδου ασφάλειας, οδηγεί και σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της σε ένα υπόγειο μεταλλείο, αφορά στα συστήματα αερισμού των υπογείων στοών.

Τέλος, η εταιρεία εξετάζει στο μέλλον και όταν η τεχνολογικές εξελίξεις το επιτρέψουν, την αντικατάσταση των συμβατών οχημάτων με ηλεκτρικά, τα οποία παράγουν λιγότερο θόρυβο, πολύ λιγότερη θερμότητα και, πάνω απ’ όλα, λιγότερες εκπομπές διοξειδίου, γεγονός που μειώνει πέρα από το συνολικό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και τις απαιτήσεις εξαερισμού, δημιουργώντας ένα πιο υγιεινό περιβάλλον εργασίας.