Sponsored Content

Του Δημήτρη Καρυστινού, Data Analytics Department Manager Uni Systems

Στο κατώφλι της 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης, εκεί που ο άνθρωπος θα συμβιώσει με τη Μηχανή, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναδύεται ως μια μετασχηματιστική δύναμη, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και  αλληλοεπιδρούμε με το περιβάλλον μας. Η επίδρασή της επεκτείνεται σταδιακά, και πλέον δημόσιοι οργανισμοί, τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ο ευρύτερος ιδιωτικός τομέας ανακαλύπτουν τα νέα πεδία αξιοποίησής της.

Ας δούμε μερικά απτά παραδείγματα που μας δείχνουν ήδη αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Ξεκινώντας από τον δημόσιο τομέα, η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έρχεται για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του κράτους, να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών και τη διεπαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές προκλήσεις. Η αυτοματοποίηση, ως αναπόσπαστο κομμάτι της, μειώνει δραστικά τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και τις δαιδαλώδεις διαδικασίες. 

Σ’ ένα χώρο που μας αφορά όλους, την υγεία, η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων σχεδίων θεραπείας, την προγνωστική αξιολόγηση κινδύνου, πιο ακριβείς διαγνώσεις, αμεσότερο χρόνο αντίδρασης του ιατρικού προσωπικού, βέλτιστη και έγκαιρη αντιμετώπιση του ασθενούς. 

Αντίστοιχα, στον τομέα που συνήθως βρίσκεται μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις, τον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό, η Τεχνητή Νοημοσύνη πλέον χρησιμοποιείται ευρέως για την ανίχνευση δόλιων δραστηριοτήτων, για παροχή εξατομικευμένων οικονομικών υπηρεσιών, ενώ ευρύτερα αυτοματοποιεί διαδικασίες προς όφελος των πελατών. Συστήματα υποβοηθούμενα από  εργαλεία που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορούν πλέον να προβαίνουν ταχύτερα στην  πρόληψη του κινδύνου, να επισπεύδουν την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση αιτήσεων δανείων, να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια και, συνολικά, να στοχεύουν και να επιτυγχάνουν μείωση χρηματοοικονομικών ζημιών. Στο πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά την εμπειρία του τελικού πελάτη, η χρήση ψηφιακών βοηθών και η συζήτηση σε φυσική γλώσσα, αναβαθμίζει πλήρως τη συνολική τους εμπειρία.

Περνώντας στον ιδιωτικό τομέα, αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θεωρείται πυλώνας καινοτομίας και ανάπτυξης, καθώς ενισχύει ενεργά την παραγωγικότητα και την ταχύτερη δημιουργία προϊόντων αξίας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, όλοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους, αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία που διευκολύνουν και επιταχύνουν διαδικασίες όπως αυτή της πρόβλεψης ζήτησης ώστε να βελτιώσουν θέματα που άπτονται της εφοδιαστικής αλυσίδας, να αναλύσουν την συμπεριφορά του πελάτη, τη βάση των αγοραστικών του συνηθειών κλπ.  Η ευρύτατη χρήση ρομπότ, σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη, δείχνει ότι γίνονται γοργά βήματα ως προς την περαιτέρω αυτοματοποίηση γραμμών παραγωγής, βελτίωσης του ποιοτικού ελέγχου και μείωσης του κόστους παραγωγής.

Είναι προφανές ότι οι αγορές μετασχηματίζονται με σημαντικά οφέλη, και μαζί τους αλλάζουν και οι ανάγκες των επιχειρήσεων για εξειδικευμένα στελέχη. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Goldman Sachs Research, η ευρεία χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να αντικαταστήσει το ισοδύναμο 300 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, δηλαδή περίπου το ένα τέταρτο των θέσεων εργασίας σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχα, το McKinsey Global Institute αναφέρει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των επαγγελματιών που θα επηρεαστούν έως το 2030 απασχολούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: την εξυπηρέτηση πελατών, τις υπηρεσίες εστίασης, την παραγωγή και τον κατασκευαστικό κλάδο, και την υποστήριξη γραφείου. Οι ανησυχίες που αφορούν την πιθανότητα να χαθούν θέσεις εργασίας λόγω της αυτοματοποίησης παραμένουν. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική καθώς ήδη η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί και θα δημιουργήσει και στο μέλλον νέες εργασιακές ευκαιρίες, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο των ανθρώπων στην εργασία. 

Η τεχνολογική εξέλιξη απαιτεί την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι εργαζόμενοι στους κλάδους που προαναφέραμε και σε άλλους που μπορεί να επηρεαστούν, θα χρειαστούν επανειδίκευση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και υπηρεσίες υποστήριξης για επαγγελματική επανένταξη. Η έννοια της δια βίου μάθησης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύουν σταδιακά σε προγράμματα upskilling και reskilling ώστε να εξοπλίσουν τους υπαλλήλους με τις απαραίτητες δεξιότητες για να προσαρμοστούν σε αυτό που ονομάζεται AI-driven workplace. Κρίσιμες τέτοιες δεξιότητες αποτελούν η ικανότητα κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι όλο και πιο πολύτιμες σε ένα μέλλον που θα υποστηρίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη θα απαιτηθούν ώστε να οριστούν οι κανόνες που διέπουν τη χρήση της, άρα και εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι ώστε να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα για τα παραγόμενα από μια μηχανή Τεχνητής Νοημοσύνης, υπεύθυνοι συμμόρφωσης, σύμβουλοι ασφαλείας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, μηχανικοί-προγραμματιστές και αρκετές άλλες θέσεις που ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι να προσδιορίσουμε. 

Εν κατακλείδι, η Τεχνητή Νοημοσύνη, αν και μπορεί να αυτοματοποιήσει μια πληθώρα διαδικασιών, δεν δείχνει ότι μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εξειδίκευση και δημιουργικότητα. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, είναι ότι τα συστήματα αυτά λειτουργούν ως βοηθοί, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εστιάζουν σε εργασίες μεγαλύτερης αξίας, χωρίς να χάνουν χρόνο σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, να επιταχύνουν την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και να λαμβάνουν γρηγορότερα στρατηγικές αποφάσεις. Γιατί πάντοτε ο Άνθρωπος είναι αυτός που θα καθοδηγεί τις μηχανές.