Sponsored Content

Ο μεγάλος κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής επιτάσσει την υιοθέτηση και εφαρμογή ολοένα και περισσότερων πρακτικών που θα οδηγήσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. O ελληνικός πολυεθνικός Όμιλος παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων, ISOMAT, έχει θέσει τη βιωσιμότητα πρωταγωνιστή της στρατηγικής του, προσθέτοντας μάλιστα τα τελευταία χρόνια στο logo του τη φράση «for a sustainable future», δηλώνοντας την ουσιαστική του δέσμευση για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο στις βιομηχανικές του μονάδες και εγκαταστάσεις όσο και στις κατασκευές όπου απευθύνονται τα προϊόντα του. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό του στόχο σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθεί και στα τελικά προϊόντα που διαθέτει στην αγορά.

Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης


Συμβάλλοντας έμπρακτα στο Green Building

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 30% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, το 50% της εξόρυξης και κατανάλωσης πόρων, αλλά και το 36% της ενέργειας που σχετίζεται με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οφείλονται στη λειτουργία των κτιρίων! Με τα ποσοστά αυτά να παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση κάθε χρόνο, η επένδυση στο Green Building με πιστοποιημένες και ποιοτικές λύσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο, κρίνεται αναγκαία.

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σύγχρονων κατασκευών λοιπόν, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας, καθώς αυτές πλέον αξιολογούνται και πιστοποιούνται ως προς αυτό. Συνεπώς, βασικό πεδίο ενδιαφέροντος σήμερα στον κατασκευαστικό κλάδο αποτελούν οι «πράσινες» πιστοποιήσεις, οι οποίες αφορούν τα κτίρια. Τέτοιου είδους πιστοποιήσεις είναι οι LEED, BREEAM, κ.α., με την πιστοποίηση κατά LEED να βρίσκει τη μεγαλύτερη απήχηση τόσο παγκόσμια όσο και πανελλαδικά και είναι πλέον συνώνυμη με την έννοια της πράσινης δόμησης. Παρόλα αυτά, η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων συμβάλλει καθοριστικά στην πράσινη πιστοποίηση.

Οι εγκαταστάσεις της ISOMAT στον Ασπρόπυργο Αττικής


Για τον λόγο αυτό, η ISOMAT αναπτύσσει και παράγει ολοένα και περισσότερα προϊόντα υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης και εργασίας για τον άνθρωπο. Προϊόντα που φέρουν
διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, οι οποίες αφορούν τόσο τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όσο και τη φιλικότητά τους ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Χαρακτηριστικές τέτοιες πιστοποιήσεις είναι οι EMICODE®, Indoor Air Comfort Gold, Blue Angel και Ecolabel, τις οποίες λαμβάνουν τα προϊόντα μετά από αυστηρούς επιστημονικούς ελέγχους από εγκεκριμένους φορείς. Για την εξασφάλιση credits στην πιστοποίηση LEED απαιτείται η σχετική δήλωση του κατασκευαστή για την περιεκτικότητα VOC των προϊόντων, η οποία οφείλει να είναι σύμφωνη με προκαθορισμένους κανονισμούς και με πιστοποιήσεις εξωτερικών φορέων, όπως οι EMICODE® και Indoor Air Comfort Gold. Τα προϊόντα με τις ανωτέρω σημάνσεις, λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής εκπομπής πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό κατοικιών και λοιπών κτιρίων, το οποίο έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο για την υγεία του εφαρμοστή και του τελικού χρήστη, όπως και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ο Όμιλος ISOMAT διαθέτει 7 χημεία R&D και 3 χημεία Ποιοτικού Ελέγχου, όπου κάθε χρόνο αναπτύσσονται πολλά νέα προϊόντα

Επιπλέον, σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων και τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές του επιπτώσεις, LEED credits προσδίδουν και τα προϊόντα που διαθέτουν περιβαλλοντικές δηλώσεις προϊόντος (EPDs). Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD) αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Η επαλήθευσή τους από ανεξάρτητους φορείς καθιστά τα EPDs από τις πιο αξιόπιστες πηγές σχετικά με τη βιωσιμότητα και φιλικότητα των προϊόντων προς το περιβάλλον. Η ISOMAT είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που διαθέτει EPDs για μια τόσο ευρεία γκάμα υλικών για την κατασκευή από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή, με τη βιβλιοθήκη των περιβαλλοντικών δηλώσεων να εμπλουτίζεται συνεχώς.


Επένδυση σε ΑΠΕ και προγράμματα ανακύκλωσης

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η ISOMAT εγκατέστησε μέσα στο 2022 φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1MW στις στέγες των κτιρίων του εργοστασίου της μητρικής εταιρείας στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, επενδύοντας ουσιαστικά στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, έχοντας ήδη εγκαταστήσει τον πρώτο της σταθμό φόρτισης οχημάτων στις εγκαταστάσεις της μητρικής, ο Όμιλος προχωρά σταδιακά σε εγκατάσταση νέων σταθμών φόρτισης που θα τροφοδοτούνται και αυτοί από την ενέργεια των φωτοβολταϊκών πάνελ, τα οποία πλέον παράγουν περίπου το 50% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση αυτή συνοδεύει την ανανέωση του στόλου της ISOMAT, με το 25% των νέων οχημάτων που θα αποκτηθούν το 2024 να είναι ηλεκτροκίνητα και υβριδικά, με εκπομπές CO2 λιγότερες των 50g ανά χιλιόμετρο, σύμφωνα με τον νόμο για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή.


Ακόμη, από τον Μάιο του 2022 η ISOMAT συμμετέχει στην περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα
«In the Loop», πρωτοβουλία του ομίλου Πλαστικά Θράκης, συλλέγοντας και διοχετεύοντας συστηματικά τα πλαστικά της απορρίμματα, με στόχο να παραχθούν από αυτά νέα βιώσιμα προϊόντα. Μάλιστα, έχει ήδη επιστρέψει έως σήμερα περισσότερους από 30 τόνους πλαστικού. Στη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας περιλαμβάνεται επίσης το να σχεδιάζονται και να παράγονται ελαφρύτερα προϊόντα με λιγότερο πλαστικό, που διατηρούν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, και το να ελαχιστοποιούνται οι περιττές συσκευασίες τους. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνονται οι εκπομπές αερίου σε κάθε στάδιο, από την παραγωγή, τις μεταφορές, την ανακύκλωση, μέχρι και την απόρριψη.

Μεριμνώντας ολιστικά για την προστασία του περιβάλλοντος και την καλλιέργεια κουλτούρας ευαισθητοποίησης, η ISOMAT έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το πρωτοποριακό πρόγραμμα ανακύκλωσης αποτσίγαρων «Gopa Free» της Cigaret Cycle, στις εγκαταστάσεις της σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, κλείνοντας το 2022 με την επεξεργασία της ανακύκλωσης να αποδίδει κέρδος για το περιβάλλον με 73m3 γλυκού ή αλμυρού νερού να έχουν σωθεί από ρύπανση.

Σύγχρονες κατασκευές για μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Αναγνωρίζοντας πλήρως τις ανάγκες για «πράσινες» πρακτικές και αειφορία, η ISOMAT συνεχίζει να επενδύει δυναμικά σε σύγχρονες μεθόδους ουσιαστικής συμβολής σε ένα βιώσιμο μέλλον, που αφορούν κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της!