Sponsored Content

Η βιωσιμότητα είναι για κάθε επιχείρηση έννοια ουσιαστική και πλέον πολύ συγκεκριμένη, έχοντας αφήσει καιρό τώρα πίσω τη θεωρητική της ή/και αφηρημένη της πολλές φορές οπτική. Σήμερα η ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας είναι ο απώτερος σκοπός και ως εκ τούτου βασικό μέρος της στρατηγικής και του σχεδιασμού των εταιρειών που μεριμνούν για το παρόν και που κυρίως προσβλέπουν στο μέλλον, για την εξασφάλιση της ύπαρξής τους αλλά και ως μέρος της υπεύθυνης και συνεπούς τοποθέτησης τους απέναντι στις σημερινές και τις επόμενες γενιές.

Για την ΟΛΠ Α.Ε., την εταιρεία που διαχειρίζεται και λειτουργεί το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η εξασφάλιση αυτής της βιωσιμότητας στο μέλλον και η ανάπτυξη με τέτοιους όρους είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα, καθώς είναι απολύτως καθαρό σε όλη τη Διοίκηση ότι τα μέτρα που λαμβάνει τώρα είναι αυτά που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό μελλοντικό αποτέλεσμα.

Για το λιμάνι του Πειραιά οι βασικοί τιθέμενοι στόχοι έχουν επιτευχθεί. Είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά λιμάνια της Μεσογείου, κατατάσσεται πρώτο επιβατικό λιμάνι στην Ευρώπη και παρέχει ολοκληρωμένες λιμενικές υπηρεσίες, διαθέτοντας έναν από τους μεγαλύτερους τερματικούς σταθμούς μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες τερματικού σταθμού αυτοκινήτων, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και φυσικά  ακτοπλοΐα και διεθνή κρουαζιέρα. Ο επόμενος σημαντικός στόχος είναι αυτό το λιμάνι να αποτελέσει και πρότυπο πράσινο λιμάνι στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη και γιατί όχι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για αυτό και αρκετό καιρό τώρα η ΟΛΠ Α.Ε. υλοποιεί σταθερά μία ολιστική πολιτική για το περιβάλλον, σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία αλλά και τους Διεθνείς Κανονισμούς, με στοχευμένες επενδύσεις και δράσεις, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και έχοντας αναπτύξει ειδικό μηχανισμό για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του με στόχο την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε ένα πλέον εξελιγμένο στάδιο οργάνωσης και διαχείρισης μέσω πρωτοβουλιών όπως το «EcoPorts Port» Status  και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης PERS. Η ΟΛΠ Α.Ε. μόνο το έτος 2022 διέθεσε σε ενέργειες και δράσεις για το περιβάλλον το ποσό των 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς υλοποίησε όλες τις απαραίτητες θαλάσσιες και χερσαίες υπηρεσίες καθαρισμού και επένδυσε σε σημαντικά περιβαλλοντικά έργα και μελέτες. Ο ΟΛΠ έχοντας υιοθετήσει όλα τα σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα διαφάνειας, δημοσιοποιεί σε τακτική βάση τα στοιχεία που σχετίζονται με τους τομείς Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Η στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εντός του Λιμένα, η μικροκλιματική αναβάθμιση, η ορθή διαχείριση αποβλήτων, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση και η εφαρμογή  σχεδίων έκτακτης ανάγκης χερσαίας και θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν χαρακτηριστικά μόνο παραδείγματα των ήδη αποφασισμένων δράσεων στο λιμάνι, οι οποίες είναι μέρος ενός ευρύτερου πλάνου που αποσκοπεί στην πράσινη δραστηριοποίηση, και στη συμβολή για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών  περιβαλλοντικών στόχων. Τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών είναι εμφανή και μετρήσιμα και βασίζονται σε μια συστηματική και διαφανή προσέγγιση χρησιμοποιώντας αρχές ταξινομίας. Χρόνο με το χρόνο, η εταιρεία ελαχιστοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της, όπως συνέβη το 2022 με περαιτέρω μείωση 12% σε σύγκριση με το 2019.

Η εταιρεία επίσης, τηρεί αυστηρά τα πρότυπα και τις οδηγίες ESG και πραγματοποιεί δράσεις που αφορούν και στους τρεις του πυλώνες, περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση, με ισορροπημένο τρόπο. Άλλωστε οι συνεχείς διακρίσεις και βραβεύσεις της εταιρείας σχετικά, όπως η πρόσφατη ένταξη στη λίστα με τις «Πιο Βιώσιμες Εταιρείες στην Ελλάδα» αποτελεί ισχυρή απόδειξη της βούλησης και των έμπρακτων προσπαθειών στον λιμένα Πειραιά προς αυτή την κατεύθυνση.