Sponsored Content

Η μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην ΝΑ Ευρώπη, με ηγετική θέση στη χώρα μας, αποτελώντας συνώνυμο της Ελληνικής Καινοτομίας και Άριστης Ποιότητας, πρωτοπορεί και στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσα από τη διαχρονική εφαρμογή βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητές της.

Η 100% ελληνική εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα την ιδιαίτερη ευαισθησία της σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, ακολουθώντας διαχρονικά μια πορεία ευθύνης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληθώρα δράσεων δημιουργίας θετικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου.

Η ΜΕΓΑ ολοκλήρωσε ένα από τα μεγαλύτερα έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη χώρα μας

 

Η ΜΕΓΑ προχώρησε πρόσφατα σε μια μεγάλη επένδυση, στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός εκσυγχρονισμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 3MWp στις οροφές κτιρίων της μονάδας της στις Αχαρνές Αττικής. Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τελευταίας τεχνολογίας, σε μια συνολική έκταση 25.000 τετραγωνικών μέτρων, η ελληνική εταιρεία αξιοποιεί πλέον την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή των προϊόντων της με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, στρέφοντας, παράλληλα, το παραγωγικό της μοντέλο προς ένα ανθρακικά ουδέτερο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αναμένεται να αποφέρει 4.436MWh/έτος πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ισοδυναμεί με αντιστάθμιση 2.537 τόνων CO2/ έτος.

Ευθυγράμμιση με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
Η ΜΕΓΑ έχει υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, όπως αυτή εκφράζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 (Sustainable Development Goals). Η εταιρεία συμβάλλει στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρακολουθεί διαρκώς τις σχετικές επιδόσεις της και παρουσιάζει αναλυτικά την πρόοδό της στον απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης.

Έμπρακτη συνεισφορά στους παρακάτω στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρόγραμμα Act Green:

Η ΜΕΓΑ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green, με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που περιλαμβάνει τρεις χρονολογίες – σταθμούς: 2023 – 2030 – 2050.
Συγκεκριμένα, με το Act Green στοχεύει στην δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, πετυχαίνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).
Στα πλαίσια του προγράμματος Act Green, έχει θέσει τους κάτωθι σημαντικούς στόχους, τους οποίους η εταιρεία υπηρετεί με συνέπεια:

Υιοθέτηση Αρχών Κυκλικής Οικονομίας

Για την 100% ελληνική εταιρεία – leader στον τομέα προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα, η προαγωγή της κυκλικής οικονομίας μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΜΕΓΑ, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ήδη από το έτος 2020 ενσωματώνει πιστοποιημένο ανακυκλωμένο υλικό κλειστού βρόγχου (closed – loop recycling) στις συσκευασίες των προϊόντων της, συμβάλλοντας δυναμικά στις προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης πόρων, με την αποφυγή χρήσης παρθένου πολυαιθυλενίου, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά το ανθρακικό προφίλ τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανακυκλωμένο υλικό τηρεί όλες τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας της ΜΕΓΑ, όπως προκύπτει μέσα από τους απαιτητικούς διαγνωστικούς και εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργεί η εταιρία.

Πιστοποιήσεις ISO

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO:

• ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση)
• ISO 50001 (Συστήμα Διαχείρισης Ενέργειας)
• ISO 45001 (Σύστημα Υγείας & ασφάλειας)
• ISO 9001 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ατομικής υγιεινής, ιατροτεχνολογικών προϊόντων Class I και μαντηλιών)
• ISO 13485 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε ό, τι αφορά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ακράτειας και συναφών προϊόντων Class I) και χειρουργικών μασκών ΕΝ 14683 TYPE I, II και IIR
• ISO 22716 (Εφαρμογή ορθών βιομηχανικών πρακτικών στα καλλυντικά σε ό, τι αφορά την παραγωγή, έλεγχο, αποθήκευση και μεταφορά καλλυντικών (εμποτισμένα μαντηλάκια μιας χρήσης.)

Ακόμα, η ΜΕΓΑ έχει λάβει τις παρακάτω Πιστοποιήσεις:
• Πράσινο Πιστοποιητικό: βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία διοίκησης της εταιρίας προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια.
• Πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council) Chain of Custody και Πιστοποίηση PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) Chain of Custody. Οι πιστοποιήσεις αυτές αποδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για τη φροντίδα του περιβάλλοντος μέσα από την αειφόρο διαχείριση των δασών. Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκινάει από το δάσος και συνεχίζεται με αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, εξασφαλίζοντας για τους τελικούς καταναλωτές τη σιγουριά ότι αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.
• Πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Platinum”, καθώς το 2022 η μονάδα παραγωγής της πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.

Τέλος, η ΜΕΓΑ έχει πιστοποιηθεί με τα παρακάτω πρότυπα:
• COSMOS- Standard και Health and Beauty Standard της Soil Association για την πιστοποίηση των βιολογικών και των φυσικών προϊόντων καλλυντικών, που διασφαλίζουν ότι η διαδικασία διαχείρισης ενός προϊόντος από το «χωράφι στο ράφι» έχει τύχει δίκαιης μεταχείρισης (treated fairly).
• The OEKO-TEX® Standard 100, το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πιστοποίηση για όλα τα στάδια παραγωγής των βρεφικών πανών Babylino και των σερβιετών EveryDay, των μασκών και των πανών και σερβιετών ακράτειας, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι τα τελικά προϊόντα δεν περιέχουν βλαβερές χημικές ουσίες.

Συνεργασίες με περιβαλλοντικούς φορείς
Επιπλέον, η ΜΕΓΑ έχει ενώσει τις δυνάμεις της με περιβαλλοντικούς φορείς και οργανισμούς, που με το έργο τους συνεισφέρουν να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ.
Συγκεκριμένα, υλοποιεί για 3η χρονιά σε συνεργασία με την Εναλεία το πρόγραμμα «ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΓΑΙΟ», το οποίο έχει ως στόχο τον καθαρισμό πλαστικών απορριμμάτων που προέρχονται από τον βυθό της θάλασσας.
Επίσης, η ΜΕΓΑ πρόσφατα εγκαινίασε το νέο πρόγραμμα Babytree – Φυτεύουμε 1 δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται, όπου σε συνεργασία με τη We4all, θα φυτευτούν στη χώρα μας 85.346 δέντρα, όσες και οι γεννήσεις ετησίως στη χώρα μας το έτος 2021, τη χρονιά της μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής. (Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: 2021)

Με στόχο ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, η 100% ελληνική εταιρεία θα καλύψει, πέραν της δενδροφύτευσης και τα κόστη φροντίδας (πότισμα κ.ά.) των δέντρων για 3 χρόνια, που είναι και το απαραίτητο διάστημα ώστε τα δέντρα να μπορούν να επιβιώσουν από μόνα τους.

Πράξεις Φροντίδας για την Κοινωνία


Στον πυλώνα Κοινωνία, η ΜΕΓΑ εντατικοποιεί τις προσπάθειές της σε στοχευμένες κοινωνικές δράσεις που σχετίζονται κυρίως με την Υγεία, το σημαντικότερο αγαθό για τον Άνθρωπο:
• Πρόγραμμα «Μαζί για την Υγεία τους» σε συνεργασία με το Σωματείο “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος”. Η ΜΕΓΑ προσφέρει για 9η συνεχή χρονιά ιατρικό εξοπλισμό σε παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων στην Ελλάδα. Έως σήμερα έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα πάνω από 60.000 παιδιά.
• Πρόγραμμα «Θεραπείες ζωής για τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ». Η εταιρεία στηρίζει τα Γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ προσφέροντας 1.000 θεραπείες έγκαιρης αποκατάστασης βρεφών και παιδιών, σε 6 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα.
• Πρόγραμμα «Στέγη Φροντίδας», σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS. Η ΜΕΓΑ καλύπτει για 8η συνεχή χρονιά τις ετήσιες ανάγκες μιας οικογένειας στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου (διατροφή, ένδυση, γενικά έξοδα σπιτιού, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, μισθός Μητέρας SOS, ψυχολογική – ψυχοκοινωνική στήριξη και ψυχαγωγικές – εκπαιδευτικές δραστηριότητες των παιδιών).

• Πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί» σε συνεργασία με του Γιατρούς του Κόσμου. Στόχος του προγράμματος ήταν να προσφέρει για τέσσερις συνεχείς χρονιές ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε εγκύους και νεογνά που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Από την αρχή του προγράμματος έλαβαν παιδιατρική φροντίδα πάνω από 5.000 βρέφη και παιδιά, ενώ πάνω από 600 ήταν επισκέψεις των εγκύων και των μητέρων στο γυναικολογικό τμήμα.

• Πρόγραμμα «Θύμισέ μου» σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Κύριος στόχος της δράσης είναι να μεταδοθεί το μήνυμα της πρόληψης ως στάσης ζωής για όλες τις γυναίκες, και ταυτόχρονα να τις κινητοποιήσει να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην πρόληψη της υγείας τους.

• Πρόγραμμα «Πρόληψη = Στάση Ζωής» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής. Βασικός στόχος της ενέργειας είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις έφηβες και τις οικογένειές τους για την εξαιρετική σημασία της πρόληψης από μικρή ηλικία. Το συνολικό πρόγραμμα «Πρόληψη = Στάση ζωής» περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, όπως μεταξύ άλλων τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη (www.everyday.gr) και τις χορηγίες σε συνέδρια που παρουσιάζουν σημαντικά θέματα της εφηβείας, παρουσία ειδικών επιστημόνων της Ελληνικής Εταιρίας Εφηβικής Ιατρικής.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΜΕΓΑ προσέφερε ως δωρεά το 2022 πάνω από 6,7 εκ. προϊόντα προσωπικής υγιεινής δωρεάν σε εκατοντάδες Φορείς πανελλαδικά, που στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Κοιτώντας μπροστά, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ΜΕΓΑ ως πρωταγωνιστής του κλάδου προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα, πιστή στις αρχές της για βιώσιμη ανάπτυξη, εντατικοποιεί τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες, ανταποδίδοντας σταθερά την εμπιστοσύνη της Κοινωνίας με ουσιαστικές δράσεις με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Έτσι, φροντίζει με υπευθυνότητα για το αύριο, σήμερα.