Οι ελπίδες των κρατών των δυτικών Βαλκανίων να ξεκινήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύσεις ένταξης βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση αβέβαιης αναμονής, καθώς η Γαλλία επιμένει ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ δεν είναι ακόμη έτοιμο να συζητήσει τη δυνατότητα αποδοχής νέων μελών, όπως αποδεικνύουν έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ διπλωματικών αποστολών στις Βρυξέλλες.

Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία κόπτονται να λάβουν το πράσινο φως αυτή την εβδομάδα για να αρχίσουν επίσημες συνομιλίες, προκειμένου να ενταχθούν στον μεγαλύτερο εμπορικό όμιλο στον κόσμο. Ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη υποστηρίζουν αυτό το αίτημα, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες επιθυμούν μια πλήρη αναμόρφωση της διαδικασίας διεύρυνσης, πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες.

Το Παρίσι επιθυμεί οι περαιτέρω συνομιλίες να γίνονται “πιο σταδιακά, να είναι πιο εστιασμένες στα οφέλη που προσφέρουν στις ενδιαφερόμενες χώρες και να είναι αναστρέψιμες, ανάλογα με το πόσο αποτελεσματική, απτή και βιώσιμη είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων”, όπως αναφέρεται σε ένα σχέδιο ανακοινωθέντος από μια υπουργική συνάντηση στο Λουξεμβούργο. Το σημείωμα κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου από Γάλλους διπλωμάτες σε άλλες κυβερνήσεις της ΕΕ.

Δεν θα πρέπει να δοθεί ημερομηνία για επίσημες διαπραγματεύσεις στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία προτού η ΕΕ ολοκληρώσει αυτή την αναθεώρηση της “μεθοδολογίας” της, ανέφερε.

Οι υποστηρικτές της διεύρυνσης υποστηρίζουν ότι η προοπτική ένταξης στην ΕΕ θα βοηθήσει στην περαιτέρω πρόσδεση αυτής της προβληματικής περιοχής στη Δύση, ενώ η αποτυχία να καθοριστεί ημερομηνία για την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων κινδυνεύει να αποδυναμώσει τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Ωστόσο, δυτικοί αξιωματούχοι της ΕΕ που έχουν οργιστεί από την αποτυχία των ανατολικών κρατών τα οποία προσχώρησαν το 2004 και το 2007 να υποστηρίξουν το κράτος δικαίου και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, είναι επιφυλακτικοί για την είσοδο νέων μελών.

Χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία -που βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων αποδεκτών των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και της βοήθειας στον αγροτικό τομέα- βρίσκονται σε απόσταση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα δημοκρατικά τους πρότυπα και ο εκτελεστικός βραχίονας του μπλοκ μέχρι στιγμής δεν τους έχει υποχρεώσει να ευθυγραμμιστούν.

Με την επιμονή της Γαλλίας, η ΕΕ δήλωσε στην ανακοίνωσή της του Ιουνίου σχετικά με το θέμα της διεύρυνσης ότι η αποδοχή των νέων μελών θα πρέπει να λάβει υπόψη την «ικανότητα ενσωμάτωσης» τους στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες δεν είναι μόνοι που βλέπουν τις εξελίξεις με σκεπτικισμό. Χώρες όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία αναφέρουν διμερή ζητήματα που πρέπει πρώτα να επιλυθούν, ενώ άλλες επιδιώκουν όρους που συνδέονται με οποιοδήποτε θετικό τους νεύμα, ειδικά για την Αλβανία. Αυτές οι προϋποθέσεις αυξάνουν τις επιπλοκές στο ζήτημα.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ θα κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό τη Δευτέρα πριν από την συνάντηση των υπουργών στο Λουξεμβούργο την Τρίτη, όπου πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αυτό το θέμα. Σε περίπτωση συμβιβασμού, οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να υπογράψουν όταν συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Το τελευταίο σχέδιο απόφασης, που χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2010, και το οποίο είδε το Bloomberg, δίνει το πράσινο φως ώστε οι επίσημες ενταξιακές διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, αλλά “κανείς δεν είναι ευτυχισμένος” με τη διατύπωση, σύμφωνα με διπλωμάτη που είναι γνώστης των συγκεκριμένων συζητήσεων.