Η δουλειά που πρέπει να γίνει για να επιστρέψει η παγκόσμια οικονομία σε ένα μονοπάτι ανάκαμψης δεν έχει ολοκληρωθεί, αναφέρει το επίσημο ανακοινωθέν της Συνόδου του G20, τονίζοντας τους κινδύνους για την ανάπτυξη των αναδυόμενων χωρών από τις ευμετάβλητες κεφαλαιακές ροές.

Το ανακοινωθέν δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στο θέμα της Συρίας, παρότι είναι σαφές ότι αυτό επισκίασε τις όποιες συζητήσεις για την παγκόσμια οικονομία στην Αγία Πετρούπολη.

Οι ηγέτες του G20 επιβεβαίωσαν τη συνεχιζόμενη και πλήρη αφοσίωσή τους στη λήψη αποφασιστικών μέτρων, προκειμένου να επιστρέψουν σε ένα μονοπάτι ισχυρής, διατηρήσιμη, ισορροπημένης και πλούσιας σε θέσεις εργασίας ανάπτυξης.

Οι χώρες του G20 συμφώνησαν να διατηρήσουν μια ευέλικτη προσέγγιση στην εφαρμογή των δημοσιονομικών στρατηγικών τους, παραμένοντας όμως αφοσιωμένες στα βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Μάλιστα, οι αναδυόμενες χώρες συμφώνησαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να στηρίξουν την ανάπτυξη και τη σταθερότητά τους και να θωρακίσουν τις οικονομίες τους απέναντι στα εξωτερικά σοκ.

Το G20 αναγνωρίζει, επίσης, τους κινδύνους και τις παρενέργειες από τις μεγάλες περιόδου της χαλαρής νομισματικής πολιτικής και κάνει λόγο για μετάβαση προς ομαλότερες πολιτικές.