Γερό πλήγμα κατέφερε η πανδημία σε ό,τι γνωρίζαμε, σε συνήθειες, τάσεις και δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, όπως μάλιστα δείχνει διεθνής έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το δίκτυο IRIS σε 22 χώρες και στην Ελλάδα από την Focus Bari.

Ειδικότερα, η έρευνα δείχνει ότι:

  • Οι καταναλωτές έδωσαν περισσότερη βαρύτητα στην διατροφή και γενικότερα στο φαγητό μέσα και έξω από το σπίτι, απ’ ότι στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
  • Οι οικογένειες δέθηκαν περισσότερο, και ο ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.
  • Παρά την αρκετά μεγάλη αναλογία εμβολιασμένων στις περισσότερες χώρες, ο κόσμος προτιμά να πηγαίνει σε υπαίθριες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και χώρους εστίασης, απ’ ότι σε αντίστοιχα που γίνονται σε κλειστούς χώρους.
  • Πιθανά λόγω της πανδημίας, φαίνεται αυξημένο το ενδιαφέρον των ανθρώπων για βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

Δείτε εδώ αναλυτικά την παρουσίαση της έρευνας με όλα τα στοιχεία από 22 χώρες