Στις 7 Μαϊου αναμένεται να ξεκινήσει η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο της Coral με το οποίο η εταιρεία φιλοδοξεί να αντλήσει 90 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτιο της έκδοσης, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων «θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια στο σύνολό τους για την αποπληρωμή μέρους του Υφιστάμενου, Ομολογιακού Δανείου της». Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι «η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός του α’ εξαμήνου 2018».

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως € 1,6 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η εταιρεία δηλώνει ότι «σε περίπτωση κάλυψης του ΚΟΔ σε ποσό μικρότερο των €70 εκατ., η έκδοση του ΚΟΔ και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από την Εκδότρια και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου επενδυτή θα αποδεσμευθεί ατόκως».

omologiakoCoral