Την παραίτηση του κ. Χριστόφορου Κατσάμπα από την ιδιότητά του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανακοίνωσε η εταιρεία Σφακιανάκης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, σύμφωνα με την από 16.07.2019 απόφαση του Δ.Σ. έγινε δεκτή η ανωτέρω παραίτηση και αποφασίστηκε η μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους και η συνέχιση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου με επταμελή σύνθεση για το υπόλοιπο της θητείας του.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η εκλογή του κ. Ευστάθιου Βεντουρή ως μέλους της τριμελούς Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4449/2017 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.