Ο παλμός της οικονομίας

ΦΑΓΕ: Κερδίζει οριστικά τη διαμάχη με την Chobani για το “Greek Yoghurt” στη Βρετανία

  • admin


Οριστικό τέλος στην υπόθεση “Greek Yoghurt” έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΦΑΓΕ να δικαιώνεται τελεσίδικα, τουλάχιστον στη Βρετανία.

Οριστικό τέλος στην υπόθεση “Greek Yoghurt” έδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΦΑΓΕ να δικαιώνεται τελεσίδικα, τουλάχιστον στη Βρετανία.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Lord Neuberger, καθώς και δύο ακόμη ανώτατοι δικαστές, αρνήθηκαν να δώσουν άδεια στην Chobani να ασκήσει αναίρεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, με το σκεπτικό ότι δεν εγείρεται κανένα αμφισβητήσιμο νομικό στοιχείο.

Το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης είναι ότι, προκειμένου να πωληθεί γιαούρτι ως Greek Yoghurt στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει σωρευτικά:
1. να παρασκευάζεται σύμφωνα με μια διαδικασία στράγγισης που αφαιρεί τον υδαρή ορό γάλακτος,
2. να μην περιέχει πρόσθετα ή συντηρητικά, και
3. να παρασκευάζεται στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, τα μόνιμα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ, απαγορεύοντας στην Chobani να πωλεί, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στραγγιστό γιαούρτι που παρασκευάζεται στις ΗΠΑ ως Greek Yoghurt ενώ η διαταγή του Δικαστηρίου υποχρεώνει επίσης την Chobani να αποζημιώσει τη ΦΑΓΕ για τα έξοδα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αίτησης της πρώτης για άδεια προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Chobani υποχρεούται, επίσης, να καλύψει το υπόλοιπο των εξόδων του Αγγλικού Εφετείου, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών.