Αγορές και Στελέχη

Η Pillarstone ανακοινώνει αλλαγές στη διοίκηση

  • newsroom


Ο κ. John Davison παραιτείται από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Η Pillarstone, η παν-ευρωπαϊκή πλατφόρμα παροχής νέων κεφαλαίων και υπηρεσιών λειτουργικής ανάκαμψης σε εταιρείες οι οποίες εντάσσονται στα προβληματικά χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών, ανακοινώνει σήμερα ότι ο κ. John Davison παραιτείται από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Μετά από τέσσερα επιτυχημένα έτη στην Pillarstone, ο κ. Davison αποφάσισε να στραφεί προς άλλες ευκαιρίες. Οι αρμοδιότητες του κ. Davison στην Pillarstone θα επιμεριστούν ανάμεσα στον κ. Gaudenzio Bonaldo Gregori, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα ως επικεφαλής του Ιταλικού παραρτήματος της Pillarstone, και στον κ. Dan Haxby ο οποίος θα αναλάβει την διοίκηση των αντίστοιχων παραρτημάτων σε Λονδίνο και Ελλάδα. Αμφότεροι αποτελούν ήδη μέρος της κεντρικής διοικητικής ομάδας της Pillarstone. O κ. Davison θα παραμείνει στο διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που συγκαταλέγονται στο χαρτοφυλάκιο της Pillarstone ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλιστεί μια ομαλή μεταβατική περίοδος το 2019.

Ο John Davison και η KKR Credit ίδρυσαν από κοινού την Pillarstone το 2015 με σκοπό να παρέχουν λύσεις σε τράπεζες στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση της αξίας των μη-εξυπηρετούμενων, εταιρικών, ναυτιλιακών και μεσιτικών ανοιγμάτων μέσω καινοτόμων συνεργασιών. Αυτή η μοναδική προσέγγιση της Pillarstone την έχει οδηγήσει σε συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ιταλικές τράπεζες.

Μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, η πλατφόρμα κατόρθωσε να αναδειχθεί σε ένα εταιρικό σχήμα παν-ευρωπαϊκής διάστασης, αναγνωρισμένο από τους μεγαλύτερους και βασικότερους παίκτες της αγοράς, και το οποίο διαχειρίζεται περισσότερα από 2,2 δις ευρώ πιστωτικών ανοιγμάτων των δέκα εταιρειών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του. Παράλληλα, η Pillarstone διαχειρίζεται συμμετοχές σε πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία, προσφέροντας πολύ καλές αποδόσεις στους τραπεζικούς της εταίρους.

Ο John Davison δήλωσε σχετικά: «Η από κοινού δημιουργία της Pillarstone με την KKR Credit καθώς και η ομάδα που δημιουργήσουμε, αποτελεί για εμένα κάτι το ιδιαίτερα τιμητικό. Είμαι πολύ περήφανος για ό,τι καταφέραμε να χτίσουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς και για τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει μέχρι σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι η Pillarstone θα συνεχίσει να αποδίδει εξίσου καλά μέσω της μοναδικής προσέγγισης που υιοθετεί προσφέροντας μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις και τεχνική λειτουργική κατάρτιση με σκοπό να υποστηρίξει την αναδιάρθρωση των εταιρειών και την επιστροφή τους στην ανάπτυξη».