Συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 140 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει το πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2020 – 2024 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ που υποβλήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αποτελώντας ένα από τα “ισχυρά” περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Με τις επενδύσεις αυτές, η θυγατρική κατά 51% της ΔΕΠΑ και κατά 49% της Ιταλικής ΕΝΙ, σχεδιάζει την επέκταση του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης κατά 470 χλμ. (286 χλμ. στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και 184 χλμ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας) και την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του φυσικού αερίου στις περιοχές που αναπτύσσει το δίκτυό της στο 74%, από 61% που είναι σήμερα.

Η ανάπτυξη του δικτύου αναμένεται να φέρει 90.000 νέα σημεία παράδοσης (μετρητές), στο ήδη διευρυμένο δίκτυο διανομής των 351.000 ενεργοποιημένων μετρητών που διαθέτει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε σύνολο περίπου 470 χιλιάδων πανελλαδικά.

Επιπλέον, δρομολογείται η ευρεία αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές, μια επένδυση της τάξης των 3,7 εκατ. ευρώ.

Από τα συνολικά κεφάλαια 90,1 εκ. ευρώ θα διατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και 50,5 εκ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ επισημαίνει ότι αξιοποιεί την ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και τα χαμηλά επιτόκια για την εφαρμογή του επενδυτικού της σχεδιασμού και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων.

Η στρατηγική του νέου Προγράμματος Ανάπτυξης, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: στην υλοποίηση αποδοτικών επενδύσεων για την επέκταση του δικτύου και την τροφοδότηση νέων περιοχών, στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και των διανεμηθέντων όγκων στις περιοχές ευθύνης της εταιρείας και στην ολοκλήρωση του ψηφιακού της μετασχηματισμού για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες διανομής και τους τελικούς καταναλωτές.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης, την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού που ξεκίνησε η εταιρεία πριν δύο χρόνια μέσα από την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων εφαρμογών, αλλά και ένα σύγχρονο πλαίσιο ασφάλειας, διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, που εγγυάται ταυτόχρονα και την επιχειρησιακή συνέχεια. Ειδικότερα στον τομέα της ψηφιακής αναβάθμισης προγραμματίζονται επενδύσεις ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Το 2019 η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις άνω των 28 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας το δίκτυό της κατά 104 χλμ. και προσθέτοντας 26.570 νέους ενεργοποιημένους μετρητές, καταγράφοντας λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 41,5 εκατ. ευρώ 12% υψηλότερη σε σχέση με το 2018.

Η υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού αναμένεται να εξασφαλίσει σταθερή κερδοφορία στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ύψους περίπου 180 εκατ. Ευρώ για την επόμενη πενταετία, γεγονός που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να αποδίδει υψηλά μερίσματα στους μετόχους της. Υπενθυμίζεται ότι μόνο την τελευταία τριετία η Εταιρεία διένειμε μερίσματα ύψους περίπου 60 εκατ. Ευρώ. Παράλληλα, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της Εταιρείας στο τέλος του 2024 θα ξεπεράσει τα 323 εκ. ευρώ.

Τα 470 χλμ. που προβλέπεται να κατασκευασθούν μέχρι το 2024 έρχονται να προστεθούν στα 2.426 χλμ. του υφιστάμενου δικτύου σύγχρονων αγωγών που διαθέτει η εταιρεία.