business stories

Γιάννης Αληγιζάκης: Στράγγιξε από ρευστότητα ο κλάδος των πετρελαιοειδών

  • Μαριάννα ΤζάννεO πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών εκτιμά ότι τον Απρίλιο θα μηδενιστούν τα έσοδα του κλάδου που απασχολεί 60.000 εργαζομένους - 70% κάτω η βενζίνη

«Τον Απρίλιο τα έσοδα θα έχουν σχεδόν μηδενιστεί και η έλλειψη ρευστότητας θα απειλήσει τη βιωσιμότητα του κλάδου. Ενός υγιούς κλάδου που άμεσα και έμμεσα απασχολεί πάνω από 60.000 εργαζομένους», δηλώνει σε συνέντευξή του στο «business stories» o πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) Γιάννης Αληγιζάκης.

Οπως αναφέρει, η κατάσταση θα επιδεινωθεί με τη λήξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στο τέλος του μήνα, το οποίο υπολογίζεται να ρίξει κατά 60% τα συνολικά έσοδα από τα τρέχοντα επίπεδα. Το κυριότερο όμως πρόβλημα, πέραν της συρρίκνωσης του τζίρου, θα είναι η έλλειψη ρευστότητας. «Είμαστε ο μοναδικός κλάδος ο οποίος προκαταβάλλει δασμούς και φόρους που αντιπροσωπεύουν το 70% της αξίας του προϊόντος», επισημαίνει. Το γεγονός μάλιστα ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν διακόψει τη λειτουργία τους ή κάνουν χρήση της επέκτασης των μεταχρονολογημένων επιταγών για 75 ημέρες διογκώνει τα προβλήματα. Σήμερα, έναν μηνά μετά την έναρξη της κρίσης, μοναδικό αίτημα στο οποίο δεν έχει πάρει καμία απάντηση ο κλάδος από το υπουργείο Οικονομικών είναι η ισότιμη αντιμετώπιση με όλες τις άλλες επιχειρήσεις, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα εξόφλησης των δασμών σε 30 ημέρες, μέτρο που θα έδινε διέξοδο στο πρόβλημα που απειλεί την αγορά πετρελαιοειδών.

-Ποια η συνολική εικόνα του κλάδου πετρελαιοειδών μέχρι σήμερα; Η εικόνα του κλάδου σήμερα είναι προβληματική. Με τη λήψη των περιοριστικών μέτρων οι βενζίνες εμφανίζουν σταθερή μείωση 70%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης μικρότερη μείωση, κατά 40%, κάτι που οφείλεται στις αυξημένες γεωργικές καλλιέργειες, αλλά και στις αυξημένες μετακινήσεις εμπορευμάτων. Το πετρέλαιο ναυτιλίας, με τη μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, εμφανίζει μείωση 70%. Αντίθετα, η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης οδήγησε τα νοικοκυριά σε μεγάλη αποθεματοποίηση, με συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων.

– Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες από την επέλαση της πανδημίας; Η κατάσταση στον κλάδο θα επιδεινωθεί απότομα και σε μεγάλο βαθμό στο τέλος του μήνα, με τη λήξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Προβλέπεται συνολική μείωση των πωλήσεων κοντά στο 60% σε σχέση με σήμερα. Πέραν της συρρίκνωσης των εσόδων, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η έλλειψη ρευστότητας. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος ο οποίος προκαταβάλλει δασμούς και φόρους που αντιπροσωπεύουν το 70% της αξίας του προϊόντος. Ακόμα και σε κλάδους με υψηλή δασμολογική επιβάρυνση, όπως τα καπνά και το αλκοόλ, παρέχεται πίστωση 30-45 ημερών.

Οι πωλήσεις των εταιρειών πετρελαίου αφορούν όλους τους κλάδους της οικονομίας και όχι μόνο των πρατηρίων, όπως ενδεχομένως εσφαλμένα εκτιμά το υπουργείο Οικονομικών. Οι κλάδοι αυτοί εξοφλούν τις αγορές τους με πιστώσεις μέχρι και 90 ημέρες. Ηδη πολλές επιχειρήσεις έχουν διακόψει τη λειτουργία τους ή κάνουν χρήση της επέκτασης των μεταχρονολογημένων επιταγών για 75 ημέρες. Συνεπώς, για πωλήσεις στις οποίες έχουμε προκαταβάλει τους δασμούς, η είσπραξη θα γίνει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον Απρίλιο τα έσοδα θα έχουν σχεδόν μηδενιστεί και η έλλειψη ρευστότητας θα απειλήσει τη βιωσιμότητα του κλάδου. Ενός υγιούς κλάδου που άμεσα και έμμεσα απασχολεί πάνω από 60.000 εργαζομένους.

– Τα μέτρα στήριξης της πολιτείας για τις επιχειρήσεις είναι ικανά να συγκρατήσουν τον κατήφορο που έχει πάρει ο κλάδος ή θα χρειαστούν πρόσθετα; Το κράτος ανταποκρίνεται με εξαιρετικό τρόπο σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρόληψης για την επέκταση της πανδημίας.

Σε ένα σύστημα υγείας με ελλείψεις, η διαχείριση του προβλήματος υπήρξε υποδειγματική. Συγχρόνως, και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός χώρος, προχώρησε σε μέτρα στήριξης της οικονομίας που αντιπροσωπεύουν το 3,5% του ΑΕΠ. Η γενική αίσθηση είναι ότι για πρώτη φορά το κράτος είναι παρόν και αποτελεσματικό, γεγονός που θα αποτελέσει πολύ σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Ο κλάδος δεν εντάχθηκε σε κανένα μέτρο στήριξης. Αντίθετα, κάποια μέτρα, όπως η μείωση των ενοικίων στα πρατήρια, δημιουργούν στρέβλωση διότι, ενώ μειώνεται το ενοίκιο που καταβάλλει το πρατήριο στην εταιρεία, δεν συμβαίνει το ίδιο και με το ενοίκιο της εταιρείας προς τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Μοναδικό αίτημα, στο οποίο δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από το υπουργείο Οικονομικών, είναι η ισότιμη αντιμετώπιση με όλες τις άλλες επιχειρήσεις, με δυνατότητα εξόφλησης των δασμών σε 30 ημέρες, μέτρο που θα δώσει κάποια διέξοδο στο πρόβλημα που μας απειλεί.

– Εάν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, θα αυξηθεί η χρήση των Ι.Χ.; Ενδεχομένως, η εικόνα της αγοράς, ειδικότερα στις βενζίνες, να βελτιωθεί σταδιακά με την άρση των περιοριστικών μέτρων. Υπάρχει και η αισιοδοξία για αύξηση του εσωτερικού τουρισμού που φυσιολογικά θα ενισχύσει τις καταναλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρέπει να συνεκτιμηθεί και η επιβαρυμένη κατάσταση των νοικοκυριών που ενδέχεται να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.

– Η πρόσφατη απόφαση του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής πετρελαίου θεωρείτε ότι μπορεί να οδηγήσει στην ανάκαμψη των τιμών των καυσίμων; Η συμφωνία του ΟΠΕΚ αυξάνει τις πιθανότητες ανοδικής πορείας των τιμών πετρελαίου. Μια τέτοια αύξηση επιβαρύνει περαιτέρω τις αρνητικές προοπτικές της αγοράς. Ωστόσο, είναι αμφίβολο εάν η μείωση παραγωγής κατά 9,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μπορεί να επηρεάσει την πορεία των τιμών, όταν η συνολική μείωση της ζήτησης αγγίζει παγκοσμίως τα 20 εκατομμύρια βαρέλια.

– Με ποια περίοδο της Ιστορίας πιστεύετε ότι μπορεί να συγκριθούν οι συνθήκες που βιώνει σήμερα ο κλάδος; Είμαστε σε μια παγκόσμια πανδημία. Μια πρωτόγνωρη κρίση με υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Μια κρίση με 4,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε καραντίνα και 1,5 δισεκατομμύριο εργαζομένους να κινδυνεύουν βάσει της πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ με μειώσεις μισθών ή απώλεια εργασίας. Μια κρίση που, προκειμένου να μετριαστούν οι οικονομικές συνέπειές της, θα απαιτηθούν κεφάλαια ύψους σχεδόν 4 τρισ. στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Μια οικονομική κρίση που μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του 1929 ή τη μεταπολεμική κρίση που αφορούσε την ανάγκη ανασυγκρότησης των κρατών που είχαν πληγεί. Σε σχέση με τη δεκαετή οικονομική κρίση της Ελλάδας, η σημερινή θα είναι εντονότερη και βαθύτερη ως προς το μέγεθος, με σαφώς μικρότερη χρονική διάρκεια από την προηγούμενη. Σήμερα, η προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Εχουμε να διαχειριστούμε μια δύσκολη επόμενη μέρα. Θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ρεαλισμό, αλληλεγγύη και ολοκληρωμένο σχέδιο. Η οικονομία θα βαδίσει προς τον πάτο, αλλά θα ανακάμψει. Πιθανότατα έως το 2022 θα υπάρξει ανοδική τάση.

Απόρρητο Απόρρητο