Τον δρόμο για την 5άστερη επένδυση της Grivalia στην έκταση του κάμπινγκ Βούλας ανοίγει η συμφωνία του δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, χωρίς την οποία ήταν ανοικτό το ενδεχόμενο δικαστικών εμπλοκών ή ακόμη και ακύρωσης του φιλόδοξου project.

Το έργο, με βάση τη σύμβαση που είχε υπογραφεί πέρυσι τον Απρίλιο μεταξύ της αναδόχου εταιρείας, της ΒΔ Επενδυτική (θυγατρικής της Ναυσικά Α.Ε., η οποία ανήκει κατά 80% στην Grivalia Hospitality, τον επενδυτικό βραχίονα της Grivalia Properties στον κλάδο των ξενοδοχείων και το υπόλοιπο στον όμιλο Παπαθεοχάρη) περιλαμβάνει πολυτελές camping 5 αστέρων σε μία επένδυση τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ, ενώ εντός της έκτασης προγραμματίζεται και η δημιουργία θερινού κινηματογράφου από τον όμιλο Tanweer.

Η εμπλοκή δημιουργήθηκε όταν η ΕΤΑΔ, η οποία με τη σειρά της έχει παραχωρήσει την έκταση στο Δήμο, έπρεπε να δώσει τη σύμφωνη γνώμη στο τέλος του 2019 για τη μελέτη διαμόρφωσης της περιοχής του κάμπινγκ, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι η αξιοποίηση στην οποία προβαίνει ο δήμος, σύμφωνα με την σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, «υπερβαίνει» τις προβλέψεις της αρχικής σύμβασης παραχώρησης.

Σημειώνεται εδώ ότι τον Απρίλιο του 2017 είχε υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του δήμου και της ΕΤΑΔ ΑΕ, με χρονική διάρκεια 15 έτη από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου με χρηματικό αντάλλαγμα ποσοστού 20,75% επί πάσης φύσεως εσόδων, αφαιρουμένων φόρων και τελών που θα εισπράξει ο δήμος είτε από δική του εκμετάλλευση είτε από μισθωτικά ανταλλάγματα τρίτων και με ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα το ποσό των 45.000 ευρώ.

Ο δήμος εκκίνησε πέρυσι τη διαδικασία υπομίσθωσης της εν λόγω έκτασης όπου τελικά μετά από τον διεθνή, δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό προέκυψαν ως πλειοδότες, για την υπομίσθωση της Ζώνης 1 του ακινήτου η εταιρεία ΒΔ Επενδυτική που προσέφερε το ποσό των 265 χιλ. ευρώ ετησίως και για τη Ζώνη 2 του ακινήτου η Τάουν Σίνεμας που προσέφερε το ποσό των 55.000 ευρώ ετησίως.

Χρειάστηκαν επιστολές, αλλά και προφορικές συνεννοήσεις του Δήμου με την προηγούμενη και τη σημερινή διοίκηση της ΕΤΑΔ προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν στην τελική λύση με δύο βασικά σημεία, αφενός την παράταση της διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης κατά 20 χρόνια για το δήμο και αφετέρου την αύξηση του ποσού που έχει λαμβάνειν η ΕΤΑΔ στο 50% των εσόδων του δήμου.

Όπως επισημαίνεται από το Δήμο, η διαπραγμάτευση «εάν και δεν επιδιώχθηκε από τον δήμο μας, κατέληξε στην επίτευξη επί της αρχής συμφωνίας για τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης συμφέρουσας για το δήμο. Εξασφαλίστηκε σημαντικά μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, μεγαλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, υψηλότερα έσοδα για το δήμο και μεγαλύτερη επένδυση με την κατασκευή όχι μόνον εγκαταστάσεων υψηλού επιπέδου αλλά και σημαντικών και απαραίτητων έργων υποδομής (έργα απορροής ομβρίων κτλ), τα οποία θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα παραμείνουν προς όφελος και των δημοτών».

Αναλυτικά όσον αφορά τους όρους που συμφωνήθηκαν και τους οποίους αποδέχεται εγγράφως και η ΒΔ Επενδυτική:

1) Η σύμβαση παραχώρησης της περιοχής του κάμπινγκ Βούλας παρατείνεται έως το 2052, αυξάνοντας την χρονική διάρκεια της παραχώρησης ουσιαστικά κατά 20 έτη.

2) Επιβάλλεται στην ανάδοχο εταιρεία επένδυση τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με το δήμο, συνεπάγεται την ουσιαστικότερη αναβάθμιση της περιοχής με την πραγματοποίηση υψηλής ποιότητας επενδύσεων και έργων υποδομής.

3) Η κατασκευαστική περίοδος παρατείνεται έως την έναρξη του θέρους του 2022, ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ολοκληρωθεί αυτή μέχρι την έναρξη του θέρους του 2021.

4) Από τον Μάιο του 2025, η εταιρεία «ΒΔ Επενδυτική» θα καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα ποσού 300.000 ευρώ, ενώ για την τελευταία δεκαετία (2042-2052) αυτό θα ανέλθει στις 350.000 ευρώ. Συγχρόνως από τα πάσης φύσεως έσοδα που θα εισπράττει ο δήμος από την έκταση, αφαιρουμένων φόρων και τελών, ποσοστό 50% θα αποδίδεται στην ΕΤΑΔ, στο οποίο θα συνυπολογίζεται το κατά τα ανωτέρω ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (71.000 ευρώ).

Ενδεικτικά ως προς τον συγκριτικό πίνακα μισθωμάτων που θα εισπράξει ο δήμος κατά την διάρκεια της ισχύουσας, αλλά και της νέας σύμβασης: