Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που συναντώνται στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Και τούτο καθώς ένα ακίνητο στη Γλυφάδα…κατάφερε να εμπλέξει έναν ιδιώτη με την Εκκλησία, νοσοκομεία, δημοτικές επιχειρήσεις, σωματεία και άλλες υπηρεσίες.

Πρόκειται επί της ουσίας για έναν εκούσιο πλειστηριασμό που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 1η Μαρτίου, με στόχο να διανεμηθεί το ποσό που θα προκύψει, εάν υπάρξει κατακύρωση, μεταξύ των 6 συγκυρίων του ακινήτου. Το οποίο, σημειωτέον, δεν βγαίνει στο σφυρί από κάποια τράπεζα ή servicer.

Σε θέση επισπεύδοντος είναι ο ιδιώτης Σ. Β., ο οποίος κίνησε την όλη διαδικασία και στη θέση των «οφειλετών» εμφανίζονται το Σωματείο «Ιεραποστολική Αδελφότητα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Φουντούλειον Το Σπίτι της Στοργής» που εδρεύει στην Γλυφάδα, το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου», ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Γλυφάδας Αττικής, η «2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΔΥΠΕ)», καθώς και το «Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά – Μεταξά».

Όλοι οι παραπάνω είναι συγκύριοι, με διαφορετικά ποσοστά ο καθένας, ενός οικοπέδου, επιφάνειας 702,80τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο Γλυφάδας στη θέση «Ευρυάλη» και περιβάλλεται από τις οδούς Ζαμάνου, Ερμού, Αρτέμιδος και Βασιλέως Γεωργίου Β’ αρ.38.

Εντός του οικοπέδου υφίσταται κτίσμα συνολικής επιφάνειας 196,44τ.μ., που αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 58,94τμ, ισόγειο με τρία κύρια δωμάτια, χωλλ, κουζίνα και λουτρό, επιφάνειας 111,47τ.μ. και από ισόγεια αποθήκη (παρακείμενο βοηθητικό κτίσμα) επιφάνειας 26,03 τ.μ.

Διευκρινίζεται ότι στην μονοκατοικία έγιναν υπερβάσεις δόμησης και λοιπές αυθαιρεσίες, οι οποίες όλες τακτοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013.

Κατά την επιτόπια επίσκεψη του δικαστικού επιμελητή διαπιστώθηκε ότι το κτίσμα είναι εγκαταλελειμμένο.

Πώς «μοιράστηκαν» το ακίνητο

Πώς όμως έφτασαν όλοι οι παραπάνω να γίνουν «κοινωνοί και συγκύριοι» αυτού του ακινήτου;

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο επισπεύδων Σ.Β. απέκτησε το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 6/32, μέσω αγοραπωλησίας που έγινε το 2001. Το Σωματείο «Ιεραποστολική Αδελφότητα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Φουντούλειον Το Σπίτι της Στοργής», απέκτησε το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 4/32, δυνάμει Πράξης Κληρονομίας, το 2006.

Το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου» ως καθολικός διάδοχος του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου», απέκτησε το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 4/32 δυνάμει Πράξης του 2003.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Γλυφάδας Αττικής, απέκτησε το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 1/32, δυνάμει Πράξης Κληρονομίας, το 2006.

Η «2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΔΥΠΕ)», απέκτησε το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 16/32, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1322/26-11-1985 Πράξης Κληρονομίας από το 1985.

Τέλος, το «Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά- Μεταξά», απέκτησε ο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 1/32 δυνάμει Πράξης Δωρεάς εν Ζωή το 2016.

Ο ιδιώτης Σ.Β. άσκησε αγωγή διανομής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το δικαστήριο τον Ιούλιο του 2022 διέταξε τη λύση της κοινωνίας επί του κοινού ακινήτου τους με την δια πλειστηριασμού πώλησή του, προκειμένου ο καθένας των κοινωνών να λάβει από το εκπλειστηρίασμα που θα επιτευχθεί ποσό ανάλογο με το ποσοστό συγκυριότητάς του.

Η αρχική τιμή και η ανακοπή από το «Μεταξά»

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης η αρχική αξία του ακινήτου και αντίστοιχα η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στις 837.000 ευρώ. Έτσι, με βάση τα ποσοστά τους οι συγκύριοι θα έπαιρναν 156.937 ευρώ ο Σ.Β., 104.625 ευρώ το Σωματείο «Το Σπίτι της Στοργής», 104.625 ευρώ ο «Οργανισμός Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου», 26.156 ευρώ ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Γλυφάδας,  418.500 ευρώ η «2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΔΥΠΕ)» και 26.156 ευρώ το νοσοκομείο Μεταξά.

Το τελευταίο όμως άσκησε ανακοπή στις αρχές Φεβρουαρίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με διπλό αίτημα, αφενός να διορθωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς και αφετέρου να αναγνωριστεί ότι δικαιούται περισσότερα λόγω αύξησης του ποσοστού του.

Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα, το «Μεταξά» ζήτησε τη διόρθωση του ποσοστού συγκυριότητας «δεδομένου ότι ήδη από τη δημοσίευση του ν. 4600/2019 επανήλθε στην κυριότητά του το ποσοστό 17/32 εξ αδιαιρέτου επ’ αυτού, όπως το ίδιο είχε προτείνει και ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της αγωγής διανομής, πλην όμως ο ισχυρισμός του αυτός απορρίφθηκε, διότι δεν είχε έως τότε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, ενώ παρόλο που η τελευταία εκδόθηκε την 15-9-2021, εντούτοις η μεταγραφή της στα οικία βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα, διότι ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου έκρινε αυτήν εσφαλμένη και δεν έχει γίνει η σχετική διόρθωση αυτής».

 

Κάπως έτσι, η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατέστη τελεσίδικη δημιουργώντας δεδικασμένο σε σχέση με τα ποσοστά των συγκυριών και το αίτημα απορρίφθηκε.

Όσον αφορά την τιμή εκκίνησης, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την απόφασή του στις 16 Φεβρουαρίου 2023, έκανε δεκτή την ανακοπή λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή (κοντά στο εμπορικό κέντρο της Γλυφάδας, με κατοικίες καλής ποιότητας κατασκευής, ηλικίας περί τα 20-30 έτη, αλλά και αρκετές νεόδμητες), τις προοπτικές αναβάθμισης στο εγγύς μέλλον, αλλά και το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, το ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως, απέχει 560 μέτρα από το θαλάσσιο μέτωπο κ.α.

Έτσι υπερδιπλασίασε την τιμή πρώτης προσφοράς από τις 837.000 ευρώ στα 1,96 εκατ. ευρώ. Με βάση αυτή την τιμή εκκίνησης διαμορφώθηκαν και τα αυξημένα ποσά που θα πάρουν οι συγκύριοι σε περίπτωση πώλησης και τα οποία είναι: 367.500 ευρώ για τον ιδιώτη Σ.Β., 245.000 ευρώ για το Σωματείο «Το Σπίτι της Στοργής», 245.000 ευρώ  για τον «Οργανισμό Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου», 61.250 ευρώ για τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας, 980.000 ευρώ για τη «2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΔΥΠΕ)» και  61.250 ευρώ για το νοσοκομείο Μεταξά.

Όλα αυτά βέβαια, εάν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι και ο εκούσιος πλειστηριασμός οδηγήσει σε κατακύρωση…

Διαβάστε ακόμη

Πώς η Ελλάδα εξελίσσεται σε κέντρο για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές (pics)

Airbnb: Τέλος χρόνου για καταχωρήσεις και διορθώσεις πριν αρχίσουν οι έλεγχοι της εφορίας

Τέσσερα πλοία επισκευάζονται ταυτόχρονα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας (pics)