business stories

Τέρνα Ενεργειακή: Στρέφεται στις αγορές για επενδύσεις σε μια κρίσιμη περίοδο

  • Δημήτρης Παφίλας


Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 50 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεση των νέων μετοχών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σε ξένους επενδυτές προτείνει το ΔΣ - Ποια έργα θα χρηματοδοτήσουν τα νέα κεφάλαια

Την ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών επέλεξε η Τέρνα Ενεργειακή προκειμένου να αυξήσει την διασπορά και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της – σε μια περίοδο μάλιστα όπου οι ξένοι επενδυτές δεν έχουν την Ελλάδα ως μια από τις επιλογές για τις τοποθετήσεις τους.

Η έκβαση της ιδιωτικής τοποθέτησης θα αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για την ελληνική αγορά προκειμένου να προσελκύσει νέα κεφάλαια και επενδυτές στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Η εταιρεία αποφάσισε να τεθεί προς έγκριση η αύξηση κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης ενώ αποφασίστηκε και η ακύρωση του αποθέματος των ίδιων μετοχών που αγοράστηκαν με σχετικό πρόγραμμα.

H επιτυχία της μητρικής Γεκ -Τέρνα με το πρόσφατο ομολογιακό δείχνει τον δρόμο καθώς και με εκείνη την διαδικασία αντλήθηκαν κεφάλαια για τις νέες επενδύσεις της.

Οι ιδιωτικές τοποθετήσεις, όμως, αποτελούν ένα από τα εργαλεία που διαθέτουν οι εισηγμένες εταιρείες προκειμένου να αυξήσουν τις πηγές χρηματοδότησης τους και τις ωφέλειες για τους μετόχους.

Η επενδυτική ιστορία της ίδιας εισηγμένης εταιρείας υποδεικνύει ότι, η ιδιωτική τοποθέτηση του 2018 ήταν άκρως επιτυχημένη καθώς δόθηκαν 12 εκατ. μετοχές σε περισσότερα απο 30 ξένα funds (4,35 ευρώ) και τότε αυξήθηκε σημαντικά η χρηματιστηριακή αξία της Τέρνα Ενεργειακή.

Με τα κεφάλαια που αντλήθηκαν τότε η εταιρεία επένδυσε στο Αιολικό πάρκο της Εύβοιας, ισχύος 119 MW. To ίδιο θα συμβεί και σήμερα καθώς, σύμφωνα με την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου “τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της Εταιρείας που θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της και συγκεκριμένα την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW, της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW.” Η σημερινή κεφαλαιοποίηση της ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος στο οποίο επενδύουν τα ξένα funds ενώ η τιμή της τοποθέτησης βρίσκεται κοντά στα ιστορικά υψηλά της μετοχής ( 11 ευρώ ).

Αναλυτικά η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου αναφέρει τα εξής : “Η Εταιρεία μας εξετάζει σε διαρκή βάση εναλλακτικούς τρόπους για τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των μετοχών της καθώς και για τη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και των πηγών χρηματοδότησής της με σκοπό την μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους της.

Εισηγούμαστε ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση κεφαλαίου, ως απαραίτητο, κατάλληλο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο καθόσον η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι αλληλένδετη με την διάθεση των προτεινόμενων έως4.556.757νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές και παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας και τα εξής:

-Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας θα είναι κατ ελάχιστον 11 ευρώ ανά μετοχή, τιμή η οποία βρίσκεται στην μέχρι σήμερα περιοχή των ιστορικών υψηλών τιμών της μετοχής της Εταιρείας.

-Η ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς επενδυτές θα βελτιώσει περαιτέρω τη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών. Σημειώνεται ότι παρόμοια συναλλαγή που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2018 είχε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην εμπορευσιμότητα της μετοχής και στην ανάδειξη της χρηματιστηριακής αξίας της Εταιρείας. Ta κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της προαναφερθείσας αύξησης, ποσού 38.475.000 ευρώ υπέρ το άρτιο και 2.850.000 ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, χρησιμοποιήθηκαν από την Εταιρεία γιατη χρηματοδότηση επενδύσεων του Ομίλου στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στην Αμερική, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και του Ειδικού Έργου Ευβοίας ισχύος 119MW.

-Η κάλυψη της αύξησης θα προσφέρει πρόσθετα ίδια κεφάλαια της τάξης των 50.124.327 ευρώ τα οποία θα διατεθούν προς χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας προς όφελος του συνόλου των μετόχων. Ειδικότερα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της Εταιρείας που θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και τους μετόχους της, και συγκεκριμένα την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW, της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW.

-Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διαθέσει τις 4.293.268 ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει κατ εφαρμογή προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,769 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αλλά αντίθετα να τις ακυρώσει προσεχώς. Έτσι, αφαιρουμένου του ποσοστού που οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η αποτελεσματική αραίωση που θα υποστούν οι μέτοχοι της Εταιρείας λόγω της αύξησης, είναι, κατά μέγιστο, μόλις της τάξης του 0,997%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τα οφέλη που θα αντληθούν.”