Το καλύτερο τρίμηνο από πλευράς κερδών ήταν το β’ του 2020 για την εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά, ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία StealthGas συμφερόντων Χάρη Βαφειά.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν στα 8,9 εκατομμύρια δολάρια που είναι το καλύτερο τρίμηνο μετά από εννέα χρόνια και πιο συγκεκριμένα από το α’ του 2013.

Τη ρευστότητα ανέρχεται στα 51,5 εκατομμύρια δολάρια, μετά την αγορά δύο μικρών LPG πλοίων. Το πρώτο παραδόθηκε αρχές Ιουνίου 2020 και το δεύτερο τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τα έσοδα από τη λειτουργία των πλοίων ανήλθαν στα 36,3 εκατομμύρια δολάρια αυξημένα κατά 2,2 εκατ. δολ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Ο υψηλός τζίρος προέκυψε από την αύξηση των χρονοναυλώσεων κατά 20% και τη μείωση της παρουσίας πλοίων της StealthGas στην spot αγορά.

Περίπου το 71% του στόλου είναι χρονοναυλωμένο για το υπόλοιπο του 2020 και τα εξασφαλισμένα έσοδα ανέρχονται στα 112 εκατομμύρια δολάρια/ Γα το 2021 είναι ήδη χρονοναυλωμένο το 21%

Το ΕBITDA ανήλθε στα 21,8 εκατομμύρια έναντι 14,6 το β’ τρίμηνο του 2019.

Για το α’ εξάμηνο τα έσοδα παρουσίασαν ελαφρά μείωση κατά 1,9 εκατομμύρια δολάρια κλείνοντας στα 70,6 εκατ. σε σύγκριση με τα 72,5 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019. Αιτία είναι η μείωση του στόλου κατά 2,6 πλοία και οι συγκριτικά μειωμένες ναυλώσεις.

Τα έξοδα του στόλου μειώθηκαν στα 4,9 εκατ. από 7,9 το 2019 λόγω της μείωσης πλοίων του στόλου στην spot αγορά.

Το EBITDA για το α’ εξάμηνο του 2020 ανήλθε στα 38,3 εκατ. δολάρια έναντι 31.7 το α’ εξάμηνο του 2019.