Φουρτούνες προκαλεί στο Αιγαίο, ο σχεδιασμός για το μεγάλο project των αιολικών πάρκων της Eunice συνολικής ισχύος 486 μεγαβάτ, μετά την αρνητική γνωμοδότηση  της διεύθυνσης διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   

Το έργο αποτελείται από τρεις αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), με 106 συνολικά ανεμογεννήτριες, σε 14 βραχονησίδες και συγκεκριμένα στις νησίδες: Κούνουποι, Σύρνα, Πλακίδα, Μεσονήσι, Μεγάλο Σοφράνο, Παχεία Ανάφης, Μακρά, Λιάδι, Κίναρος, Λέβιθα, Οφιδούσσα, Κανδελιούσσα, Περγούσσα, Παχειά Νισύρου των Περιφερειακών ενοτήτων  Καλύμνου, Θήρας και Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο έργο, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης η κατασκευή 14 λιμενικών έργων, οικιστικών κτιρίων, βιολογικών καθαρισμών αστικών λυμάτων, δεξαμενών καυσίμων και άλλες υποδομές στις νησίδες Σύρνα, Μεγάλο Σοφράνο, Λέβιθα, Περγούσσα, Παχειά Νισύρου.

Το έργο προβλέπει επίσης την διασύνδεση των αιολικών εγκαταστάσεων με υπόγεια και υποβρύχια καλώδια μέσης και υψηλής τάσης,  μεταξύ τους και προς τους σταθμούς ανύψωσης τάσης στις νησίδες Σύρνα, Μεγάλο Σοφράνο, Μακρά Ανάφης, Κίναρο, Λέβιθα, Οφιδούσα, Κανδελιούσσα, Περγούσσα. Περιλαμβάνει μάλιστα και υποβρύχιο καλώδιο 245 χλμ, για την διασύνδεση της Γραμμής Μεταφοράς 150kV των τριών ΑΣΠΗΕ με το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Λαυρίου.

Το προηγούμενο διάστημα, το πρότζεκτ επιχείρησε να ενταχθεί στις διαδικασίες fast track του υπουργείου Ανάπτυξης. Ωστόσο, μια σειρά από εμπόδια που ανέκυψαν δεν προχώρησαν τον σχεδιασμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το έργο κρίθηκε ανώριμο και θηριώδης για τα μεγέθη της εταιρείας ενώ μεταξύ αυτών λέγεται ότι υπήρξαν διαφωνίες και από το υπουργείο Εξωτερικών για το σχεδιασμό του. Η εταιρεία αφού περίμενε επί μια διετία την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, τελικά προ διετίας το απέσυρε από το fast track.

Η αρνητική γνωμοδότηση

Η πρόσφατη γνωμοδότηση της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΕΝ, αποτελεί άλλο ένα μεγάλο εμπόδιο στην υλοποίηση του έργου καθώς στέκεται σε σοβαρές ελλείψεις στην μελέτη, επισημαίνοντας ότι οι 14 νησίδες όπως και η θαλάσσια περιοχή γύρω από αυτές προστατεύονται ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας και ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης καθώς εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Είναι χαρακτηριστικό όπως αναφέρεται ότι οι  μελετητές χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες, αντί για μέρες, για να μελετήσουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, υποβαθμίζοντας την οικολογική της αξία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αρμόδια διεύθυνση προχωρεί στην εκτίμηση ότι το έργο απειλεί με καταστροφή τον οικότοπο, υπολογίζοντας ότι η απώλεια φτάνει έως και το 25% της έκτασης κάθε νησίδας. Η μελέτη, όπως αναφέρεται θεωρείται ελλιπής καθώς δεν αξιολογεί τις σωρευτικές επιπτώσεις που θα προκληθούν από συναφή έργα στην άμεση και ευρύτερη περιοχή.

Κυρίως νέα έργα σε άλλες νησίδες που συνορεύουν με το υπό εξέταση έργο, τα οποία έχουν λάβει άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ, ή βρίσκονται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ή έχουν υποβάλλει αίτημα για άδεια παραγωγής. Υπολογίζεται ότι μαζί με τις 106 ανεμογεννήτριες της εταιρείας, προβλέπεται η τοποθέτηση 289 ανεμογεννητριών στην ίδια περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, εκεί που εντοπίζεται ο μεταναστευτικός διάδρομος και επάνω σε κρίσιμα ενδιαιτήματα της ορνιθοπανίδας.

Αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή δεν είναι η τελική ωστόσο θεωρούν ότι η γνωμοδότηση είναι πλήρως στοιχειοθετημένη. Για το λόγο αυτό, μετά τη ΔΙΠΑ, θα αξιολογηθεί και από το  Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.