του Ιωάννη Αντύπα

Μόνο με διαβουλεύσεις «σε πολιτικό πλέον επίπεδο» θα ξεκλειδώσει η διαπραγμάτευση, εκτιμά ανώτερη πηγή της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των ελληνικών Αρχών και των θεσμών βρίσκονται σε τέλμα από τον Δεκέμβριο του 2016 και εξαιτίας των πολύπλευρων ζητημάτων και προβλημάτων που υφίστανται, δεν γίνεται ουσιαστικά καμία πρόοδος στο σημείο αυτό.

Η ίδια πηγή θεωρεί πως το Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου ενδέχεται να αποτελέσει ένα κατάλληλο περιβάλλον για διαβουλεύσεις, ακόμα και στο περιθώριο του, έτσι ώστε να υπάρξει ένας συμβιβασμός μεταξύ των πλευρών και να αποσαφηνιστεί (πιθανώς) και ο ρόλος του ΔΝΤ.

Στο θετικό αυτό σενάριο, οι επικεφαλής των θεσμών, θα επιστρέψουν στην Αθήνα έτσι ώστε να συνεχίσουν τις διεργασίες με τις ελληνικές Αρχές, ο χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αποτελεί ένα επιπλέον μυστήριο με την πηγή της Ευρωζώνης να μην θέλει να τοποθετηθεί.