Σύσταση για σημάδια ευπάθειας στα εμπορικά ακίνητα που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB).

Το ΕΣΣΚ συνιστά στις αρμόδιες Αρχές της ΕΕ και των κρατών – μελών να βελτιώσουν την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τον τομέα των εμπορικών ακινήτων.

Η παρακολούθηση ευπαθών σημείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φύση των τρωτών σημείων ποικίλλει μεταξύ των χωρών του ΕΟΧ. Με βάση τα ευρήματα από παρακολούθηση, οι Αρχές της ΕΕ και οι εθνικές Αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πρακτικές χρηματοδότησης στον τομέα είναι υγιείς και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ανθεκτικά.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το τρέχον πλαίσιο μακροπροληπτικής εποπτείας και τη διασφάλιση της ύπαρξης συνεπών κανόνων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τα ανοίγματα σε εμπορικά ακίνητα που έχουν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο τομέας είναι επί του παρόντος ευάλωτος σε κυκλικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον αυξημένο πληθωρισμό, μια σύσφιξη των οικονομικών προϋποθέσεων που περιορίζουν το περιθώριο αναχρηματοδότησης υφιστάμενου χρέους και λήψης νέων δανείων, και επιδείνωση των προοπτικών ανάπτυξης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Επιπλέον, η πανδημία του κορωνοϊού έχει επιταχύνει τη ζήτηση για ευελιξία σε μισθωτούς χώρους γραφείων, ως μοντέλα απομακρυσμένης και υβριδικής εργασίας που έχουν γίνει πιο διαδεδομένα.

Επιπλέον, η ανάλυση του ESRB δείχνει ότι ο τομέας των ακινήτων μπορεί να έχει συστημικό αντίκτυπο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην πραγματική οικονομία. Τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως οι τράπεζες, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε αυτόν τον τομέα μέσω των δανείων που έχουν χορηγήσει. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο τραπεζικός δανεισμός στον κλάδο πραγματοποιείται σε υψηλό επίπεδο δανείου προς αξία ακινήτου σε πολλές χώρες.

Όμως, αν η αξία της εξασφάλισης του δανείου μειωθεί, ο λόγος δανείου προς την αξία του ακινήτου αυξάνεται, αυξάνοντας παράλληλα τις δυνητικές ζημιές και οδηγώντας έτσι σε υψηλότερες προβλέψεις και ανάγκη για ενίσχυση των κεφαλαίων.

Διαβάστε ακόμη

Αυτή είναι η εταιρεία που σορτάρει τις μετοχές του τρίτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο (γράφημα + tweet)

Οι κίνδυνοι της κάλπης για την οικονομία – Τα στοιχήματα του 2023

Σκρέκας: «Από ΑΠΕ το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2030» (pics)