Ευρώπη

Eurostat: Μείωση ελλείμματος και χρέους σε Ευρωζώνη και ΕΕ το 2015

  • newsroom


Έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, 2,4%  στην ΕΕ  - Το χρέος διαμορφώθηκε σε 90,4% και 85% αντίστοιχα

Έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, 2,4%  στην ΕΕ  – Το χρέος διαμορφώθηκε σε 90,4% και 85% αντίστοιχα

Μείωση χρέους και ελλείμματος εμφάνισαν Ευρωζώνη και ΕΕ το 2015 σε σύγκριση με το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη το έλλειμμα υποχώρησε από το 2,6% του ΑΕΠ το 2014 στο 2,1% το 2015, ενώ στην ΕΕ μειώθηκε από 3% σε 2,4% κατά το ίδιο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, στην Ευρωζώνη η αναλογία έναντι του ΑΕΠ μειώθηκε από το 92% στα τέλη του 2014 στο 90,4% στα τέλη του 2015. Στην ΕΕ των 28 υποχώρησε από 86,7% σε 85%.

Σε επίπεδο κρατών, το 2015, πλεόνασμα εμφάνισαν το Λουξεμβούργο (+1,6%), η Γερμανία (+0,7%), η Σουηδία (+0,2%) και η Εσθονία (+0,1%). Τα χαμηλότερα ελλείμματα ως προς το ΑΕΠ καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-0,2%), την Τσεχία (-0,6%), τη Ρουμανία (-0,8%) και την Αυστρία (-1%).

Εξι κράτη – μέλη έχουν έλλειμμα ίσο ή και μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ, με πρώτη την Ελλάδα με -7,5%, την Ισπανία -5,1%, Πορτογαλία -4,4%, Ηνωμένο Βασίλειο -4,3%, Γαλλία -3,5% και Κροατία -3,3%.

eurosatat

Σε ό,τι αφορά το χρέος, τα χαμηλότερα ποσοστά ως προς το ΑΕΠ απαντώνται σε Εσθονία (10,1%), Λουξεμβούργο (22,1%), Βουλγαρία (26%), Λετονία (36,3%) και Ρουμανία (37,9%). Δεκαεπτά χώρες – μέλη έχουν χρέος άνω του 60%. Πρώτη και πάλι η Ελλάδα με χρέος 177,4%, η Ιταλία με 132,3%, η Πορτογαλία με 129%, η Κύπρος με 107,5% και το Βέλγιο με 105,8%.

Η κρατική δαπάνη στην Ευρωζώνη ήταν ίση το 2015 με το 48,5% του ΑΕΠ και τα έσοδα με το 46,5%. Για την ΕΕ τα ποσοστά είναι 47,3% και 44,9% αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως τόσο οι κρατικές δαπάνες όσο και τα έσοδα μειώθηκαν από το 2014 στο 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία της Eurostat τονίζεται ότι εκφράζονται επιφυλάξεις για τα στοιχεία που δηλώθηκαν από Κύπρο, Βέλγιο και Ουγγαρία. Όπως επισημαίνεται, στην περίπτωση της Κύπρου, οι επιφυλάξεις σχετίζονται με μια σειρά από τεχνικά θέματα, όπως πχ την καταγραφή των κονδυλίων που εισρέουν από την ΕΕ. Η Eurostat επιφυλάσσεται να μελετήσει τα υπό αμφισβήτηση στοιχεία σε συνεργασία με τη στατιστική αρχή της Κύπρου.