Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά νέων αυτοκινήτων σύμφωνα με την κλαδική μελέτη «Εισαγωγικές επιχειρήσεις αυτοκινήτων», που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ (www.stochasis.com), στο πλαίσιο της σειράς μελετών αγοράς που φέρουν τη διακριτική ονομασία «Κλαδικές Στοχεύσεις».

Όπως αναφέρει ο κ. Αδάμ Ρεγκούζας, αντιπρόεδρος της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς νέων αυτοκινήτων, σε αξία, παρουσίασε αύξηση κατά 25,9% το 2021 σε σχέση με το 2020 και Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 5,7% την περίοδο 2013-2021.

Όσον αφορά στο 2022, εκτιμάται ότι η εν λόγω αγορά, σε αξία, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 6,0% σε σχέση με το 2021, πλησιάζοντας τα επίπεδα του 2019.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων διαμορφώθηκαν σε 105.283 το 2022 από 100.911 το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%.

Σημειώνεται ότι η ΣΤΟΧΑΣΙΣ εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα (2023 – 2025) η εν λόγω αγορά σε τεμάχια, θα παρουσιάσει αύξηση με ΜΕΡΜ 7,4%, ενώ μακροπρόθεσμα προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 2009.

Από τη χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, σύμφωνα με τη συντάκτρια της μελέτης κυρία Βασιλική Κολπονδίνου, προκύπτει ότι το EBITDA, ως ποσοστό επί των πωλήσεων του κλάδου, παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις τη χρονική περίοδο 2016-2021, ενώ υπερδιπλασιάστηκε το 2021 σε σχέση με το 2013.

Η τιμή του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών, εάν και παρουσιάζει αισθητή βελτίωση το 2021, δείχνει ότι ο κλάδος παραμένει «ευπρόσβλητος» σε μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Η βελτίωση του περιθωρίου καθαρού κέρδους του κλάδου το 2021 σε σύγκριση με το 2020, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εσόδων κατά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την αύξηση των εξόδων. Το γεγονός αυτό «αποτυπώνεται» στους χρηματοοικονομικούς δείκτες αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων την ίδια χρονική περίοδο.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπεύθυνη των κλαδικών μελετών κυρία Κατερίνα Ματσούκα, 7 στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, βάσει δημοσιευμένου κύκλου εργασιών το 2021, ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού κέρδους (%) του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ 6 στις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις ξεπερνούν το μέσο όρο ου EBITDA (%) του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.

Τέλος, 4 από τις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις συνδυάζουν EBITDA (%) και συνολική δανειακή επιβάρυνση (%), σε επίπεδα καλύτερα από τον μέσο όρο του συνόλου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων για το 2021.


Αδάμ Ρεγκούζας

Όσον αφορά στις προοπτικές της αγοράς, η τάση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία είναι η μαζική υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, λόγω του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου που έχει τεθεί σε εφαρμογή και αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων ρύπων και στον περιορισμό των ντιζελοκίνητων οχημάτων. Επισημαίνεται ότι το σχέδιο “Green Deal” της ΕΕ στοχεύει στην επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050.

Στην Ευρώπη, οι τρέχουσες πολιτικές που ευνοούν τα ηλεκτρικά οχήματα εφαρμόζονται ως όρια εκπομπών οχημάτων, δίνοντας μπόνους στις αυτοκινητοβιομηχανίες για οχήματα μηδενικών εκπομπών και υπερφορολόγηση οχημάτων που υπερβαίνουν τον στόχο.


Κατερίνα Ματσούκα

Σημειώνεται το κίνητρο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στον στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας με τη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ κύκλος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τέλος, σημειώνεται η έλλειψη που παρατηρείται στις πρώτες ύλες (π.χ. ημιαγωγοί) και στα ανταλλακτικά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην παράδοση οχημάτων στους εισαγωγείς, καθώς και την άνοδο της τιμής τους.

Διαβάστε ακόμη

Alpha Finance: Οι κορυφαίες επιλογές από το ελληνικό Χρηματιστήριο για το 2023

Πού στοχεύει ο Μάριος Ηλιόπουλος της Seajets με την είσοδό του στην MIG

Κατώτατο μισθό στα 826 ευρώ προτείνει η ΓΣΕΕ