Την επιβολή φόρων ως αντικίνητρα για τα παλιά και ρυπογόνα οχήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, προτείνονται εισφορές στα τέλη κυκλοφορίας όχι μόνο με τους ρύπους αλλά και με βάση το βάρος των οχημάτων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η χρήση μεγάλων SUV που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Σκοπός να εφαρμοστεί άμεσα το «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η Γαλλία και συγκεκριμένα το Παρίσι έχει ήδη λάβει κάποια πρώτα μέτρα: Το Παρίσι στοχεύει στη μείωση των SUV στο κέντρο της πόλης, εισάγοντας αυξημένα τέλη στάθμευσης για τα μεγάλα και βαριά οχήματα. Η δημοτική αρχή αύξησε τα τέλη στάθμευσης για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης άνω των 1,6 τόνων και για ηλεκτρικά οχήματα άνω των δύο τόνων, χρησιμοποιώντας σαρωτές πινακίδων κυκλοφορίας για τον προσδιορισμό του βάρους των οχημάτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Μάλιστα η κίνηση αυτή  τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τους κατοίκους, οι οποίοι βλέπουν τα SUV ως σύμβολα υπερβολικής κατανάλωσης και ρύπανσης. Υποστηρίζουν την επιβολή αυστηρότερων φορολογιών για αυτά τα οχήματα, καθώς θεωρούν ότι συμβάλλουν αρνητικά στην κλιματική κρίση.

Η ρύπανση από τα οχήματα αποτελεί βασική πηγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Τα οχήματα εκπέμπουν διάφορους ρύπους που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι παρακάτω ρύποι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο με νέες τεχνολογίες από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ακόμα και στα οχήματα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου.

Διαβάστε περισσότερα στο newsauto.gr