Μετά την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης (2021) η μετάβαση από τα πλαστικά στα χάρτινα καλαμάκια ροφήματος και άλλα είδη μίας χρήσης για την εστίαση είναι μία τάση που βρέθηκε στο επίκεντρο της δραστηριότητας της διεθνούς βιομηχανίας.

H Matrix Pack, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της Ευρώπης στον κλάδο αυτό, έχει ως κύριο στόχο να προμηθεύει την παγκόσμια αγορά με υψηλής ποιότητας προϊόντα. Επενδύει κάθε χρόνο στη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αλλά και στην ανεύρεση σύγχρονων υλικών που να ικανοποιούν την αγορά και παράλληλα να μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και εξαγωγή σε 52 χώρες παγκοσμίως, η Matrix Pack ακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις στον τομέα των προϊόντων μιας χρήσης και καινοτομεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Πρωτοπόρος στην πράσινη μετάβαση

Η Matrix Pack υπήρξε η πρώτη βιομηχανία του είδους της στην Ευρώπη που ξεκίνησε την πράσινη μετάβαση πολύ πριν την έκδοση της οδηγίας της Ε.Ε (2019/904) για την κατάργηση/περιορισμό των πλαστικών μίας χρήσης η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία τον Οκτώβριο του 2020 (Ν. 4736/2020) και εφαρμόζεται στη χώρα μας από τις 3/7/2021.

Πιο συγκεκριμένα, το 2018 η Matrix Pack ξεκίνησε παράγοντας καλαμάκια ροφήματος από βιοαποδομήσιμα υλικά (βιοδιασπόμενα και κομποστοποιήσιμα) και το 2019 ξεκίνησε να παράγει χάρτινα καλαμάκια, όπως πλέον ορίζει και η νομοθεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Matrix Pack διαθέτει 50 υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής για χάρτινα καλαμάκια, τελευταίας τεχνολογίας και η επένδυση της θα φτάσει τα 35εκ. Ευρώ. Επιπλέον, η πλήρης μετάβαση από το πλαστικό στο χάρτινο καλαμάκι έφερε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας καθώς η εταιρεία αύξησε τους εργαζομένους της από 150 σε 400.

Το καινοτόμο καλαμάκι Biopaper Plus

To 2020 η Matrix Pack δημιούργησε το πρωτότυπο χάρτινο καλαμάκι Biopaper plus. Για την παραγωγή του χρειάζεται λιγότερο χαρτί, λιγότερη κόλα και μικρότερη κατανάλωση ρεύματος ανά τεμάχιο με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος.

Το Biopaper plus μπορεί να καλύψει όλους τους τομείς της αγοράς: QSR, καλαμάκια για βιομηχανική χρήση, Ho.Bar.Re.Ca, λιανεμπόριο.

Η βασική πρώτη ύλη είναι το χαρτί

Επίκεντρο της φιλοσοφίας της Matrix Pack είναι η αειφορία γι’ αυτό και η βασική πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί πλέον η εταιρεία είναι το πιστοποιημένο FSC™ χαρτί που προμηθεύεται από Ευρωπαίους παραγωγούς. Ο ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός FSC™ (Forest Stewardship Council™) προωθεί την περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών του πλανήτη.

Χάρτης Εμπιστοσύνης για τα χάρτινα καλαμάκια

Η Matrix Pack αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχει να προσφέρει στην αγορά προϊόντα όχι μόνο φιλικά για το περιβάλλον αλλά και ασφαλή για τον άνθρωπο είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Charter of Trust for Paper Straws. Πρόκειται για μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας του προϊόντος που φτάνει στον καταναλωτή.

Το Charter of Trust for paper straws, στο οποίο συμμετέχουν μεγάλες βιομηχανίες από τις χώρες της Ε.Ε, έχει θέσει κανονισμούς ποιότητας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης τόσο για τα καλαμάκια από χαρτί που παράγονται εντός της Ε.Ε όσο και αυτών που εισάγονται από τρίτες χώρες. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τυχόν επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ε.Ε. ή εισάγονται από τρίτες χώρες όπου δεν χρησιμοποιούνται οι ενδεδειγμένες πρακτικές για την παραγωγή τους.

Ψηφιακός μετασχηματισμός των εργασιακών ροών και πιστοποιήσεις

Το 2017 ξεκίνησε η ψηφιοποίηση των ροών εργασίας της Matrix Pack μέσω της πλατφόρμας addAPT, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας υιοθέτησης ESG κριτηρίων. Η διαδικασία αυτή συνέβαλε σημαντικά στη βελτιωμένη εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας με την αύξηση της διαφάνειας τόσο στην εσωτερική λειτουργία της εταιρείας όσο και στις σχέσεις με τους πελάτες και προμηθευτές της. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα πληροφορίας και δεδομένων στο σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας συνέβαλε στον εκθετικό ρυθμό ανάπτυξης.

Τέλος, στη Matrix pack λειτουργούν Συστήματα Συνεχούς Συμμόρφωσης (Continuous Compliance Systems) με στόχο τη διατήρηση του επιπέδου των εργασιών και τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία περνάει από συνεχής εξωτερικούς ελέγχους και διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας (ISO, BRC) αλλά και σωστών περιβαλλοντικών πρακτικών (FSC, ECOVANTIS).