Green Future

Υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα με σεβασμό προς το περιβάλλον

  • newsroom


Η πράσινη μετάβαση των εταιρειών ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο ποιοτικό μέλλον, η αναδιαμόρφωση των συνθηκών με βάση τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα δείχνει μια νέα κατεύθυνση

Τώρα που η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η πρώτη προτεραιότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση φυσικών πόρων, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθώς και η ισορροπημένη εκμετάλλευση είναι οι πιο αποτελεσματικές επιλογές

Η βιωσιμότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική και η οικονομική ισορροπία είναι μόνο μερικές από τις αναπόσπαστες αξίες κάθε πρωτοποριακής επιχειρηματικής φιλοσοφίας στη σύγχρονη εποχή.

Η πράσινη μετάβαση των εταιρειών ανοίγει τον δρόμο για ένα πιο ποιοτικό μέλλον, η αναδιαμόρφωση των συνθηκών με βάση τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα δείχνει μια νέα κατεύθυνση.

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός εξελίσσοντας συνεχώς τις πρακτικές της και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προστασία του οικοσυστήματος στην ΒΑ Χαλκιδική όπου δραστηριοποιείται.

Με οδηγό την τεχνολογία και σκοπό το περιβάλλον

Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς και οι τεχνολογίες και μέθοδοι που χρησιμοποιεί εξασφαλίζουν την υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασίζονται στην αρχή της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης και διέπονται από τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Παράλληλα, αξιοποιούν υπεύθυνα την υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία που προσφέρει η προηγμένη μεταλλευτική επιχειρηματικότητα μέσω της μητρικής εταιρίας Eldorado Gold και εφαρμόζουν πιστά το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, συχνά ξεπερνώντας ακόμα και τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, με μεγάλες επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες που ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Βασικός στόχος η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Η διαρκής προσπάθεια για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι η βάση της πολιτικής της Ελληνικός Χρυσός για το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς η πολιτική εφαρμόζεται μέσω μιας σειράς σημαντικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε λίγα μεταλλεία παγκοσμίως:

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Η Ελληνικός Χρυσός σχεδίασε και εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό παρακολουθεί και καταγράφει την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, τη σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε, προσβάσιμη από όλους, ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μετρά 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, την επίδοση των λειτουργιών της εταιρίας σε 12 περιβαλλοντικές παραμέτρους, εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, καθιστώντας την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της ΒΑ Χαλκιδικής υπεύθυνη και βιώσιμη.

Παράλληλη Αποκατάσταση

Η μέριμνα για την πλήρη επαναφορά της γης με το βλέμμα στην μετα-μεταλλευτική εποχή  αποτελεί δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό των έργων της εταιρείας.  Η αρχή της παράλληλης αποκατάστασης είναι ουσιαστικά η επαναφορά της γης στην πρότερή της κατάσταση, αμέσως μετά το τέλος κάθε μεταλλευτικής εργασίας.

Επιπλέον, από την πρώτη στιγμή, υπήρξε συστηματική μέριμνα για την αποκατάσταση και εξυγίανση της γης από το συνολικό αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (περίοδος 1960-1995).

Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνικός Χρυσός έχει διαμορφώσει ένα φυτώριο έκτασης 150.000 τ.μ. σε μία περιοχή που στο παρελθόν αποτελούσε χώρο απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, καλλιεργώντας περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης.

Στην Ολυμπιάδα, έχουν ήδη απομακρυνθεί πάνω από 3,4 εκ. τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα ενώ ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300.000 τ.μ., με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα €120 εκατ. ευρώ.

Βέλτιστες Πρακτικές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, βασισμένες στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, όπως:

Ξηρή απόθεση για ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων, με σημαντική εξοικονόμηση νερού και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά 40%. Η προηγμένη αυτή μέθοδος επιτρέπει το ασφαλές «σφράγισμα» των καταλοίπων μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας, και την φύτευση βλάστησης, επιτυγχάνοντας ολοκληρωμένη αποκατάσταση της γης και αρμονική ενσωμάτωση με το περιβάλλον φυσικό τοπίο.

Λιθογόμωση: η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των στερεών καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας στο ίδιο το μεταλλείο

Προηγμένα συστήματα διαχείρισης υδάτων με επαναχρησιμοποίηση των νερών στην παραγωγική διαδικασία και σε άλλες χρήσεις όπως νερό ποτίσματος στο φυτώριο ή υδροσπορά στα έργα αποκατάστασης

Συγκομιδή και κομποστοποίηση των πράσινων και κηπευτικών αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη για την επαναχρησιμοποίησή τους ως εδαφοβελτιωτικά υλικά.

Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης Μεταλλευτικών Καταλοίπων

Σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης μεταλλευτικής βιομηχανίας, που αφορά στην ασφαλέστερη και με μικρότερο αποτύπωμα διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων η Ελληνικός Χρυσός απαντά με την πρωτοποριακή Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης. 

Όλα τα μεταλλεία παράγουν τέλματα -μίγμα νερού και στείρων υλικών-, το οποίο είναι το κατάλοιπο από την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Παραδοσιακά, τα τέλματα αποθηκεύονταν ως είχαν, σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, τις γνωστές λίμνες τελμάτων. Οι σύγχρονες μέθοδοι της ξηρής απόθεσης αφαιρούν το νερό, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αμμώδες υλικό, το οποίο κατόπιν διαστρώνεται και συμπιέζεται.

Αποτελεί κορυφαία βιομηχανική πρακτική που ήδη εφαρμόζεται στο Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, ενώ έχει προταθεί και για το έργο των Σκουριών με στόχο την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου κατά 40%. Είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός ότι η ξηρή απόθεση διασφαλίζει ασφαλή αποθήκευση των μεταλλευτικών αποβλήτων, ενώ επιπλέον τέτοιες υποδομές ενσωματώνονται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην  Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής της στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης του Κοκκινόλακκα που ήδη λειτουργεί από την Ελληνικός Χρυσός, αποτελεί διεθνές case study, λόγω των σημαντικών περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που διασφαλίζει, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο περιβαλλοντικής διαχείρισης στον μεταλλευτικό κλάδο. 

Νέα Επενδυτική Συμφωνία με αυξημένη μέριμνα, ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος , κοινωνική ευημερία και συνοχή

Η νέα αναβαθμισμένη επενδυτική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και της Ελληνικής Κυβέρνησης σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, προσφέροντας σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη για το ελληνικό κράτος και την τοπική κοινωνία, πολλές και καλά αμειβόμενες νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να καταστεί η Ελλάδα μία από τις κορυφαίες χώρες – παραγωγούς στην Ευρώπη. 

Επίσης, προβλέπεται σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης και επιπλέον επενδύσεις €70 εκατ. σε δράσεις και έργα αιχμής για την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής. 

Επιπλέον, στο νέο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, αξίας €130εκ., προστασία των υδάτινων πόρων μέσω αντιπλημμυρικής οχύρωσης όλων των εγκαταστάσεων, ενώ με τη χρήση της μεθόδου της Ξηρής Απόθεσης και στο έργο των Σκουριών μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου κατά 50%.