Sponsored Content

H DIMAND έχει καταφέρει να είναι πρωτοπόρος, ούσα μία από τις πρώτες εταιρείες που έβαλαν στον πυρήνα της δραστηριότητάς τους την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης το 2009. Σε όλα τα έργα της, η DIMAND ακολουθεί μια σφαιρική προσέγγιση με στόχο την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία των κτηρίων.

Παράλληλα, αποσκοπεί στη μείωση της χρήσης πόρων, στην προώθηση της υγείας και ευεξίας των ανθρώπων και στην αύξηση της ανθεκτικότητας των έργων της στην κλιματική αλλαγή.

Η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια τάση την οποία διέβλεψαν νωρίς τα στελέχη της εταιρείας, αλλά είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα και τους ανθρώπους της, στόχος των οποίων είναι η δημιουργία ολόκληρων γειτονιών και πόλεων που θα αντέξουν στη δοκιμασία του χρόνου, που δεν θα βλάπτουν το φυσικό τους περιβάλλον και θα προάγουν την υγεία και ευεξία των ανθρώπων.

«Δημιουργούμε τις πόλεις που θέλουμε να ζούμε» είναι το μότο της εταιρείας που δημιούργησε νέα αγορά στην ανάπτυξη των ακινήτων. Τα κτήρια της DIMAND Real Estate Development είναι κτήρια βιοκλιματικά, πράσινα, πιστοποιημένα με τα υψηλότερα παγκόσμια πρότυπα βιωσιμότητας, τη διάκριση LEED σε επίπεδο Gold ή και Platinum.

Οι πράσινες πρωτιές της DIMAND

Το Karela Office Park ήταν το πρώτο κτήριο στην Ελλάδα που έλαβε την πιστοποίηση Gold LEED το 2013, έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης από το 2009 και το πρώτο στο οποίο οι αρχές βιωσιμότητας έχουν ενσωματωθεί πλήρως στον σχεδιασμό και την κατασκευή.

Επιπλέον, το Συγκρότημα Γραφείων Agemar είναι το πρώτο κτήριο γραφείων πιστοποιημένο με LEED Platinum στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πρότυπο βιοκλιματικό κτήριο, που εγκαινιάστηκε το 2018, συνδέοντας το κέντρο της Αθήνας με το παραλιακό μέτωπο. Αυτές δεν είναι οι μοναδικές πρωτιές της DIMAND.

Στο χαρτοφυλάκιο των πράσινων κτηρίων συμπεριλαμβάνονται εμβληματικά έργα, όπως είναι ο Πύργος του Πειραιά, ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης στην Ελλάδα, το PPP3, το πρώτο πράσινο πάρκινγκ στο συγκρότημα της πρώην καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου, το Moxy Αthens City, το πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην πλατεία Ομονοίας.

Είναι, εκτός των άλλων, η πρώτη ελληνική εταιρεία που έλαβε την πιστοποίηση του «Credentialed Project Developer και Credentialed Quality Assurance Provider» από το Investor Confidence Project (ICP) Europe. Η DIMAND έχει οριστεί ως «LEED Proven Provider» από τη Green Business Certification, Inc. (GBCI) για τον σχεδιασμό και την κατασκευή κτηρίων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και στην DIMAND, μέσω της δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων, προσφέρουν απτές λύσεις για τη στήριξη των στόχων αυτών, και ως εκ τούτου, ενσωματώνουν σταδιακά τους ΣΒΑ στη στρατηγική, τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Παρακολουθούν όλες τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιδόσεις τους στον τομέα του sustainability και της αειφορίας σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται μέτρα για τη μείωση τυχόν αρνητικών εξωτερικών επιπτώσεων.

Δίνεται, δε, ιδιαίτερη βαρύτητα σε κατηγορίες όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η διαχείριση ενέργειας και νερού, η κυκλική οικονομία, η διατήρηση των φυσικών πόρων και η βιοποικιλότητα.

Οι αρχές της βιωσιμότητας ενσωματώνονται τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού, όσο και κατά την κατασκευή των έργων.

Αναπτύσσονται πράσινα και βιώσιμα κτήρια υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στη διατήρηση και ενίσχυση του θετικού αποτυπώματος στον πλανήτη και στην ευρύτερη κοινότητα.

Είναι βαθιά ριζωμένο στη φιλοσοφία της εταιρείας ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν επιβιώσουν οι κοινότητές μας. Στη DIMAND ο σκοπός μας παραμένει ο ίδιος: Να δημιουργούμε τις πόλεις στις οποίες θέλουμε να ζούμε.