Κάθε νόμισμα διαθέτει δυο όψεις. Ο βαθμός προσαρμογής κάθε επιχείρησης στις απαιτήσεις των καιρών σαφώς διαφέρει. Κάποιοι αναπτύσσουν τις νέες, προσαρμοσμένες στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης στρατηγικές τους με μεγαλύτερη ταχύτητα, άλλοι με μικρότερη. Στην χειρότερη θέση, αυτονόητα θα βρεθούν όσοι «μένουν πίσω».

Το «ποτάμι δεν σταματά να κυλάει» για κανέναν. Οι εταιρείες δέχονται ολοένα και ισχυρότερες πιέσεις για να θέσουν την βιωσιμότητα στο επίκεντρο των νέων επιχειρηματικών τους μοντέλων, είτε από τους επενδυτές και τους πελάτες τους, είτε από το ευρύτερο κοινό, αλλά ακόμα ενίοτε και από τις κυβερνήσεις. Μοιραία, σε πρώτο πλάνο διατηρείται μια σημαντική παράμετρος: το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά ανταποκρίνεται η αγορά και ποια «μέτρα» ή ποιες δράσεις λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για να υιοθετήσουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση της λειτουργίας τους.

Μεγάλη συμβουλευτική εταιρεία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η σημασία της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης έχει επηρεάσει σημαντικά ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο ως προς με τον τρόπο που ζουν οι κάτοικοί του, αλλά και με το πώς οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν την πολιτική τους, καθώς και το πώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν λειτουργικά μοντέλα και σχεδιάζουν το στρατηγικό πλάνο δράσεων τους.

Το γεγονός δε ότι μεσολάβησε από τις αρχές του 2020 η πανδημία, έθεσε σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και κατέστησε επιτακτική την υλοποίηση δραστικών σχεδίων επάνω σε θέματα βιωσιμότητας.

Στελέχη της αγοράς αναφέρουν, ενδεικτικά, ότι οι εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τα κατάλληλα αντανακλαστικά, αυτές που αντιλαμβάνονται εγκαίρως τα μηνύματα και αντιδρούν με ταχύτητα απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις και τους κινδύνους, θα είναι καταφέρουν να τις διαχειριστούν αποτελεσματικότερα και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για να εξασφαλίσουν μια μακροπρόθεσμη επιτυχία. Και θα είναι αυτές, οι οποίες θα προσαρμόσουν όσο πιο άμεσα τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, ενσωματώνοντας τα ESG κριτήρια και αναπτύσσοντας στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

Αντίστροφα, για όσους δεν… λάβουν το μήνυμα οι συνθήκες θα είναι και οι ανάλογες.

Η υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας εντάσσεται ως κύριο στοιχείο της στρατηγικής των μεγάλων και πρωτοπόρων επιχειρήσεων (γνωστές ως blue-chips), σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και σύμφωνα με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ (SDGs). Αυτές ανακοίνωσαν ήδη τους στόχους τους για μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Η έρευνα IBR της Grant Thornton, στα τέλη του 2020, επικεντρωμένη στον βαθμό που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) ενσωματώνουν δράσεις και πολιτικές εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών αντιλαμβάνεται τη σημασία του όρου «αειφορία» / «βιώσιμη ανάπτυξη».

Σχεδόν οι μισές που ρωτήθηκαν (48%) πίστευαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ότι η βιωσιμότητα θα έχει καθαρό θετικό οικονομικό αντίκτυπο στην επιχείρησή τους και αντίστοιχο ποσοστό (47%) έλεγε ότι θεωρεί πως ένας βιώσιμος τρόπος ανάπτυξης της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα και χαμηλότερο κόστος.

Το 43% δήλωσε ότι η οικονομική επιτυχία και η βιωσιμότητα είναι εξίσου σημαντικές και περίπου τα 2/3 (61%) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απάντησαν ότι οι παγκόσμιες τάσεις αειφορίας & βιώσιμης ανάπτυξης θα απαιτήσουν θεμελιώδεις αλλαγές στα λειτουργικά μοντέλα του κλάδου τους ή της βιομηχανίας τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ΜμΕ είναι σαφώς εναρμονισμένες με την αυξανόμενη σημασία της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, αν και τα στοιχεία υποδήλωναν επίσης ότι πολλές μικρομεσαίες εταιρείες δεν είναι σίγουρες για το πώς θα εφαρμόσουν οποιαδήποτε δέσμευση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη…