βιώσιμη ανάπτυξη

Η δραστηριότητά ενισχύεται με έργα όπως διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθμισης, εκτέλεση καινοτόμων ενεργειακών έργων

Απόρρητο Απόρρητο