Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της έχουν φέρει πλέον δυναμικά στο προσκήνιο το ζητούμενο της βιωσιμότητας σε κάθε επιχειρηματική – και όχι μόνο – δραστηριότητα με την ενεργειακή κρίση να αναδεικνύει την επιτακτικότητα της επίσπευσης της ενεργειακής μετάβασης. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ είναι αποφασισμένος να αποτελέσει μέρος της λύσης των σημερινών προκλήσεων και να ηγηθεί της προσπάθειας για την μετάβαση σε αειφόρες κατασκευαστικές λύσεις, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ υλοποιεί «πράσινο» επενδυτικό πρόγραμμα που ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2022-2025 με πρωταρχικό στόχο την απανθρακοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προτεραιότητα εφαρμογής τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου. Έχοντας στον πυρήνα της δραστηριότητάς του τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με στόχο την προώθηση της μετάβασης από το υφιστάμενο γραμμικό μοντέλο «παραγωγή – χρήση – απόρριψη» στο κυκλικό μοτίβο «παραγωγή – χρήση – ανακύκλωση», ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εφαρμόζει μια σειρά από «πράσινες» πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές:

Υποκαθιστά συμβατικές πρώτες ύλες και ορυκτούς πόρους με καύσιμα και πρώτες ύλες προερχόμενα από βιομηχανικά, εμπορικά και αστικά απόβλητα, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με βιομηχανίες που επιθυμούν να διοχετεύσουν εκ νέου τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα τους ως εναλλακτικά καύσιμα και εναλλακτικές πρώτες ύλες στην παραγωγική διαδικασία. Ταυτόχρονα, αποτελεί αξιόπιστο εταίρο μονάδων ανακύκλωσης, εκτρέποντας από την ταφή υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επιτυγχάνει την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συνεισφέρει στην ορθολογική και κυκλική διαχείριση των απορριμμάτων.


Επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην υποκατάσταση των ορυκτών πρώτων υλών με Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που συνιστούν σχεδόν το 1/3 των παραγόμενων αποβλήτων, στην παραγωγή κλίνκερ/τσιμέντου. Με την ανακύκλωση των υλικών αυτών στην παραγωγική διαδικασία τσιμέντου ο τρόπος διαχείρισής τους παύει να αποτελεί το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας. Αντιθέτως, αποτελεί πλέον καινοτόμα εργασία διαχείρισης, που παράγει το βέλτιστο αποτέλεσμα από περιβαλλοντικής άποψης. Είναι ενδεικτικό ότι η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην παραγωγή κλίνκερ αποτελεί οδηγό για την περαιτέρω αξιοποίησή τους στην παραγωγή τσιμέντου και σκυροδέματος.

Ενώνει δυνάμεις με οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών ηγετών, ακαδημαϊκών και κυβερνητικών ιδρυμάτων για την προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχωρά σε καταγραφή και μέτρηση του ανθρακικού του αποτυπώματος, ώστε να έχει συνεχώς σαφή εικόνα των επιδόσεών του. Μέσω της συμμετοχής στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ETS), ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να επαληθεύει σε ετήσια βάση τις άμεσες εκπομπές CO2 των εργοστασίων τσιμέντου. Οι μετρήσεις και η επαλήθευσή τους έχουν ανατεθεί σε διαπιστευμένο φορέα, ενώ μέσω των ετήσιων επιθεωρήσεων του Συστήματος Ενεργειακής διαχείρισης (ISO 50001:2018) επαληθεύονται και οι έμμεσες εκπομπές CO2 αυτών. Οι κατάλληλοι δείκτες απόδοσης (KPIs) που έχουν οριστεί για την παρακολούθηση της πορείας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ αφορούν τόσο σε άμεσες όσο και σε έμμεσες εκπομπές CO2 και χωρίζονται στις Εκπομπές Scope 1 (άμεσες εκπομπές από την διαδικασία παραγωγής τσιμέντου) και τις Εκπομπές Scope 2 (έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται τόσο στις ετήσιες αναφορές του Holcim Group (μητρική εταιρία) όσο και στις ετήσιες Εκθέσεις Αειφορίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Στην κατεύθυνση ελαχιστοποίησης του ανθρακικού του αποτυπώματος αλλά και επιτάχυνσης της μετάβασης σε αειφόρες κατασκευές, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ σχεδιάζει και προωθεί πράσινες λύσεις προστιθέμενης αξίας και υψηλών επιδόσεων στην ελληνική αγορά κατασκευών. Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων που διαθέτει για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατασκευών σε όλο τον κύκλο ζωής τους, δίνοντας έμφαση στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, όπως με την πρώτη πράσινη σειρά σκυροδεμάτων που διατίθεται στην Ελλάδα, το ECOPact, το ειδικό τσιμέντο τοιχοποιίας LYSIS, τη σειρά τοιχοποιίας πορομπετόν MASTER BLOCK, τη σειρά πλήρωσης δαπέδων MASTER FLOOR και πληθώρα άλλων καινοτόμων και ανταγωνιστικών προτάσεων. Ως επιστέγασμα της προσπάθειας που καταβάλλει για ένα κλιματικά ουδέτερο και αειφόρο κατασκευαστικό κλάδο, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ απέκτησε Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος τόσο για όλους τους τύπους τσιμέντου που παράγει όσο και για τη Δραστηριότητα Σκυροδέματος. Έτσι, κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο προς την αειφορία επαναπροσδιορίζοντας τα δεδομένα για τον κλάδο.

Στο στρατηγικό πυλώνα των τοπικών κοινωνιών, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εστιάζει στη δημιουργία κοινής αξίας. Βρίσκεται σταθερά δίπλα στις κοινότητες όπου έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα, χτίζοντας ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, μέσα από δράσεις κοινωνικής ωφέλειας με το σύνθημα «Ένας άθλος ακόμα». Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στηρίζει τους νέους και τα όνειρά τους, φροντίζει τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, θωρακίζει τη δημόσια υγεία, ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα και ενδυναμώνει την ελληνική κοινωνία συνολικά.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει να βαδίζει στο δρόμο της πρωτοπορίας που έχει χαράξει, εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, βελτιώνοντας διαρκώς τις επιδόσεις του και ατενίζοντας το μέλλον με υπευθυνότητα και αισιοδοξία.