H Jefferies, η JP Morgan και η Deutsche Bank βλέπουν μεγάλα περιθώρια για ανοδικές εκπλήξεις στο guidance της φετινής χρονιάς από τη Eurobank και περιμένουν τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο για πιθανές αναβαθμίσεις. Το πρώτο τρίμηνο πήγε αισθητά καλύτερα από τις προσδοκίες της διοίκησης αλλά και της αγοράς. Οι συστάσεις των τριών οίκων είναι Buy (Αγορά) με τιμή στόχο τα €2,40 για τη JP Morgan, τα €2,60 για τη Jefferies και τα €2,55 για τη γερμανική τράπεζα Deutsche Bank.

Η Jefferies επισημαίνει ότι η Eurobank ανακοίνωσε ένα ισχυρό σύνολο, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να έρχονται 19% πάνω από τις εκτιμήσεις του consensus, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων ήταν επίσης 7% υψηλότερα. Η σύσταση για τη μετοχή της Eurobank είναι Buy (Αγορά) με τιμή στόχο τα €2,60. Οι προβλέψεις για τα δάνεια ήταν χαμηλότερες των προβλέψεων των αναλυτών στις 68 μ.β. και ο δείκτης με εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) μειώθηκε στο 3%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ακολουθούν καλύτερη πορεία από τις αρχικές τους προσδοκίες είναι πολύ νωρίς μέσα στο έτος για να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους στα τέλη Ιουλίου, ενώ η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων ήταν θετική, σημειώνοντας ότι το πρώτο τρίμηνο είναι ένα εποχικά ασθενέστερο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο επιβαρύνθηκε με €96 εκατ. κόστος από την εθελουσία έξοδο, με τη διοίκηση να δηλώνει ότι αυτό θα επιφέρει ετήσια εξοικονόμηση περίπου €30 εκατ. Παράλληλα, η τράπεζα Eurobank αναμένει τις κανονιστικές εγκρίσεις για την Ελληνική Τράπεζα μέσα στις επόμενες εβδομάδες και θα προχωρήσει στο κλείσιμο των εκκρεμών συναλλαγών (για την απόκτηση του 55% του μετοχικού κεφαλαίου) και την υποχρεωτική προσφορά θα ακολουθήσει.

Η JP Morgan, με τη σειρά της, εξηγεί ότι η Eurobank ανακοίνωσε άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, ανώτερο των εκτιμήσεων της με 20% τριμηνιαίο δείκτη αποδοτικότητας RοTE. Τα σταθμισμένα καθαρά κέρδη ήταν στα €383 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ήταν 2% καλύτερα των προβλέψεων, τα τέλη και το κόστος στο ίδιο επίπεδο με τις προβλέψεις και οι προβλέψεις για επισφάλειες ήταν 8% χαμηλότερα των εκτιμήσεων. Η συνεισφορά των κερδών από τη Hellenic Bank αυξήθηκε σημαντικά σε €41 εκατ. με τρέχουσα συμμετοχή 29%, υποστηρίζοντας περαιτέρω την απόδοση της κατώτατης γραμμής. Η διοίκηση επιβεβαίωσε στο conference call ότι η τράπεζα έχει υποβάλει την αίτησή της για μέρισμα χρήσης 2023 στην ΕΚΤ, ύψους πάνω από €0,09 ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε περίπου 30% δείκτη πληρωμής με την έγκριση να αναμένεται τον Ιούνιο. Με την επιφύλαξη της έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών, η τελική πληρωμή θα ακολουθήσει τη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουλίου. Η Eurobank είναι κορυφαία επιλογή της μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στο νέο έτος, κυρίως λόγω του ανώτερου προφίλ RοTE. Η σύσταση είναι Buy (Αγορά) με τιμή στόχο στα €2,40.

Για τη Deutsche Bank, τα κέρδη του πρώτου τριμήνου ήταν ισχυρά και οδηγούν σε πιθανό ανοδική αναθεώρηση για το guidance της Eurobank φέτος. Η σύσταση είναι Buy (Αγορά) και η τιμή στόχος στα €2,55. Τα μεγέθη της Eurobank για το πρώτο τρίμηνο ήταν ισχυρότερα του αναμενόμενου, με τα υποκείμενα καθαρά κέρδη να ξεπερνούν το consensus κατά 19%, αντισταθμισμένα από την εφάπαξ πρόβλεψη των €96 εκατ. για το επερχόμενο πρόγραμμα εθελουσίας (αν και με καθαρά κέρδη περίπου €287 εκατ.). Οι βασικές τάσεις παρέμειναν ενθαρρυντικές στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και τις προβλέψεις, αν και η Eurobank εξακολουθεί να διατηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της παρά την αναγνώριση θετικής προκατάληψης και την πιθανότητα νέων στόχων στο δεύτερο τρίμηνο, με αυτοπεποίθηση για την επίτευξη RoTE τουλάχιστον 15% το 2024. Tα αποτελέσματα παρέχει σημαντική πληροφορηση για μια ισχυρή συνολικά απόδοση φέτος, με σημαντικές δυνατότητες ανόδου από τη συμφωνία στην Κύπρο.

Διαβάστε ακόμη

Deals 6,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους – Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν

IRIS: Πότε λήγει η προθεσμία για ενεργοποίηση – «Τελεσίγραφο» σε 620.000 επαγγελματίες

Χατζηδάκης: Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ δεν παίζουν με τις φορολογικές δηλώσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ