Αγορές

Η σταθερή άνοδος των Ελλήνων επενδυτών στις συναλλαγές με μικρά υπόλοιπα - Τον Ιούνιο, οι ξένοι επενδυτές σημείωσαν εκροές 99,49 εκατ. ευρώ και οι Έλληνες εισροές 99,43 εκατ. ευρώ