Αγορές

Η αγορά έχοντας τον υπόλοιπο μήνα σημαντικά γεγονότα τηρεί στάση αναμονής περιμένοντας πρώτα την απλή λήξη των παραγώγων στο τέλος της εβδομάδας που θα δώσει στα χαρτοφυλάκια μια τάση για την αγορά, αλλά και την αξιολόγηση της Moody’s την επόμενη Παρασκευή

Αν και οι αγορές το τελευταίο καιρό βγάζει μια κόπωση, ιδιαίτερα στις θεωρούμενες δεικτοβαρείς μετοχές, οι βοήθειες των οποίων θεωρούνται απαραίτητες, προκειμένου οι βασικοί δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου

Απόρρητο Απόρρητο