Η Prodea ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι προέβη στην πώληση 18 ακινήτων με συνολικό τίμημα 134,2 εκατ. ευρώ, με εύλογη αξία, βάσει εκτίμησης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές, στα 129,2 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η Εταιρεία) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι την 24.12.2020 η Εταιρεία προέβη στην πώληση χαρτοφυλακίου 18 ακινήτων, γραφείων και καταστημάτων, στην Ελλάδα. Το συνολικό τίμημα πώλησης ανήλθε σε €134,2 εκατ., ενώ η εύλογη αξία, βάσει εκτίμησης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές, ανερχόταν σε €129,2 εκατ..

H Prodea επεξεργάζεται με την αγοράστρια ένα πλαίσιο διευρυμένης στρατηγικής συνεργασίας, οι όροι της οποίας δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, με στόχο την περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη αυτής της διαδικασίας».

Διαβάστε ακόμη

Forthnet: Στο 84,60% το ποσοστό της BC Partners

Χριστουγεννιάτικη ευφορία στο Χρηματιστήριο – «Έπιασε» και τις 810 μοναδες

ΕΒΕΑ: Ζητεί ένταξη φυσικών προσώπων στα μέτρα για την πανδημία