Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Ιουνίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, από 1ης/6/2022, έχει επέλθει μείωση στις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ως εξής:

– για μισθωτούς (παλαιούς και νέους-ν. 2084/1992) ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ) έχει μειωθεί στο 6% (από 6,50%), ενώ η εν λόγω μεταβολή αφορά και τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ,

– για μη μισθωτούς (αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες) έχουν μειωθεί και ισχύουν ανά ασφαλιστική κατηγορία τα ακόλουθα ποσά:

Ασφαλιστική κατηγορία 1η: Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης έως 31/5/2022: 42 – Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022: 39

Ασφαλιστική κατηγορία 2η: Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης έως 31/5/2022: 51 – Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022: 47

Ασφαλιστική κατηγορία 3η: Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης έως 31/5/2022: 61 – Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022: 56

Επισημαίνεται ότι τα ποσά ανά ασφαλιστική κατηγορία του ανωτέρω πίνακα ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς.

Διαβάστε ακόμη: 

Mega deal: Συγχώνευση Ερρίκος Ντυνάν – Euromedica

Μεγάλη πτώση στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας (πίνακας)

Power pass: Επεκτείνεται η επιδότηση στα τιμολόγια ρεύματος και για τον Ιούνιο