Εργασιακά

Οι νέοι πιστεύουν πως τα πτυχία παραμένουν ένα σημαντικό εφόδιο για την εξέλιξη ενός εργαζομένου σε ηγετικές θέσεις - Το 79% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα soft skills θα είναι πιο σημαντικά από τα hard skills για τους μελλοντικούς ηγέτες

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η συνεχόμενη ανεργία δυσχεραίνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας