Εργασιακά

Σύμφωνα με τη VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, συνεχίζονται οι υποβολές αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ έως 400.000 ευρώ που αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τουρισμού

Απόρρητο Απόρρητο