Εργασιακά

Όπως αποδείχθηκε η εξ αποστάσεως εργασία έχει πολλά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη Ρέιτσελ Λίπσον, έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση μιας νέας, καλύτερης, εργασιακής πολιτικής που δύσκολα θα αντιστραφεί

O υπουργός επεσήμανε ότι στο παρελθόν η εμπλοκή ιδιωτών έχει κριθεί αποτελεσματική, όπως για παράδειγμα συνέβη στη ΔΕΗ, ενώ η συνεργασία με εταιρίες συμβούλων έχει αποδειχθεί επωφελής και για τις δύο πλευρές