Παρουσιάστηκε το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής το οποίο θα εφαρμόζεται στους φορείς του Δημοσίου από την Υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, και την Υφυπουργό Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στόχος του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απώτερο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Για το νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής το οποίο θα εφαρμόζεται στους φορείς του Δημοσίου μίλησε στην ΕΡΤ η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη και ανέφερε:

«Επενδύουμε στους ανθρώπους της Δημόσιας Διοίκησης και θέλουμε να αλλάξει η κουλτούρα στο Δημόσιο. Πρόκειται για το νέο σύστημα επιβράβευσης των δημοσίων υπαλλήλων που επί της ουσίας έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη συγκεκριμένων προσδιορισμένων στόχων και όλο αυτό συνδέεται με τη στοχοθεσία, την αξιολόγηση και τα ετήσια σχέδια δράσης των υπουργείων».

Επιπροσθέτως τόνισε ό,τι οι στόχοι θα καθορίζονται από τα ετήσια Σχέδια Δράσης θα κατεβαίνουν ως στόχοι τους επικεφαλής των θέσεων ευθύνης, δηλαδή των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμηματαρχών του Δημοσίου.

«Ο βαθμός επίτευξης των στόχων προς επιβράβευση θα υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης και αυτό σημαίνει μία αξιοπιστία στη μέτρηση. Οι δείκτες θα καταγράφονται σε συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο θα υπάρχει διαφάνεια. Η επιλογή των δικαιούχων προς ανταμοιβή θα πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου» υπογράμμισε η κ. Χαραλαμπόγιαννη.

«Στην αρχή κάθε έτους θα καθορίζονται οι στόχοι με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης απόδοσης», είπε η υφυπουργός Εσωτερικών για τη διαδικασία των ελέγχων και συνέχισε «Αυτοί οι δείκτες μέτρησης στο τέλος της χρονιάς θα επιβεβαιώνονται ή θα απορρίπτονται και όλα αυτά θα καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα».

Το ποσό του 15% θα υπολογίζεται πάνω στις ετήσιες αποδοχές του δημοσίου υπαλλήλου, επισήμανε η κ. Χαραλαμπόγιαννη. «Αυτό σημαίνει ό,τι έχουμε ένα ποσό 40 εκατομμυρίων από τον κρατικό προϋπολογισμό». «Νομίζω ότι η εισαγωγή υγιών κινήτρων στο Δημόσιο και η επιβράβευση άξιων και αποτελεσματικών δημοσίων υπαλλήλων. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα με κοινούς στόχους, στοχεύει σε καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για τον πολίτη»., υπογράμμισε η υφυπουργός Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο, απόλυτα συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης και τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων.
 • Προβλέπεται πεδίο εφαρμογής για το μπόνους παραγωγικότητας που περιλαμβάνει όλους τους φορείς που υπάγονται στην στοχοθεσία – αξιολόγηση.
 • Ορίζεται σαφής μεθοδολογία προσδιορισμού των επιλέξιμων στόχων και ενιαία μεθοδολογία απονομής της ανταμοιβής.
 • Συστήνεται Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής, Τμήμα Κινήτρων και Ανταμοιβής στο Υπουργείο Εσωτερικών και Πληροφοριακό Σύστημα Ανταμοιβής για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας.
 • Εισάγονται και μη χρηματικές ανταμοιβές.
 • Στην αρχή κάθε έτους θα καθορίζονται οι προς ανταμοιβή στόχοι των φορέων του Δημοσίου, κατόπιν επεξεργασίας από την Επιτροπή Κινήτρων και Ανταμοιβής που αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη και τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς, με βάση τις προτεραιότητες ανά Υπουργείο. Εφόσον οι στόχοι αυτοί επιτευχθούν, οι υπάλληλοι που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξή τους, θα λαμβάνουν το μπόνους παραγωγικότητας.

Οι δικαιούχοι υπάλληλοι μπορούν να λάβουν χρηματική ανταμοιβή έως το 15% του ετήσιου βασικού μισθού τους. Η επιλογή των δικαιούχων υπαλλήλων και του ύψους ανταμοιβής ανά δικαιούχο πραγματοποιείται από τους υπηρεσιακούς τους προϊσταμένους και όχι από την πολιτική ηγεσία, με κριτήριο τη συμβολή τους στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Το 40% του ποσού ανταμοιβής κατανέμεται ισομερώς στους δικαιούχους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την επίτευξη του στόχου και το 60% κατανέμεται μη οριζόντια και σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη προσφορά του κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη του στόχου.

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Εσωτερικών, με το νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης δικλείδες ασφαλείας για να μην μετατρέπεται το μπόνους σε οριζόντιο επίδομα ενώ εισάγονται επίσης μη χρηματικές ανταμοιβές, οι οποίες μπορούν να έχουν για παράδειγμα τη μορφή συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από φορείς δημόσιας διοίκησης στο εξωτερικό.

Τα οφέλη του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι τα ακόλουθα:

 • Επιβράβευση άξιων και αποτελεσματικών δημοσίων υπαλλήλων – Εισαγωγή υγιών κινήτρων στο Δημόσιο
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα – ενίσχυση της συνεργατικότητας μεταξύ υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινούς στόχους
 • Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες – καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Ταχύτερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και προτεραιοτήτων Υπουργείων
 • Ενίσχυση της εικόνας και της ελκυστικότητας του Δημόσιου Τομέα ως εργοδότη

Διαβάστε ακόμη

UBS: Βλέπει ανάπτυξη 2,5% για την ελληνική οικονομία το 2024 (πίνακες)

Eurostat: Στο 3,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο – Στο 2,4% στην Ευρωζώνη (πίνακες)

Όμιλος Μαντωνανάκη: Άκυρο το σφυρί των 300 εκατ. για τα ξενοδοχεία στην Ελούντα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ