Μπόνους παραγωγικότητας έως και 15% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος ευθύνης προς τους δημοσίους υπαλλήλους προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει σύστημα κινήτρων ως ανταμοιβή των υπαλλήλων για την υλοποίηση συγκεκριμένων και προσυμφωνημένων στόχων.

Στην πρώτη πιλοτική φάση προβλέπονται τα εξής:

  • Συνολικά τα ποσά που θα διατεθούν εν είδει bonus θα ανέλθουν σε 35 εκατ. ευρώ.
  • Tα κίνητρα δίνονται σε:

(α) υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα, οι οποίοι λόγω αρμοδιότητας υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, όπως εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο (προϋπολογισμός 20 εκατ. ευρώ)

(β) υπαλλήλους που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/ και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (περίπου 6.000 υπάλληλοι – προϋπολογισμός 10 εκατ. ευρώ)

(γ) Στους υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και στις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών όταν πιάνουν ποσοτικούς στόχους που σχετίζονται με δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, έλεγχο και αποτελέσματα, προγραμματισμό και έλεγχο δαπανών, εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής (προϋπολογισμός 5 εκατ. ευρώ).

Επιδιωκόμενοι στόχοι σύμφωνα με τις συνοδευτικές εκθέσεις είναι:

  1. Η επιτάχυνση της υλοποίησης συγκεκριμένων στόχων των Ετησίων Σχεδίων Δράσης, των έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, των συγχρηματοδοτούμενων έργων και των δημοσιονομικών στόχων
  2. Η ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων
  3. Η προώθηση του έργου των οικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες με αυτό τον τρόπο καθίστανται ελκυστικότερες
  4. Η θέσπιση κινήτρων μέσω της αναγνώρισης της συμβολής των υπαλλήλων για την υλοποίηση συγκεκριμένων κάθε φορά στόχων
  5. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των υπαλλήλων
  6. Η αποτροπή της αποδυνάμωσης των οικονομικών υπηρεσιών λόγω μετακίνησης (αποσπάσεων ή μετατάξεων) των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές
  7. Η αποτροπή του φαινόμενου του εξισωτισμού

Δείτε το σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Διαβάστε ακόμα:

Κυρώσεις στη Ρωσία και από την Αυστραλία

Η Ρωσία αναγγέλλει αντίποινα στη Βρετανία για την απαγόρευση των πτήσεων της Aeroflot

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μια «ανάσα» από το Κίεβο οι ρωσικές δυνάμεις