Οσο «γλυκά» μπορεί να βλέπουν την αύξηση του κατώτατου μισθού, οι 560.00 υπάλληλοι που επηρεάζονται από αυτή – και όσοι παίρνουν τα επιδόματα -, τόση «πικρή» είναι η γεύση που αφήνει στους 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες.

Αυτό ισχύει για δύο λόγους: Ο πρώτος και ίσως ο πιο προφανής, είναι η αύξηση στα έξοδα που έχουν για την πληρωμή των εργαζομένων. Άλλωστε δεν είναι λίγοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δίνουν στους υπαλλήλους τους τον βασικό.

Ο δεύτερος είναι ότι η εν λόγω αύξηση φέρνει και αύξηση της φορολόγησής τους.

Αν δεν πραγματοποιούνταν αυτή η αύξηση φέτος, ο ελάχιστος φόρος για έναν ελεύθερο επαγγελματία θα υπολογιζόταν με βάση τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα τις 10.920 ευρώ, άρα κατ’ ελάχιστο θα έφτανε τα 1102 ευρώ.

Πλέον με την αύξηση του κατώτατου από τα 780 ευρώ στα 830 ευρώ, αυξάνεται και η βάση υπολογισμού στα 11.630 ευρώ και άρα και ο φόρος στα 1.258 ευρώ.

Επομένως η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει τον φόρο για τον ελεύθερο επαγγελματία και αυτοαπασχολούμενο τουλάχιστον 156 ευρώ.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι παράγοντες επίδρασης, οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα μέχρι και τις 50.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, για κάθε τριετία που συμπληρώνει ο φορολογούμενος από την έναρξη των εργασιών του ανεξαρτήτως ΚΑΔ, μετά τα τρία πρώτα χρόνια και με ανώτερο τις 3 τριετίες, προστίθεται στο ελάχιστο εισόδημα 10%.

Για τον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος, λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισοδήματα από μισθωτή εργασία του αυτοαπασχολούμενου.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ελεύθερος επαγγελματίας είχε παύση εργασιών δεν λογίζεται κατά τον υπολογισμό της ελάχιστης αμοιβής. Ο ελάχιστος μισθός δεν μπορεί να υπολείπεται της ανώτατης ετήσιας αμοιβής έως 30.000 ευρώ που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει στο προσωπικό του.

Επιπρόσθετα το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, παροχές σε είδος) του προσωπικού που ο αυτοαπασχολούμενος απασχολεί στην επιχείρησή του, με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ.

Όταν ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ στον οποίο ανήκει τότε, το ελάχιστο εισόδημα αυξάνεται κατά 35% για υπέρβαση 100% του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ, κατά 70% για υπέρβαση 150% του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ και κατά 100% για υπέρβαση 200% του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Ρεύμα: Σταθερό το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Απρίλιο αυξήσεις αλλά και μειώσεις από  άλλους παρόχους

Οι (υπερβολικές) αυξήσεις μισθών βλάπτουν την εργασία και την αγοραστική δύναμη

ΔΕΗ: Ολοκληρώνεται το deal με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την μεταφορά της HΡΩΝ 1 στην Κρήτη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ