Η αύξηση των εισφορών κατά 3,46% για το 2024, δημιουργεί νέα δεδομένα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και αμείβονται με «μπλοκάκι», ενώ για να απαλλαγούν από τις επιπλέον εισφορές θα πρέπει ο μισθός τους να ξεπερνάει τα 1.055 ευρώ τον μήνα.

Aνατροπές δημιουργούνται εξίσου και στους χρήστες παραστατικών παρεχόμενων υπηρεσιών (ΠΠΥ), που είναι περισσότερο γνωστά ως τίτλοι κτήσης – απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Καθημερινή οι μισθωτοί που ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν διπλές εισφορές, εάν για τις μισθωτές υπηρεσίες τους λαμβάνουν αμοιβή που ξεπερνάει τα 1.055 ευρώ και καταβάλλουν τις αναλογούσες εισφορές. Αντίθετα, εάν ο μισθός τους είναι μικρότερος θα πρέπει να καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές σύνταξης και ασθένειας, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι σωρευτικά οι καταβαλλόμενες εισφορές θα πρέπει να καλύπτουν το ύψος της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας των μη μισθωτών, ήτοι τα 285,87 ευρώ.

Η αύξηση των εισφορών μη μισθωτών κατά 3,46% είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί αντίστοιχα και το ύψος του μισθού που απαιτείται από την εξαρτημένη εργασία, καθώς το ποσό της εισφοράς της 2ης κατηγορίας που καταβάλλουν οι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες αναπροσαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου σε 285,87 ευρώ, από 276,31 ευρώ που ήταν πέρυσι. Αντίστοιχα, λοιπόν, αυξήθηκε και ο μισθός που αντιστοιχεί σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία σε 1.055, από 1.020 ευρώ που ήταν το 2023.

Ακόμη, οι μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση και με «μπλοκάκι», οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές ως μισθωτοί κάτω από το όριο των 1.055 ευρώ, θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετη εισφορά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η οποία θα αντιστοιχεί στη διαφορά μέχρι να καλυφθεί το ελάχιστο όριο των 285,87 ευρώ.

Ειδικά για τους νέους με επαγγελματική ηλικία έως πέντε χρόνια, εφόσον υπάρχει παράλληλη μισθωτή απασχόληση, η ελάχιστη εισφορά που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνη της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή τα 238,22 ευρώ που αναλογούν σε μεικτές αποδοχές ύψους 880 ευρώ.

Για τους εργαζομένους που απασχολούνται ταυτόχρονα στον ίδιο εργοδότη και ως μισθωτοί και με «μπλοκάκι» θα πρέπει να πληρώσουν εισφορές επί του συνολικού εισοδήματός τους, καθώς δεν προβλέπεται καμία απαλλαγή.

Σε ό,τι αφορά ασφαλισμένους που αμείβονται με τίτλους κτήσης (ΠΠΥ), με εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι τροποποιούνται και εκεί τα ποσά εισφορών που καταβάλλονται για το τρέχον έτος. Για χρήση ενός παραστατικού, από τον ίδιο υπόχρεο έκδοσης, οι ημέρες ασφάλισης βάσει των οποίων καταβάλλονται και οι αντίστοιχες εισφορές υπολογίζονται με βάση την 1η ασφαλιστική κατηγορία για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που ανέρχεται πια στα 175,83 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι ο ΕΦΚΑ έθεσε σε ισχύ μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει βεβαίωση απογραφής σε ασφαλισμένους οι οποίοι αμείβονται με τίτλους κτήσης. Η υπηρεσία αφορά όσους δηλώνουν παραστατικά ή υποβάλλουν αντίγραφο της σύμβασής τους ηλεκτρονικά.

Διαβάστε ακόμη

Έκρηξη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές – Τα σχέδια της Mastercard και οι νέες επιδοτήσεις στα POS

Ο Nasdaq και οι ελληνικές εταιρείες: Από την Advent στη FlexCar και η περίπτωση της Mondee (pics)

Γιατί τα δέντρα «βήχουν» αντί να «αναπνέουν»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ