Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων σήμερα Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου, για μόνιμες προσλήψεις χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις στο Λιμενικό Σώμα.

Ειδικότερα, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής για θέσεις εργασίας αποφοίτων Νομικών Σχολών και Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών.

Στο Λιμενικό Σώμα έχουν προκηρυχθεί συνολικά 124 μόνιμες προσλήψεις εκτός πανελλαδικών εξετάσεων που απευθύνονται στο σύνολό τους σε πτυχιούχους 40 σχολών και τμημάτων ΑΕΙ της χώρας.

Οι προθεσμίες που κλείνουν:

Νομικού – Βαθμός Ανθυποπλοίαρχου ΛΣ – ΕΛΑΚΤ

Το νέο προσωπικό θα διοριστεί με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ – ΕΛΑΚΤ. Για την πλήρωση στις παραπάνω θέσεις εργασίας οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής.

Συμμετέχουν:

Νομικής (Αθήνα) – ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Νομικής (Θεσσαλονίκη) – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Νομικής (Κομοτηνή) – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
(Αιτήσεις έως 19/12/2022)

Τεχνικού – Βαθμός Ανθυποπλοίαρχου ΛΣ – ΕΛΑΚΤ

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) συνολικά δέκα (10) Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Τεχνικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα νέα στελέχη θα επιλεγούν από αποφοίτους Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών.

Συμμετέχουν:

Α. Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί

(1) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
(2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
(3) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(4) Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Β. Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
Γ. Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

(1) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(2) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
(3) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(4) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(5) Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
Δ. Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανε-πιστημίου Θεσσαλονίκης

(2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ-σαλίας
(3) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
(4) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(5) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
(6) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
(7) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Ε. Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί

Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)

(2) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(3) Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
ΣΤ. Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πα-τρών

(2) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(3) Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)

Διαβάστε ακόμη:

Σίμσον: Σε απόσταση αναπνοής η συμφωνία για την επιβολή πλαφόν στην τιμή του αερίου (vid)

Market Pass: Ποιοι «πάνε ταμείο», πότε και πόσα θα πάρουν-Παραδείγματα

Γεωργιάδης για «Food pass» και «Καλάθι»: Συνδυαστικά η ενίσχυση φτάνει έως 120 ευρώ το μήνα (vid)